Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny1. 4. 2021 07:19

V Olomouci řeší vliv nových zdrojů světla na bezpečnost silničního provozu

Současné chytré světlomety automobilů nabízí řadu pokročilých technologií a funkcí. Změnilo se mnohé, i ovládání a řízení světelných toků. Nově vyvinuté zdroje světla mohou vyvolávat i dosud neznámé reakce. Proto je třeba se zaměřit na jejich působení na člověka z psychického i fyzického hlediska. Čeští výzkumníci z Univerzity Palackého v Olomouci společně s odborníky ze společnosti Hella Autotechnik Nova se tímto tématem intenzivně zabývají. V rámci svého projektu například zjišťují, jaké světlomety jsou pro bezpečnost silničního provozu nejlepší a jaké ho naopak ohrožují. Technologická agentura České republiky (TA ČR) projekt podpořila téměř dvěma miliony korun z Programu ÉTA.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: Shutterstock.com Olomoucký výzkum pomůže bezpečnosti silničního provozu Foto: Shutterstock.com

„V současnosti se výrobci i automobilky při vývoji světlometů řídí pouze normami upravujícími jejich minimální a maximální intenzitu a barvu měřenou objektivními metodami pomocí kamer, kolorimetrů a goniometrů v předepsané vzdálenosti. Tyto normy však ne zcela reflektují specifické působení světel na fyziologii vidění, která může mít dopad na dopravní bezpečnost,“ vysvětli Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR). „Cílem projektu je tedy prozkoumat vnímání různých zdrojů světla včetně LED ze subjektivního pohledu reálných osob – především řidičů, zájemců o koupi vozu a ostatních účastníků dopravy,“ dodal Petr Konvalinka.

Aktuální vývoj v automobilovém průmyslu se točí zejména kolem adaptivních světlometů. Výrobci a automobilové společnosti v rámci zlepšování konkurenceschopnosti experimentují s využitím jiných zdrojů světla, než jsou klasické žárovky a xenonové výbojky. Jsou to především LED diody, které se vyznačují větší intenzitou, mají jiný charakter vyzařovacího spektra a možnost pulzně – šířkové modulace, což může být z hlediska spotřeby, životnosti či lepší kontroly světelné distribuce atraktivní pro řidiče. „Používání LED diod má nicméně i svá rizika. V současné době se například zkoumá negativní vliv modrého LED světla, používaného i v displejích monitorů a chytrých telefonů, na spánkový cyklus nebo vliv modulační frekvence světelného zdroje na psychofyziologické a biologické funkce člověka,“ upozornil Ladislav Stanke ze společnosti Hella Autotechnik Nova.

Nic z uvedeného zatím překvapivě nikdo nezkoumal v kontextu automobilismu, především pak z pohledu bezpečnosti dopravy. Oslnění či únava očí nevhodným světlem přitom představuje riziko.

Výzkumníci proto v rámci unikátního projektu ověřují vnímání různých zdrojů světla včetně LED ze subjektivního pohledu reálných osob – především řidičů, zájemců o koupi vozu, chodců a dalších účastníků dopravy. Využívají k tomu dotazníky i experimenty na k tomu určených přístrojích. Do letošního podzimu prošlo laboratoří tzv. HLI – Human-Light Interaction bezmála 50 osob a na 700 dalších se zapojilo do dotazníkových šetření. V současnosti se výzkum nachází ve fázi zpracování dat, která budou publikována formou odborných článků a také v rámci souhrnné výzkumné zprávy během následujícího roku a půl. Hlavním výstupem však bude metodika shrnující doporučení pro výrobce automobilových světel tak, aby jejich produkty byly pro účastníky zrakově komfortní a neohrožovaly bezpečnost dopravy. Certifikaci metodiky Ministerstvem dopravy ČR očekává výzkumný tým počátkem roku 2022.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Názory
Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Studie, kterou vydala NBER (National Bureau of Economic...

Začínající krize v sektoru nemovitostí nakonec může americkou...

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Nově vyvinuté přípravky ochrání i DNA ve spermiích

Tým odborníků tvoří Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.,...

„Přestože triterpeny mají řadu, odbornou společností uznávaných, pozitivních...

Aktuality
Young Chef Academy otevírá dveře mladým talentům

S.Pellegrino oznamuje nový ročník soutěže S.Pellegrino Young Chef...

„Regionální vítězové se utkají na Grand Finale, kde...

V rámci soutěže budou uchazeči také soutěžit o...

Aktuality
České firmy zamířily do Lucemburska

Zástupci firem se k prezidentovi připojili včera večer....

Lucemburské velkovévodství obchoduje zejména s Německem, Belgií, Francií,...