Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny10. 3. 2022 13:28

Většina zaměstnanců se v práci nedočká pochvaly za celý měsíc

Chválíte své zaměstnance dostatečně?

Ocenit odvedenou práci i jinak než převodem peněz na účet zaměstnance, to se v českých firmách příliš nenosí. 59 % zaměstnanců se pochvaly v práci nedočká za celý měsíc, čtvrtina lidí dokonce marně čeká na pochvalu celý rok. Pro polovinu lidí je přitom pochvala v práci stejně důležitá nebo dokonce důležitější než finanční ohodnocení. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem.

Jana Klusáčková autor

Foto: Shutterstock.com Proč je pochvala důležitá i v zaměstnání Foto: Shutterstock.com

Pochvala a ocenění je přitom pro zaměstnance mnohdy důležitější, než si šéfové myslí. „Přínos pochvaly ve většině případů nelze nahradit penězi, které fungují a motivují krátkodobě. Pochvala či uznání mají mnohem výraznější a dlouhodobější dopad zejména na motivaci zaměstnanců a jejich angažovanost, což jsou faktory, které jsou obzvlášť v postcovidové době naprosto klíčové pro přežití firem a jejich prosperitu,“ říká Stéphane Nicoletti, CEO společnosti Up Česká republika, která se specializuje na péči o zaměstnance.

To potvrzují také výsledky Barometru zaměstnanců. Podle nich je pochvala v práci důležitá pro 72 % zaměstnanců. Nulovou hodnotu má naopak jen pro mizivý podíl lidí (3 %). Zajímavé je i porovnání významu pochvaly s významem finančního ohodnocení. 51 % zaměstnanců totiž tvrdí, že pochvala je pro ně v práci stejně důležitá či dokonce důležitější než peníze.

Pochvala? Tu už jsem dostal loni

O to překvapivější je frekvence, s jakou se této „odměny“ zaměstnancům v práci dostává. Téměř čtvrtina lidí se totiž v práci nedočká pochvaly buď vůbec, nebo méně než jednou za rok. O moc lépe na tom není dalších 30 % lidí, kteří pochvalu obdrží maximálně párkrát do roka. Na opačném pólu ale najdeme i poměrně početnou skupinu zaměstnanců, kteří mají větší štěstí. Několikrát do měsíce nebo dokonce několikrát týdně je v práci chváleno solidních 20 % lidí.

Graf: Up Graf: Up

Chválit i za covidu?

Také oblast předávání zpětné vazby a oceňování ovlivnila ve firmách situace okolo onemocnění Covid-19. „Význam pochval v covidové či postcovidové době oproti minulosti ještě vzrostl. Sociální vazby jsou totiž ve firmách narušeny už kvůli časté hybridní práci. Vzrostlo napětí a stres, vztahy mezi kolegy v mnoha firmách ochladly. O to důležitější je hledat alternativní cesty, jak posílit vnitrofiremní soudržnost a obnovit sociální vazby. Pochvaly můžou být velmi účinným mazivem,“ popisuje Ela Honická, HR ředitelka společnosti Up ČR.

Barometr zaměstnanců nicméně ukázal, že firmy a šéfové na tuto situaci ve většině případů nedokázali zareagovat. Nejčastěji se frekvence pochval ve firmách vlivem covidu nezměnila. Tam, kde ke změně došlo, se pochvaly spíše začaly ještě více vytrácet, než aby jich přibylo. Téměř polovina lidí si přitom myslí, že by měla být za odvedenou práci chválena častěji.

„Někteří šéfové sice chválit umí, ale zapomínají na pochvaly v krizových obdobích, když je příliš mnoho práce a stresu. Přitom právě v těchto chvílích jsou pochvaly a ocenění práce zaměstnanců nejdůležitější,“ říká Honická.

Z očí do očí, ale už i virtuálně

Příčinou úbytku pochval může být ale i častější vzdálená či hybridní práce, kterou plánují mnohé firmy praktikovat také do budoucna. Výsledky Barometru totiž ukazují, že mezi nejčastější formy pochval patří ústní pochvaly mezi čtyřma očima, potažmo před celým týmem. Tedy taková forma, kterou nebylo v posledních měsících a letech mnohdy snadné provést.

Proto budou i v oblasti oceňování zaměstnanců a předávání zpětné vazby stále důležitější také technologie a digitální nástroje. „Právě virtuální pochvaly kolegů nebo jejich pozvání na společný oběd jsou v rámci naší motivační platformy Můj Up v poslední době mezi zaměstnanci i firmami vůbec nejoblíbenější. Očekáváme, že tento trend do budoucna ještě poroste,“ dodává Nicoletti.

Články autora Jana Klusáčková

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...