Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny4. 11. 2022 10:55

Jak hlídat spotřeby energií v průmyslu?

Zajímavé a velmi jednoduché řešení nabízí FOXON. Víc než kdy dřív potřebují firmy znát svoje spotřeby, nejen elektrické energie, ale i dalších komodit. V Power BI (součást Microsoft Office 365) lze připravit dashboardy, ve kterých je možno spotřeby zpětně vyhodnocovat i sledovat v takřka reálném čase.

Foto: Shutterstock.com Spotřeby lze poměrně snadno hlídat i v průmyslu Foto: Shutterstock.com

Aby bylo možno sledování spotřeb v reportovacím nástroji vyzkoušet, nasimulovali jsme výrobní firmu o 4 halách (A, B, C, D), v nich dohromady deset výrobních strojů (Machine 1–⁠10). Na všech strojích sbíráme data o spotřebě, ukládáme je do databáze a v ní data vhodně strukturujeme pro potřeby reportingu v Microsoft Power BI.

Demo Power BI obsahuje čtyři nejčastěji sledované spotřeby v čase –⁠ elektrickou energii, plyn, stlačený vzduch a teplo. Základní dashboard zobrazuje vývoj spotřeby všech těchto čtyř komodit za zvolené období, zde např. od 1. do 10. 10. 2022.

Grafika: FOXON Řešení Power BI Grafika: FOXON

Dostaňte se až do detailu podle potřeby

Všechny čtyři veličiny jsou připraveny tak, abyste mohli sledovat spotřebu na každé hale zvlášť a proklikat se do detailu jednotlivých strojů a hodin. Odhalit tak můžete, kde došlo k nestandardnímu úniku nebo vyšší spotřebě, a zabránit plýtvání.

Proč došlo ke zvýšené spotřebě elektrické energie?

Na příkladu si ukážeme, co konkrétně lze z grafů a reportů vyčíst. Hlavní graf spotřeby elektrické energie v našem demu ukazuje 9. 10. 2022 výrazně vyšší spotřebu nad očekávaný trend (320 MWh). Víte, že je to hodně, ale nevíte přesně proč.

Grafika: FOXON Řešení Power BI Grafika: FOXON

Pojďme se na daný den podívat detailněji. Další graf ukazuje, že se nezvyklý peak týká haly B.

Grafika: FOXON Řešení Power BI Grafika: FOXON

Na ní jsou tři stroje.

Grafika: FOXON Řešení Power BI Grafika: FOXON

Při ještě detailnějším pohledu zjistíme, že hlavní problém se odehrál na stroji Machine 5 kolem 20. hodiny.

Grafika: FOXON Řešení Power BI Grafika: FOXON

Teď už víte, kam jít a koho se ptát, co se stalo, případný problém řešit nebo mu do budoucna předejít.

Konkrétní reporty na míru

Spotřebu energie lze vyhodnocovat nejen zpětně, ale v podstatě online, aby bylo možné okamžitě reagovat. V grafu lze vidět plán spotřeby elektrické energie v jednodenních intervalech (zelená pole). Každých 10 sekund se načítají aktuální data o reálné spotřebě (červená pole).

Údržba tak vidí hned, že se v daném dni spotřeba už pohybuje nad plán, a může ji optimalizovat, aby celodenní maximum nepřekročila.

Grafika: FOXON Řešení Power BI Grafika: FOXON

Napojte reporty na svá vlastní data a mějte přehled i vy

Toto vše může snadno sloužit i vám, stačí do databáze napojit vaše vlastní data o spotřebách.

Články autora Jak hlídat spotřeby energií v průmyslu?

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Expertní pohled
Evropský průmysl ve světě zítřka: Komu (ne)zvoní hrana?

O rizicích a příležitostech spjatých s probíhající metamorfózou...

V pátečním panelu Evropský (automobilový) průmysl: výzvy a...

„Deglobalizace není v ničím zájmu, mění se ‚jen‘...

Podobně bezpečnostní analytik Milan Mikulecký vzpomněl, že se...

Domácí i zahraniční odborníci otevřeli diskuzi, která významem...