Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny26. 1. 2024 08:44

Jen 11 % zaměstnanců hledí v práci pouze na peníze

Výše finanční odměny je v práci alfou a omegou jen pro desetinu zaměstnanců. Přestože peníze jsou až na výjimky pro zaměstnance důležitým faktorem, většina je nemá na prvním místě. Mezi nejdůležitější aspekty dobrého zaměstnání patří celková spokojenost v práci a dobré pracovní vztahy. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem a organizací.

Jana Klusáčková autor

Foto: Shutterstock.com Jen 11 % zaměstnanců hledí v práci pouze na peníze, důležitější jsou celková spokojenost v práci a dobré pracovní vztahy Foto: Shutterstock.com

Navzdory dlouhodobému poklesu reálných mezd a růstu životních nákladů drtivá většina zaměstnanců nejde v práci jen po penězích. Zaměstnanců, kteří koukají pouze na finanční stránku zaměstnání, je napříč všemi aktivními věkovými kategoriemi jen zhruba desetina. Například v případě vysokoškolsky vzdělaných lidí jsou peníze jediným faktorem pouze pro 3 % dotázaných.

„Samozřejmě, že částka na výplatní pásce je obzvlášť dnes velmi důležitá, ale není to vše. Faktem je, že na růst výplaty se velmi rychle zapomíná. Dostanou-li zaměstnanci přidáno, jen málokdo si na to po třech či čtyřech měsících ještě vzpomene,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika, která se podílí na odměňování 300 tisíc zaměstnanců v ČR.

Zdroj: Up Česká republika Zdroj: Up Česká republika

Překvapivým zjištěním je, že ani u jedné ze současných generací zaměstnanců není výše finanční odměny za práci na prvním místě. Platí to jak u nastupujících zaměstnanců z generace Z, tak ještě výrazněji u zkušenějších generací na pracovním trhu. Celkem zhruba 60 % zaměstnanců tak hledí v práci primárně na jiné aspekty, než je částka na výplatní pásce.

„Čím dál tím víc se ukazuje, že dobrá výplata ještě nedělá skvělé zaměstnání. Obzvlášť v napjaté situaci na trhu práce je klíčové vhodně namíchat plat s dalšími formami odměn, jako jsou zaměstnanecké benefity. Ty totiž kromě zvýšení kupní síly posilují image zaměstnavatele a když se dobře zvolí, mají pozitivní vliv i na celkovou spokojenost zaměstnanců,“ říká Nicoletti.

Sůl na zlato

Právě celková spokojenost v práci je totiž pro většinu zaměstnanců víc než finanční hledisko. Výsledky Barometru ukazují, že důležitá je pro více než 70 % z nich. Pro 6 z 10 zaměstnanců jsou pak zásadní dobré pracovní vztahy a téměř polovina považuje za podstatný celkový smysl práce.

„To všechno jsou oblasti, na které má jednání a rozhodování zaměstnavatele naprosto klíčový vliv. Například úroveň komunikace a sociálních vazeb ve firmě či organizaci lze poměrně snadno podporovat a rozvíjet, ať už vytvořením interních komunikačních kanálů, gamifikací nebo pořádáním společných akcí. Nástrojů či modulů dnes už ve firmách za tímto účelem nasazujeme celou řadu,“ říká Nicoletti.

Mezi další významné faktory patří podle Barometru pocit uznání a péče ze strany zaměstnavatele, kvalitní pracovní zázemí a také možnost rozvíjet nové dovednosti. Všechny tyto aspekty se výrazně podílejí na celkové image zaměstnavatele na pracovním trhu a záleží jen na firmě nebo organizaci, jak k nim přistupuje.

„Dobře cílené investice do péče o zaměstnance navíc zvyšují jejich angažovanost, loajalitu vůči zaměstnavateli i celkovou oddanost práci. Ve formě konkrétně zaměřené podpory zároveň umožňují zaměstnancům dopřát si to, co by si za jiných okolností nedovolili. Ať už jde o sebevzdělávání, kvalitní stravování nebo lepší dovolenou,“ dodává Nicoletti.

Články autora Jana Klusáčková

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...