Středa 6. prosince 2023
ikona hodiny29. 10. 2023 05:25

Up Česká republika spouští nástroj pro whistleblowing

Nový modul pomáhá firmám plnit povinnosti v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů

Společnost Up Česká republika, specialista na péči o zaměstnance, spustila nový nástroj pro zavedení tzv. whistleblowingu ve firmách. Komplexní řešení Up Whistleblowing pomáhá se splněním řady zákonných povinností, které musí firmy a další organizace od srpna dodržovat.

Jana Klusáčková autor

Foto: Shutterstock.com Nová platforma pro whistleblowing Foto: Shutterstock.com

Po modulech jako je Pochvala, Měření spokojenosti, Anketa či Zeptejte se zaměstnavatele se jedná o další nástroj, který v rámci platformy Můj Up přispívá k budování zdravé firemní kultury.

V cizině standard, u nás novinka

Whistleblowing je situace, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti. Tím může být například korupce na pracovišti, krádež firemního majetku či nedodržování bezpečnostních norem. Společnosti či veřejnoprávní subjekty musí určit příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat a posuzovat, to vše při zachování důvěrnosti jejich obsahu a totožnosti oznamovatele. Společnosti musí zároveň zajistit, aby oznamovatel nebyl vystaven odvetným opatřením.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému i ochrana whistleblowerů

Již 1. 8. 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava ochrany oznamovatelů, která přináší povinným subjektům řadu nových povinností. Subjekty s více než 250 zaměstnanci musely k účinnosti zákona zřídit vnitřní oznamovací systém, zajistit příjem, posouzení a archivaci oznámení nebo ochranu identity oznamovatelů. Pro subjekty s 50 až 250 zaměstnanci byla povinnost zavést vnitřní oznamovací systém odložena do 15. 12. 2023.

„Právě nový zákon o ochraně oznamovatelů a směrnice EU 2019/1937 byly klíčovými zdroji při vývoji nového modulu. Výsledkem je komplexní sofistikované řešení Up Whistleblowing respektující veškeré zákonné požadavky. Modul může být v případě zájmu společnosti jednoduše a rychle integrován do motivační platformy Můj Up. Ti, kteří Můj Up nevyužívají, pak mohou podat oznámení prostřednictvím odkazu na webu partnera, kam službu umístíme,“ vysvětluje Petra Prchlíková, ředitelka obchodu společnosti Up Česká republika.

Jak to funguje

Modul lze využít v rámci aplikace Můj Up, a to i bez zakoupení jiných produktů od Up Česká republika. Oznámení může podat zaměstnanec nebo externí osoba písemně digitální formou přes odkaz na oznamovací dotazník nástroje Up Whistleblowing nebo přes Můj Up. Oznámení lze podat jak na PC, tak i v rámci mobilní aplikace Můj Up a k oznámení je možné přiložit i další doprovodné podklady, jako jsou fotografie či scany dokumentů.

Můj Up rovněž umožňuje příslušné osobě pohodlnou a komplexní správu všech obdržených oznámení prostřednictvím aplikace Můj Up (role Whistleblowing officer). V neposlední řadě je příslušná osoba pravidelně upozorňována na zákonné lhůty a jejich blížící se uplynutí.

„V Česku je často whistleblowing mylně zaměňován, i vzhledem k historickým událostem, za udavačství. Taková interpretace je však naprosto chybná. Možnost bezpečně informovat o porušení etických či firemních pravidel, aniž by se oznamovatel musel obávat propuštění, snížení mzdy, šikany či jiného postižení, je naopak naprosto klíčová pro udržování zdravého jádra firmy a její bezproblémový chod,“ říká Prchlíková.

Modul v základní verzi i na míru

Nový modul Up Whistleblowing je nabízen ve třech variantách. Základem je přístup do klientského portálu pro oznamovatele obsahující povinně zveřejňované informace dle zákona o ochraně oznamovatelů a informace o zpracování osobních údajů. Dále pak samotnou možnost podání oznámení v písemné digitální podobě a dokument Co je potřeba splnit, obsahující výčet všech nových povinností. V rámci rozšíření je možné získat i další dokumentaci. Verze na míru nabízí i individuální právní služby spojené se zavedením whistleblowingu ve spolupráci s advokátní kanceláří Rowan Legal.

„Věříme, že s naším novým modulem usnadníme HR specialistům čas i finance, které by museli investovat do vytváření vlastních náročných technologických řešení, studiu legislativy či dodržování potřebných lhůt. A zároveň věříme, že díky novému modulu opět posuneme hranice při naší dlouhodobé snaze vytvářet ve firmách zdravou firemní kulturu,“ dodává závěrem Prchlíková.

Články autora Jana Klusáčková

Nejnovější články

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...

Aktuality
Třinácté platy nebo odměny vyplatí skoro čtyřicet procent firem

„Řada zaměstnavatelů pomáhala zaměstnancům zmírňovat dopady zdražování, a...

Hospodářská komora předpokládá, že po sezónních odměnách a...

Hospodářská komora upozorňuje, že se Česko se ocitlo...

Aktuality
Konec papírových faktur získal cenu za inovativní řešení

„Budoucnost oboru vidím ve využití AI, nových technologií...

Společnost Euregnia oslavila v těchto dnech 18 let...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...