Čtvrtek 13. června 2024
ikona hodiny10. 10. 2023 06:51

Low-code používá již skoro polovina firem

Digitalizovat začaly přibližně čtyři pětiny firem v Evropě a dalších částech regionu EMA. Třiačtyřicet procent jich přitom vyvíjí aplikace pomocí technologie low-code, která vyžaduje jen minimum kódování. Aplikace tak lze zhotovit mnohem rychleji, někdy už za měsíc. Podniky si přes low-code vytvářejí zejména nástroje na uzavírání smluv, správu objednávek, tvorbu e-shopů nebo rozpoznávání textu. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti KPMG.

Lukáš Kantor autor

KPMG

Foto: Shutterstock.com Low-code technologii využívá již téměř polovina firem Foto: Shutterstock.com

Studie Shaping digital transformation with low-code platforms vychází z odpovědí 715 podniků v regionu EMA, který zahrnuje Evropu, Střední východ a Afriku. Většinu, konkrétně 403, respondentů tvořily evropské firmy všech velikostí a ze všech sektorů ekonomiky.

Padesát čtyři procent společností ze studie už naplno rozjelo větší investice do digitalizace. Digitální transformace je totiž v mnoha odvětvích klíčem k dlouhodobému úspěchu na trhu. Zefektivňuje a zrychluje firemní procesy, zlepšuje zákaznickou zkušenost a v neposlední řadě i šetří náklady.

„Skoková digitální transformace je náročnou změnou, kterou si podnik prochází jen párkrát. K nejdražším částem digitalizace patří tvorba aplikací, a proto dává stále více firem přednost technologii low-code. Ta je levnější a nevyžaduje téměř žádné programovací znalosti, takže snižuje závislost na specialistech a dodavatelích. S pomocí low-code firmy in-house vyvinou aplikace z předpřipravených šablon a vizuálních prvků. Hotovo tak mohou mít už v řádu týdnů,“ vysvětluje Lukáš Cingr, který v české KPMG vede oddělení Customer & Digital.

O studii

Tvůrci studie Shaping digital transformation with low-code platforms vyzpovídali 715 firem, z toho přibližně tři pětiny se sídlem v Evropě, pětinu ze Středního východu a pětinu z Afriky. Do studie se zapojili společnosti ze všech sektorů ekonomiky. Zastoupeny byly i podniky všech velikostí – 29 % dotazovaných firem mělo 50 až 499 zaměstnanců, 48 % 500 až 4999 zaměstnanců a 23 % od 5000 zaměstnanců.

Pro pětinu společností ze studie je už low-code klíčovou součástí jejich softwarového vývoje. Další pětina plánuje low-code vyzkoušet v následujících 12 měsících. „Podle našich odhadů se i v Česku blíží k jedné polovině podíl firem, které s low-code pracují. V této skupině jsou už i subjekty kritické infrastruktury jako elektrárny a nemocnice. Také tuzemské podniky používají low-code zejména pro standardizované úkony jako založení účtu, uzavření smlouvy nebo schvalování přístupů zaměstnanců do interních systémů. Low-code se uplatní i při správě objednávek a faktur, tvorbě e-shopu nebo kontrole a údržbě zařízení,“ shrnuje Veronika Zichová, specialistka KPMG na low-code.

Low-code lze propojit s umělou inteligencí 

Vývoj s minimem kódování přináší řadu výhod, především zefektivňování procesů (tuto výhodu vyzdvihlo ve studii 44 % podniků), zvyšování produktivity (39 % podniků), snižování nákladů (36 % podniků), zlepšování škálovatelnosti řešení (33 % podniků), umožnění vysokého stupně automatizace (33 % podniků) a zlepšení kvality služby či produktů (30 % podniků).

„Setkala jsem se s názorem, že vývoj pomocí low-code může zvyšovat technický dluh. Podle mě je tomu naopak. Práce s low-code snižuje počet možných chyb a umožňuje je identifikovat a opravit dříve. Low-code platformy lze dobře propojit se stávajícími firemními systémy, takže ani během integrace technický dluh nevzniká,“ upozorňuje Zichová.

Podle studie zhruba polovina firem používá low-code k vývoji jednodušších aplikací, hlavně na řízení pracovního procesu (například přidělování úkolů týmům) a vztahů se zákazníky (přiřazování klientských požadavků zaměstnancům) nebo na tzv. OCR čili rozpoznávání textu. OCR potřebují především banky či pojišťovny (pro registraci smluv) a veřejná správa (pro kategorizaci písemných požadavků).

Čtvrtina firem ale neváhá zapojit low-code i do tvorby složitějších nástrojů, například na bázi umělé inteligence nebo strojového učení. Do budoucna lze očekávat začlenění low-code i do řízení logistiky.

Čtvrtině podniků chybí směrnice hlídající kvalitu i bezpečnost 

Ačkoliv si low-code platformy našly cestu do mnohých firem, jejich zavádění nebylo vždy lehké. Podle dvou pětin manažerů podniků ze studie může být implementace složitá mimo jiné kvůli nedostatku pochopení u zaměstnanců. Oslovení pracovníci IT útvarů zase uváděli jako hlavní bariéru nepodporování technologie ze strany manažerů (ve 46 % firem).

Podniky by měly dát low-code nástrojům rámec v podobě takzvané směrnice a governance. „Směrnice stanoví pravidla pro to, aby zaměstnanci vyvíjeli jen ty aplikace, které jsou kvalitní, bezpečné a v souladu s regulacemi. Governance zajistí, aby za aplikace byla přidělena zodpovědnost a vznikaly v jednotě s firemní strategií. Externí poradci mohou pomoci zhodnotit připravenost firmy na zavedení low-code nebo naučit její zaměstnance s technologií pracovat,“ uzavírá Zichová.

Studie odhalila, že čtvrtina z firem, které už low-code používají, nemá ani směrnice ani governance. Jen 31 % společností disponuje obojím. Většina podniků, konkrétně 41 %, má pouze směrnice.

Články autora Lukáš Kantor

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé se chtějí podílet na financování strategických investic

„Nepodceňujme a važme si toho, že tu máme...

Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj je přesvědčen, že...

Aktuality
Naplňuje mě energií, když vidím, s čím se podnikatelé vyrovnají

Loni po svém zvolení jste v rozhovoru pro časopis...

Vedle nedostatku pracovních sil trápí podnikatele rovněž vysoké...

Vedle státu digitalizuje i Hospodářská komora, na jaké novinky se...

Expertní pohled
Tuzemská inflace v květnu zvolnila na 2,6 %

V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny stagnovaly. Oproti dubnu...

Z pohledu ČNB je důležitý právě pohled do...

Pro nejbližší měsíce počítáme s dalším pozvolným poklesem...

Celkové vyznění dnešních inflačních čísel je z pohledu...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Tuzemská inflace v květnu zvolnila na 2,6 %

V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny stagnovaly. Oproti dubnu...

Z pohledu ČNB je důležitý právě pohled do...

Pro nejbližší měsíce počítáme s dalším pozvolným poklesem...

Celkové vyznění dnešních inflačních čísel je z pohledu...

Názory
Nabitý týden na finančních trzích

Bezprostřední dopad voleb do EP na trhy bývá...

Také v tuzemsku je makro kalendář nabitý. Zatímco...

Expertní pohled
Budoucnost HR? Připravte se na generaci Z!

Podle loňského průzkumu Recruitment Academy a společnosti Edenred...

Své přihlášky do letošního devátého ročníku soutěže Recruitment...

Jedním z témat, které mezi personalisty rezonuje rok...

Pomoci by v tom personalistům mohla i umělá...