Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny22. 12. 2021 08:25

Český vědec a technolog vytvořili nový standard v pěstování konopí

Za vznikem nového projektu SensiQure stojí Ing. Jiří Velechovský, který se už 4 roky věnuje výzkumu léčebného konopí, primárně vlivu výživy a pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů, a Tomáš Mikula, který se již podílel na vzniku několika podnikatelských projektů, od IoT přes výrobní systémy až po energetiku. Na základě společné vášně pro vědu a výzkum si brzy uvědomili potenciál hydroponického pěstování, potažmo pěstování ve vnitřních prostorách, známého jako indoor farming.

Pavel Kašpar autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

První polovinu roku 2021 věnovali velké úsilí rozsáhlým přípravám, ladění byznys plánu a získávání investic. Ve druhé části roku začali stavebně přizpůsobovat prostory záměru. „Tyto ‚přípravné‘ kroky jsou již úspěšně za námi a nyní se prostor vybavuje pečlivě vybranou pěstební technologií. Jedná se zejména o LED světla, upravené vzduchotechnické řešení podle našich specifických potřeb, centrální řídicí jednotku umožňující řízení a záznam veškerých elementů vstupujících do pěstebního procesu. Během února roku 2022 je naplánováno spuštění prvního pěstebního cyklu. To je pouze začátek procesu, který je ve své návaznosti schopen poskytovat přes 25 dílčích sklizní v kalendářním roce s výnosem okolo 1 tuny sušeného konopného květu ročně,“ prozrazuje nemalé plány Jiří Velechovský. Pěstební procesy jsou nastaveny na základě soudobého poznání z oblasti vědy a praxe a jejich aplikace je neustále vyhodnocována a korigována ve spolupráci se špičkou akademické sféry v ČR, která se zabývá pěstováním léčebného konopí ve vnitřních prostorách.

Cíle projektu

Cílem je vybudovat pěstební zařízení, které bude považováno za nový standard ve smyslu kvality procesů, jejich kontroly a automatizace ve spojení s odborným pěstitelským a technologickým know-how. „Díky prolnutí znalostí a komplexnosti přístupu k této problematice máme za cíl produkovat konopné květy s vysokou mírou standardizovaných parametrů v prémiové kvalitě. V neposlední řadě je naší výsadou čistota nejen kultivačních prostor, ale i koncového produktu. Chceme dosáhnout prémiové kvality produkce vycházející z nadstandardních výrobních prostor a procesů při zachování konkurenceschopné ceny na trhu. V první fázi bude produktem CBD květ, který bude vypěstován za podmínek vyhovujících standardům produkce léčebného konopí. Po získání licence pro kultivaci léčebného konopí bude portfolio doplněno o květy léčebného konopí,“ upřesňuje Jiří Velechovský.

Foto: SensiQure Jiří Velechovský a Tomáš Mikula Foto: SensiQure

Důraz na moderní a sofistikované technologie

Celý výrobní proces se odehrává v plně kontrolovaných podmínkách vnitřního prostoru za využití nejmodernějších technologií. „Díky sběru dat z celého pěstebního procesu jsme schopni včas zaznamenat a eliminovat rizikové nežádoucí vlivy a docílit tak kýžené kvality a čistoty produkovaného květu. Kultivace rostlin probíhá v čistě hydroponickém systému za použití inertních materiálů, díky kterým nedochází k nepředvídatelnému ovlivnění tak komplexního procesu, jakým je pěstování rostlin v řízených podmínkách,“ uvádí Tomáš Mikula.

Plány na rok 2022

Na základě zkušeností z kultivace konopí pro léčebné účely v rámci vědecko-výzkumné činnosti optimalizovat procesy a řízení technologií v nových produkčních prostorech. Vytvoření pěstebních metodických manuálů k jednotlivým kultivarům rostlin konopí tak, abychom byli schopni kvalifikovat a kvantifikovat zastoupení kanabinoidů, terpenů a zároveň vyloučit kontaminaci nežádoucími látkami (plísně, škůdci…). „V neposlední řadě bude náš záměr směřovat k získání licence pro pěstování léčebného konopí (prostory budou od samého začátku těmto požadavkům vyhovovat) a nalezení distribučních příležitostí pro tento produkt určený nejen pro české pacienty. Součástí snahy o udělení licence bude i snaha navázat zahraniční obchodní vztah se subjektem, který na základě GACP licence pro pěstování léčebného konopí bude odebírat květ v požadované kvalitě a dále jej zpracovávat v kvalitě GMP na další farmaceutické produkty,“ představuje plán na rok 2022 Tomáš Mikula.

Rok 2022 přinese mnoho legislativních změn a možností

Česko se stalo konopným hráčem s výhodou teprve nedávno, když prezident České republiky, Miloš Zeman podepsal 27. září novelu o návykových látkách. Ta od nového roku umožňuje mimo jiné maximální množství delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) ve výrobku až do výše 1 %. Zásadně se také upravuje legislativa léčebného konopí. „Čekali jsme dlouho, až někdo přijde s podobnou vizí a praxí, a teď je pravý okamžik. Těšíme se na spolupráci se SensiQure, protože máme chuť se v léčebném konopí angažovat,“ prozrazuje známý konopný aktivista a propagátor Jiří Stabla.

Synteticky vyráběné kanabinoidy se v praxi příliš neosvědčují. Naproti tomu ty přírodní působí na organismus synergicky, tedy všechny společně a pouze v rostlině je najdeme v přirozené, optimální kombinaci potřebné k tomu, aby se projevil jejich plný léčebný účinek. Nejlépe to vysvětluje entourage efekt, kdy součet jednotlivých biologicky aktivních i neaktivních látek z konopí se násobí a působí na více úrovních zároveň, než jak by tomu bylo u izolátů jednotlivě. „Odborný výzkum i praxe ukazují, že využití léčebného konopí či výrobků z něj otevírá další možnosti léčby. Mimo jiné zmírnění nežádoucích účinků klasické léčby a také přináší možnosti zlepšení a udržení zdravotního stavu jako takového. Ve své praxi běžně kombinuji západní léčbu s konopnými extrakty s přírodními kanabinoidy,“ uvádí MUDr. Rodion Schwarz z Přílepské ordinace.

Články autora Pavel Kašpar

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...