Neděle 16. června 2024
ikona hodiny23. 11. 2023 06:31

Internet věcí (IoT): Identifikace rizik a obrana proti nim

Internet věcí (IoT) se stal technologickou revolucí, která propojuje zařízení a systémy jako nikdy předtím. Slibuje, že náš život bude pohodlnější a efektivnější, od chytrých domácností až po průmyslovou automatizaci. S rychlým růstem internetu věcí však vzrostly obavy o bezpečnost. Jaká jsou bezpečnostní rizika, která internet věcí představuje a jak se proti nim bránit? Pavel Kalný, technický ředitel českého softwarového domu eMan zdůrazňuje, že je důležité tyto výzvy řešit proaktivně.

Renata Faltejsková autor

Foto: pixabay Čím hrozí internet věcí? Foto: pixabay

Narušení bezpečnosti dat: Jedním z nejvýznamnějších bezpečnostních rizik v oblasti internetu věcí je narušení bezpečnosti dat. Hackeři se zaměřují na zranitelná zařízení IoT, aby získali přístup k citlivým informacím, jako jsou osobní údaje nebo obchodní tajemství. „Zabezpečení dat v klidu (to znamená, že jsou uložená nebo statická) i při přenosu je pro prevenci narušení klíčové. K zabezpečení dat používejte silné šifrovací protokoly,“ zdůrazňuje Pavel Kalný.

Kybernetické hrozby IoT. Které to jsou?

Neoprávněný přístup: Slabá nebo výchozí hesla v zařízeních internetu věcí mohou vést k neoprávněnému přístupu. Pro zmírnění tohoto rizika doporučuje technický ředitel společnosti eMan okamžitě změnit výchozí hesla a používat silná, jedinečná hesla pro každé zařízení. Další vrstvu zabezpečení představuje použití vícefaktorového ověřování.

Útoky DDoS: Zařízení internetu věcí mohou být zapojena do botnetů pro útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service), což je útok na internetové služby nebo webové stránky, který má za cíl ochromit cílovou službu a znemožnit její používání ostatním uživatelům. Tyto útoky mohou narušit kritické služby. Zavedení segmentace sítě a systémů detekce narušení (IDS) může pomoci takové útoky odhalit a zmírnit.

Obavy o ochranu soukromí: Zařízení internetu věcí často shromažďují obrovské množství uživatelských dat. Neoprávněné shromažďování nebo zneužití dat může vést k narušení soukromí. „Výrobci IoT musí přijmout zásady ochrany soukromí již od návrhu a jasně sdělit uživatelům zásady používání dat,“ zdůrazňuje Pavel Kalný.

Zranitelnosti zařízení: Zařízení internetu věcí jsou často vyráběna s minimálními bezpečnostními prvky, což z nich činí snadný cíl kybernetických útoků.

„Kybernetická bezpečnost v oblasti internetu věcí vyžaduje komplexní přístup: silné šifrování, důsledné ověřování a neustálou ostražitost,“ říká Jaromír Hanzal, CEO Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Dále doporučuje dbát také na ochranu soukromí již od návrhu, bezpečné zavádění nových technologií a závazek k aktualizacím. „Společně s našimi členy budujeme bezpečnější budoucnost internetu věcí pomocí vzdělávání, spolupráce a neustálého zaměření na ochranu dat a systémů,“ dodává.

Jak se bránit bezpečnostním rizikům?

Segmentace sítě: Izolujte zařízení IoT od kritických sítí a systémů. Tím zabráníte útočníkovi, který získá přístup k zařízení IoT, ve snadném pohybu v síti.

Silná autentizace: Zavedení silných autentizačních metod, jako je vícefaktorové ověření, na ochranu před neoprávněným přístupem k zařízením IoT.

Pravidelné aktualizace: Zavedení procesu pravidelné aktualizace firmwaru a bezpečnostních záplat pro zařízení IoT. To by mělo být prioritou pro řešení známých zranitelností.

Šifrování: Používejte spolehlivé šifrovací protokoly k ochraně dat v klidovém stavu i při přenosu mezi zařízeními IoT a cloudem nebo jinými systémy.

Řízení přístupu: Omezte přístup k zařízením IoT pouze na ty, kteří jej potřebují. Implementujte řízení přístupu na základě rolí, abyste zajistili, že uživatelé mají příslušná oprávnění.

Bezpečnostní audity: Pravidelně provádějte audit ekosystému IoT, abyste zjistili zranitelnosti a oblasti, které je třeba zlepšit. Pavel Kalný ze společnosti eMan zdůrazňuje význam proaktivního posuzování zabezpečení.

Minimalizace dat: Shromažďujte a ukládejte pouze data nezbytná pro zamýšlený účel a zajistěte, aby byla, pokud možno, anonymizovaná nebo pseudonymizovaná.

Rozšiřování zařízení internetu věcí přináší nesporné výhody, ale také významná bezpečnostní rizika. Řešení těchto rizik je zásadní pro zajištění bezpečnosti a soukromí jednotlivců i organizací. „Naši členové se snaží být průkopníky inovativních řešení, navazovat partnerství a šířit poznatky, aby zajistili bezpečnost a odolnost ekosystémů internetu věcí. Česko má totiž mimo jiné velkou tradici ve vývoji bezpečnostního software, což pro naše firmy představuje velkou příležitost,“ míní Hanzal z Asociace pro aplikovaný výzkum v IT.

Pamatujte, že ve světě IoT by bezpečnost měla být vždy nejvyšší prioritou.

Články autora Renata Faltejsková

Nejnovější články

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Expertní pohled
Pokles cen drahých kovů, je současná rally u konce s dechem?

Ceny zlata se vyšplhaly na rekordních 2 449,95...

Přes neuspokojivá data o růstu cenové hladiny v...

Expertní pohled
Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí...

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí...