Čtvrtek 22. února 2024
ikona hodiny23. 11. 2023 06:31

Internet věcí (IoT): Identifikace rizik a obrana proti nim

Internet věcí (IoT) se stal technologickou revolucí, která propojuje zařízení a systémy jako nikdy předtím. Slibuje, že náš život bude pohodlnější a efektivnější, od chytrých domácností až po průmyslovou automatizaci. S rychlým růstem internetu věcí však vzrostly obavy o bezpečnost. Jaká jsou bezpečnostní rizika, která internet věcí představuje a jak se proti nim bránit? Pavel Kalný, technický ředitel českého softwarového domu eMan zdůrazňuje, že je důležité tyto výzvy řešit proaktivně.

Renata Faltejsková autor

Foto: pixabay Čím hrozí internet věcí? Foto: pixabay

Narušení bezpečnosti dat: Jedním z nejvýznamnějších bezpečnostních rizik v oblasti internetu věcí je narušení bezpečnosti dat. Hackeři se zaměřují na zranitelná zařízení IoT, aby získali přístup k citlivým informacím, jako jsou osobní údaje nebo obchodní tajemství. „Zabezpečení dat v klidu (to znamená, že jsou uložená nebo statická) i při přenosu je pro prevenci narušení klíčové. K zabezpečení dat používejte silné šifrovací protokoly,“ zdůrazňuje Pavel Kalný.

Kybernetické hrozby IoT. Které to jsou?

Neoprávněný přístup: Slabá nebo výchozí hesla v zařízeních internetu věcí mohou vést k neoprávněnému přístupu. Pro zmírnění tohoto rizika doporučuje technický ředitel společnosti eMan okamžitě změnit výchozí hesla a používat silná, jedinečná hesla pro každé zařízení. Další vrstvu zabezpečení představuje použití vícefaktorového ověřování.

Útoky DDoS: Zařízení internetu věcí mohou být zapojena do botnetů pro útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service), což je útok na internetové služby nebo webové stránky, který má za cíl ochromit cílovou službu a znemožnit její používání ostatním uživatelům. Tyto útoky mohou narušit kritické služby. Zavedení segmentace sítě a systémů detekce narušení (IDS) může pomoci takové útoky odhalit a zmírnit.

Obavy o ochranu soukromí: Zařízení internetu věcí často shromažďují obrovské množství uživatelských dat. Neoprávněné shromažďování nebo zneužití dat může vést k narušení soukromí. „Výrobci IoT musí přijmout zásady ochrany soukromí již od návrhu a jasně sdělit uživatelům zásady používání dat,“ zdůrazňuje Pavel Kalný.

Zranitelnosti zařízení: Zařízení internetu věcí jsou často vyráběna s minimálními bezpečnostními prvky, což z nich činí snadný cíl kybernetických útoků.

„Kybernetická bezpečnost v oblasti internetu věcí vyžaduje komplexní přístup: silné šifrování, důsledné ověřování a neustálou ostražitost,“ říká Jaromír Hanzal, CEO Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Dále doporučuje dbát také na ochranu soukromí již od návrhu, bezpečné zavádění nových technologií a závazek k aktualizacím. „Společně s našimi členy budujeme bezpečnější budoucnost internetu věcí pomocí vzdělávání, spolupráce a neustálého zaměření na ochranu dat a systémů,“ dodává.

Jak se bránit bezpečnostním rizikům?

Segmentace sítě: Izolujte zařízení IoT od kritických sítí a systémů. Tím zabráníte útočníkovi, který získá přístup k zařízení IoT, ve snadném pohybu v síti.

Silná autentizace: Zavedení silných autentizačních metod, jako je vícefaktorové ověření, na ochranu před neoprávněným přístupem k zařízením IoT.

Pravidelné aktualizace: Zavedení procesu pravidelné aktualizace firmwaru a bezpečnostních záplat pro zařízení IoT. To by mělo být prioritou pro řešení známých zranitelností.

Šifrování: Používejte spolehlivé šifrovací protokoly k ochraně dat v klidovém stavu i při přenosu mezi zařízeními IoT a cloudem nebo jinými systémy.

Řízení přístupu: Omezte přístup k zařízením IoT pouze na ty, kteří jej potřebují. Implementujte řízení přístupu na základě rolí, abyste zajistili, že uživatelé mají příslušná oprávnění.

Bezpečnostní audity: Pravidelně provádějte audit ekosystému IoT, abyste zjistili zranitelnosti a oblasti, které je třeba zlepšit. Pavel Kalný ze společnosti eMan zdůrazňuje význam proaktivního posuzování zabezpečení.

Minimalizace dat: Shromažďujte a ukládejte pouze data nezbytná pro zamýšlený účel a zajistěte, aby byla, pokud možno, anonymizovaná nebo pseudonymizovaná.

Rozšiřování zařízení internetu věcí přináší nesporné výhody, ale také významná bezpečnostní rizika. Řešení těchto rizik je zásadní pro zajištění bezpečnosti a soukromí jednotlivců i organizací. „Naši členové se snaží být průkopníky inovativních řešení, navazovat partnerství a šířit poznatky, aby zajistili bezpečnost a odolnost ekosystémů internetu věcí. Česko má totiž mimo jiné velkou tradici ve vývoji bezpečnostního software, což pro naše firmy představuje velkou příležitost,“ míní Hanzal z Asociace pro aplikovaný výzkum v IT.

Pamatujte, že ve světě IoT by bezpečnost měla být vždy nejvyšší prioritou.

Články autora Renata Faltejsková

Nejnovější články

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Stavební řízení? Proč jsme vlastně nejpomalejší?

Připomeňme, že podobně jako Česko si vedou v...

Podle nedávné studie představuje stavebnictví v ekonomikách OECD...

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Expertní pohled
Jak je to s dorovnávací daní?

Zatímco česká dorovnávací daň míří na entity operující...

Nicméně existuje jeden rozdíl mezi daty rozhodnými pro...