Sobota 22. června 2024
ikona hodiny29. 10. 2023 05:25

Up Česká republika spouští nástroj pro whistleblowing

Nový modul pomáhá firmám plnit povinnosti v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů

Společnost Up Česká republika, specialista na péči o zaměstnance, spustila nový nástroj pro zavedení tzv. whistleblowingu ve firmách. Komplexní řešení Up Whistleblowing pomáhá se splněním řady zákonných povinností, které musí firmy a další organizace od srpna dodržovat.

Jana Klusáčková autor

Foto: Shutterstock.com Nová platforma pro whistleblowing Foto: Shutterstock.com

Po modulech jako je Pochvala, Měření spokojenosti, Anketa či Zeptejte se zaměstnavatele se jedná o další nástroj, který v rámci platformy Můj Up přispívá k budování zdravé firemní kultury.

V cizině standard, u nás novinka

Whistleblowing je situace, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti. Tím může být například korupce na pracovišti, krádež firemního majetku či nedodržování bezpečnostních norem. Společnosti či veřejnoprávní subjekty musí určit příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat a posuzovat, to vše při zachování důvěrnosti jejich obsahu a totožnosti oznamovatele. Společnosti musí zároveň zajistit, aby oznamovatel nebyl vystaven odvetným opatřením.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému i ochrana whistleblowerů

Již 1. 8. 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava ochrany oznamovatelů, která přináší povinným subjektům řadu nových povinností. Subjekty s více než 250 zaměstnanci musely k účinnosti zákona zřídit vnitřní oznamovací systém, zajistit příjem, posouzení a archivaci oznámení nebo ochranu identity oznamovatelů. Pro subjekty s 50 až 250 zaměstnanci byla povinnost zavést vnitřní oznamovací systém odložena do 15. 12. 2023.

„Právě nový zákon o ochraně oznamovatelů a směrnice EU 2019/1937 byly klíčovými zdroji při vývoji nového modulu. Výsledkem je komplexní sofistikované řešení Up Whistleblowing respektující veškeré zákonné požadavky. Modul může být v případě zájmu společnosti jednoduše a rychle integrován do motivační platformy Můj Up. Ti, kteří Můj Up nevyužívají, pak mohou podat oznámení prostřednictvím odkazu na webu partnera, kam službu umístíme,“ vysvětluje Petra Prchlíková, ředitelka obchodu společnosti Up Česká republika.

Jak to funguje

Modul lze využít v rámci aplikace Můj Up, a to i bez zakoupení jiných produktů od Up Česká republika. Oznámení může podat zaměstnanec nebo externí osoba písemně digitální formou přes odkaz na oznamovací dotazník nástroje Up Whistleblowing nebo přes Můj Up. Oznámení lze podat jak na PC, tak i v rámci mobilní aplikace Můj Up a k oznámení je možné přiložit i další doprovodné podklady, jako jsou fotografie či scany dokumentů.

Můj Up rovněž umožňuje příslušné osobě pohodlnou a komplexní správu všech obdržených oznámení prostřednictvím aplikace Můj Up (role Whistleblowing officer). V neposlední řadě je příslušná osoba pravidelně upozorňována na zákonné lhůty a jejich blížící se uplynutí.

„V Česku je často whistleblowing mylně zaměňován, i vzhledem k historickým událostem, za udavačství. Taková interpretace je však naprosto chybná. Možnost bezpečně informovat o porušení etických či firemních pravidel, aniž by se oznamovatel musel obávat propuštění, snížení mzdy, šikany či jiného postižení, je naopak naprosto klíčová pro udržování zdravého jádra firmy a její bezproblémový chod,“ říká Prchlíková.

Modul v základní verzi i na míru

Nový modul Up Whistleblowing je nabízen ve třech variantách. Základem je přístup do klientského portálu pro oznamovatele obsahující povinně zveřejňované informace dle zákona o ochraně oznamovatelů a informace o zpracování osobních údajů. Dále pak samotnou možnost podání oznámení v písemné digitální podobě a dokument Co je potřeba splnit, obsahující výčet všech nových povinností. V rámci rozšíření je možné získat i další dokumentaci. Verze na míru nabízí i individuální právní služby spojené se zavedením whistleblowingu ve spolupráci s advokátní kanceláří Rowan Legal.

„Věříme, že s naším novým modulem usnadníme HR specialistům čas i finance, které by museli investovat do vytváření vlastních náročných technologických řešení, studiu legislativy či dodržování potřebných lhůt. A zároveň věříme, že díky novému modulu opět posuneme hranice při naší dlouhodobé snaze vytvářet ve firmách zdravou firemní kulturu,“ dodává závěrem Prchlíková.

Články autora Jana Klusáčková

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Expertní pohled

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...