Středa 22. května 2024
ikona hodiny9. 1. 2020 13:56

Disciplína pro nejlepší

Logistika chlazených potravin

Zrychlující se dopravní toky, stále náročnější požadavky obchodníků a výrobců, kteří jsou pod tlakem zákazníků – to je prostředí, s nímž se musí vyrovnat firmy z oboru logistiky věnující se skladování a distribuci zboží svých klientů. Potvrzují to zkušenosti společnosti ESA logistika, která patří mezi velké hráče v této branži na českém, slovenském a polském trhu. Jedním z logistických oborů, kde je tento trend jednoznačně zřetelný, je food logistics – logistika potravin.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Velmi dynamicky se rozvíjející logistika potravin odráží všechny síly hýbající českou společností i celou západní civilizací. Standardně probíhá cesta většiny potravin na pult obchodů následovně: nejprve jsou výrobky od různých výrobců soustředěny v distribučním skladu logistického operátora, odkud se rozvážejí do menších překladišť a odtud pak, často už v menších vozech, míří do jednotlivých supermarketů, velkých i malých prodejen, restaurací nebo výroben. Toto vše zajišťuje logistický operátor a vše probíhá na rozdíl od jiných oborů vzhledem k otevírací době koncových míst obvykle sedm dní v týdnu.

Lednice důkazem bohatnutí

Stejně jako u jiných odvětví je u potravin rozhodujícím kritériem pro objednání logistických služeb cena, rychlost a kvalita služby. Specifikem potravin je velký podíl čerstvého a chlazeného zboží, které je nejnáročnější na čas distribuce – musí se k zákazníkům dostat skutečně co nejdříve. „Zde je jasně patrné bohatnutí české společnosti, které se odráží v rychle rostoucí poptávce po čerstvém, tedy často chlazeném zboží, které je dražší než mražené nebo konzervované výrobky,“ vysvětluje provozní ředitel společnosti ESA logistika Štěpán Dlouhý. To zvyšuje nároky na distribuci. Zatímco ještě před pěti lety bylo standardem doručení potravin do jednoho či dvou dnů od objednání, dnes je realitou jen několik hodin. „Dodání zboží garantujeme do 24 hodin od objednání, ale obvykle objednávku přijatou do 17 hodin expedujeme následující den do sedmé hodiny ráno. To platí zejména pro velké řetězce, dopoledne expedujeme též zboží pro malé prodejny,“ říká Štěpán Dlouhý. Samozřejmostí je respektování otevírací doby u menších odběratelů, u větších pak dohodnutá časová okna pro příjem zboží, ale i nutnost dodržet časy, kdy je do určitých lokalit povolen vjezd zásobování. U chlazeného a mraženého zboží musí navíc poskytovatel logistických služeb doložit zachování požadované teploty po celou dobu od převzetí až po předání na koncovém místě.

Nároky zákazníků z potravinářského průmyslu na distribuci výrobků se zvyšují a lze je dnes již srovnávat i s oblastí automotive. Dalším oborem, s nímž má logistika potravin stejné jmenovatele, je farmacie.

ESA logistika dnes distribuuje zhruba 4 300 palet chlazeného zboží denně a je jednou z mála českých firem, které mají vybudovanou speciální distribuční síť pro chlazené potraviny v České i Slovenské republice. Vedle velkých řetězců zásobuje chlazeným zbožím i nezávislé obchody.

Další a výrobci potravin stále vyhledávanější službou jsou takzvané služby s přidanou hodnotou, tedy kompletace, etiketování nebo speciální balení jejich zboží. „Pokud si koupíte jogurtový krém s čokoládovými křupinkami nebo bonbony ve víčku, je možné, že právě toto víčko bylo na výrobek dodáno v chlazeném provozu našeho distribučního centra v Jažlovicích, a to včetně etikety a skupinového balení,“ vysvětluje Štěpán Dlouhý. Důležitým faktorem je zde synergie. Aby mohla distribuční logistika efektivně fungovat, musí firma obsluhovat větší počet zákazníků s podobnými potřebami. Je nutné, aby jednotlivé logistické manipulace a závozy na koncová místa byly pro toto portfolio společné. „Tím šetříme peníze zákazníkům a můžeme oproti vlastní dopravě zákazníka nabídnout výraznou konkurenční výhodu,“ doplňuje Štěpán Dlouhý.

Inspirace odjinud

Nároky zákazníků z potravinářského průmyslu na distribuci výrobků se zvyšují a lze je dnes již srovnávat i s oblastí automotive. „Podobně jako v automobilovém průmyslu se také obchodníci s potravinami snaží omezit zásoby na minimum a snížit tak prostředky uložené v nich. Pokud existují stabilní výrobní kapacity, požadují zákazníci nakládky v daných časových oknech a stejně tak doručení, zejména do velkých prodejen. Pro nás dopravce je to i s ohledem na proměnnou dopravní situaci pochopitelně náročné,“ potvrzuje Štěpán Dlouhý. Dalším oborem, s nímž má logistika potravin stejné jmenovatele, je farmacie. U potravin totiž musí být zpětně po dobu několika měsíců zajištěna jednoznačná dohledatelnost místa dodání u každé šarže výrobků podobně, jako je tomu u léčiv.

Logističtí operátoři dnes často pro obchodní řetězce zajišťují celý logistický řetězec toku zboží od jeho výrobce až na pult obchodů formou komplexní logistické služby 3PL, third-party logistics. Což je model, při němž je pro tuto činnost najatá specializovaná firma jako třetí strana, která se zabývá jak přímým dopravováním zboží, tak organizací toku zboží, plánováním, péčí o zákazníka, doplňkovým servisem a kompletací zakázek i administrativou. „Distribuce současnosti je zkrátka živý organismus vyvíjející se podle potřeb zákazníků,“ uzavírá Štěpán Dlouhý.

Články autora Logistika chlazených potravin

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...