Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny18. 2. 2020 11:23

Povinnosti dělají podnikatele?

Příliš mnoho regulací a jako důsledek nepřehlednost právního prostředí. To jsou dva klíčové problémy, kterým musí dennodenně čelit každý český podnikatel. Zdálo by se, že to nemusí být takový problém, stačí přece dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona. Jenže…

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Ten, kdo v Česku nejvíce doplácí na nepřehlednou legislativu a množství povinností, je podnikatel. Pokud se snaží dodržovat všechny povinnosti, které po něm vyžaduje stát, čelí nepřehlednému, nepředvídatelnému a z jeho pohledu chaotickému prostředí. Přitom se zdá, že je to jednoduchý úkol. Stačí dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona. Jenže těchto pět slov za sebou skrývá tisíce povinností ve stovkách složitých právních předpisů. Podnikatelé musejí dodržovat nejenom zákony, ale také vyhlášky, metodické pokyny či nařízení. To vše pod hrozbou vysokých pokut či nepříjemných komplikací s úřady.

Podnikatel v Česku tvrdý chleba má

Byrokratičtí otloukánci

Stát požaduje po podnikatelích plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, sám ale nijak neeviduje, kolik jich musí podnikatelé plnit a v kolika zákonech. Nejrealističtější odhady přitom uvádí, že aktuálně existují přes dva miliony platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a nařízení. Takový stav není dlouhodobě udržitelný.

Podnikatelé vnímají takový stav negativně či rezignovaně. Jak ukázalo nedávné šetření Hospodářské komory, kvůli častým změnám předpisů nejsou schopni dostatečně reagovat na novinky. Podnikatelé podle průzkumu nejčastěji kritizují nejednoznačný výklad zákonů, nařízení a vyhlášek, mají pocit, že o podmínkách k podnikání často nerozhodují zákony a vyhlášky, ale úředníci.

I přes to, že se zbytečné přetížení podnikatelů nelíbí ani řadě politiků, celkové množství povinností stále roste. Čeští podnikatelé se cítí jako byrokratičtí otloukánci v zajetí povinností a pod hrozbou pokut. A to i proto, že musí čelit velké frekvenci novelizací. Třeba úprava správních poplatků doznala za posledních 20 let přes 180 změn. Na 120 změn v tomto období doznal živnostenský zákon. Prováděcí předpisy stavebního zákona se pak třeba měnily více než stokrát. Obyčejný podnikatel nemá příliš šanci takové množství změn sledovat. A co takhle podat mu pomocnou ruku?

Jediným hlídačem je zatím PES

Projektů, které se podnikatelům snaží usnadnit život, je stále málo. Jedním z nejnovějších a zároveň nejkomplexnějších je Právní elektronický systém (PES). Vyvinula ho HK ČR ve spolupráci s předními odborníky v oblasti IT. PES je unikátní systém, který jako jediný v Česku umí dle zadaných parametrů vybrat všechny povinnosti, které pro podnikatele vyplývají z vybraných zákonů. Jeho cílem je zejména ušetřit čas a peníze podnikatelů tak, aby se mohli věnovat především svému podnikání…

Články autora Povinnosti dělají podnikatele?

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Pohled z praxe
Za farou vyrábějí aukční paličky i nábytek

Impulzem k zahájení podnikání v truhlařině byla pro...

Na začátku bylo podle Motyčky nejsložitější najít si...

„Spolupracovali jsme i s personální agenturou, ale jako...

Pohled z praxe
Prioritou je maximální servis pro zákazníky

Představte svou firmu, čím se zabývá? Naše společnost...

Vaše firma zažila od svého založení poměrně strmý...