Češi vyvinuli nový typ motoru pro cvičné akrobatické letouny

Při vývoji nového modelu motoru pro cvičné letouny schopné akrobatického provozu zvolili čeští výzkumníci a vývojáři technické řešení, které je na evropském trhu unikátní. Zaměřili se na přeměnu současného leteckého motoru H-series do podoby, kdy bude vyhovovat náročným aplikacím akrobatických cvičných letounů.

Veronika Dostálová ikona hodiny25. 2. 2021 08:24
Foto: archiv TA ČR Nový letecký motor českých konstruktérů Foto: archiv TA ČR

Díky nastávající generační obměně letounů má tento produkt velký potenciál uspět. Motor zaznamenal svoji premiéru při prvním letu v prosinci loňského roku na letounu DART-550, který vyvíjí rakouská společnost Diamond Aircraft. Na jeho vývoji spolupracovaly společnost GE Aviation Czech s.r.o. a Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Technologická agentura České republiky (TA ČR) projekt podpořila částkou téměř 15 milionů korun z Programu EPSILON.

„Společnost GE Aviation Czech předpokládá, že porovnáním stavu konkurence a užitných vlastností nového modelu motoru získá velký tržní potenciál,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. „Všechny naše motory jsou ideálními kandidáty pro náročné aplikace, a to díky schopnosti držet výkon ve vysokých nadmořských výškách, dále pak díky vysoce konkurenčnímu poměru výkon versus váha, nízké spotřebě paliva a velmi nízkým nárokům na údržbu,“ doplnil Milan Šlapák, výkonný ředitel GE Aviation Czech s.r.o.

Autoři projektu proto sestavili i funkční demonstrátor, aby na něm mohli vše prověřit. „Například úpravu olejového systému motoru jsme museli navrhnout tak, aby byl schopný zajistit nepřetržitou dodávku oleje pro motorové systémy měření kroutícího momentu, vrtulové regulace a mazání motorových ložisek i ozubených kol převodovek v jakékoliv poloze a letovém režimu letounu, i při nulovém přetížení,“ sdělil Michael Hillebrecht, hlavní řešitel projektu.

Jedním z cílů projektu byl také vývoj metody předpovídání termomechanické únavy. Odborníci z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu dokončili v průběhu roku 2018 software v prostředí MATLAB, který postupně doplňovali o jednotlivé modely simulující vliv nárůstu termomechanické únavy. Díky tomuto softwaru je možné předpovídat čas, kdy dojde k postupnému zvýšení rizika poškození součástí motoru nad únosnou mez. „Mimo jiné to v budoucnu umožní přechod z režimu plánované údržby motoru na režim údržby prediktivní, podle skutečného stavu a předpokládaného zatížení. To samozřejmě přinese i ekonomické úspory v provozu motoru,“ upozornil Jan Kubata, ředitel divize Aviation.

Letové zkoušky prototypu motoru u prvního zákazníka Diamond Aircraft na letounu DART550 začaly v prosinci 2020. „Mám zkušenosti s letovými testy se standardním motorem H75 a během nedávného záletu i s novou akrobatickou verzí. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky pro první let se motor H75-A choval přesně podle očekávání, což je důležité pro náš cíl rozšíření akrobatických vlastností letounu DART-550,“ potvrdil kvality nového motoru Sören Pedersen, vedoucí testovací pilot společnosti Diamond.

Nejnovější články

Expertní pohled
Ochranná známka: zdánlivá banalita, která se firmě vyplatí

Laicky řečeno jde o maličkosti, které tvoří duši...

Ochranná známka se dá přirovnat k zámkům nebo...

Ochranné známky mají takřka hodnotu zlata nejen pro...

Ochranné známky se totiž netýkají jen firem, ale...

Německá značka oblečení Adidas například v minulosti vedla...

Aktivity HK ČR
Firmy mohou přispět k masivnímu proočkování populace

Metodika očkování proti onemocnění covid-19 se týká zaměstnavatelů...

Aktuality
MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021

„V programu COVID 2021 kompenzujeme 500 korun na...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021

„V programu COVID 2021 kompenzujeme 500 korun na...

Aktuality
Češi se mohou těšit na cestování supermoderními osobními vozy

„Vážíme si faktu, že se budeme podílet na...

Uzavřená rámcová smlouva umožňuje odebrat celkem 182 vozů,...

Aktuality
Raketově roste zájem o monistické akciovky, klesá zájem o daňové ráje

„Za naši společnost mohu potvrdit, že zájem je...