Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny15. 4. 2021 07:33

Nový český genotyp třešní zvýší produkci a šetří náklady

Česká republika má dlouholetou tradici v pěstování třešní. Některé odrůdy jsou známé po celém světě. Zdejší výzkumníci nyní nalezli univerzální opylovač, který má výrazně pomoci pěstitelům třešní – ušetří jejich čas, peníze a zvýší produkci. Na unikátním projektu pracovali specialisté z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích v rámci Biotechnologického centra pro genotypování rostlin.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: TA ČR Tamara šetří náklady Foto: TA ČR

Jdou tím zároveň naproti aktuálnímu požadavku snižování chemických vstupů do zemědělství, který prosazuje Evropská unie. Projekt finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v Programu Národní centra kompetence.

„V souladu s Akčním plánem Zelené dohody vydala Evropská komise strategii biodiverzity, která má zvýšit dlouhodobou udržitelnost zemědělské produkce. Jejím základním cílem je radikální snížení chemických vstupů do zemědělství do roku 2030. To bude znamenat zásadní posun v zemědělské a potravinářské produkci Evropské unie, což se neobejde bez výrazných inovací a využívání dostupných biologických metod,“ vysvětlil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jedná se o dílčí výsledek projektu Biotechnologického centra pro genotypování rostlin.

Cílem výzkumníků bylo nabídnout pěstitelům takový genotyp, který může sloužit jako univerzální opylovač v třešňových výsadbách. To se také podařilo a byl schválen jako funkční vzorek. „Identifikovaný genotyp má vysokou hodnotu pro pěstitele třešní z důvodu možnosti univerzálního použití a tím i úspory nákladů na opylování u všech pěstovaných odrůd,“ uvedl Lubor Zelený, vedoucí Oddělení genetiky a šlechtění Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích.

Dalším z výsledků projektu je vytvoření možnosti komerční analýzy samosprašnosti a cizosprašnosti nově vyšlechtěných genotypů v jediné reakci u šlechtitelů a pěstitelů třešní, což dosud v České republice nikdo nenabízí.

Výzkumníci také zpracovali analýzu nově vytvořených hybridů třešní a genotypů plánovaných pro možnou budoucí registraci. To je důležité pro zjištění jejich opylovacího potenciálu ať již pro další křížení, nebo pro komerční využití v sadech. Dále experti ověřili kompatibilitu různých odrůd křížením a provedením testů samosprašnosti.

Využívání biologických metod je v Evropské unii i v České republice značně legislativně omezené. Jde například o zákaz geneticky modifikovaných organismů (GMO) nebo přepisování genů v DNA (CRISPR). „To značně zužuje možnosti, které mají zemědělci a šlechtitelé k dispozici. Proto je důležité, že Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin rozvíjí povolené metody celogenomového genotypování,“ zdůraznil Petr Konvalinka.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Pohled z praxe
Za farou vyrábějí aukční paličky i nábytek

Impulzem k zahájení podnikání v truhlařině byla pro...

Na začátku bylo podle Motyčky nejsložitější najít si...

„Spolupracovali jsme i s personální agenturou, ale jako...

Pohled z praxe
Prioritou je maximální servis pro zákazníky

Představte svou firmu, čím se zabývá? Naše společnost...

Vaše firma zažila od svého založení poměrně strmý...