Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny18. 3. 2024 15:26

Obce a kraje hospodaří s rekordními přebytky. Proč je to špatně?

Dle zveřejněných dat hospodařily obce a kraje v loňském roce s historicky nejvyšším kladným saldem. Navzdory nepříznivé makroekonomické situaci vzrostl přebytek územních samosprávných celků na 72 mld. Kč, oproti minulému roku více než dvojnásobně. Zatímco celkové příjmy územních rozpočtů meziročně vzrostly o 13,2 %, výdaje se zvýšily jen o 8,3 %. Obce a kraje se díky tomu nacházejí v nejlepší finanční kondici od vzniku České republiky.

Dominik Rusinko Dominik Rusinko autor

analytik ČSOB

Foto: Shutterstock.com Obce a kraje hospodaří s rekordními přebytky. Proč je to špatně? Foto: Shutterstock.com

Výsledkem dlouhodobého přebytkového hospodaření jsou vysoké zůstatky na bankovních účtech územních samospráv. Celkový zůstatek ke konci roku 2023 činil 480 mld. Kč, z čehož přibližně 80 % leží na účtech obcí. Na první pohled jde o pozitivní zprávu. Přebytky obcí a krajů totiž částečně kompenzují masivní deficity na centrální úrovni, což snižuje celkový schodek veřejných financí.

V širším makro pohledu je ale přílišná spořivost územních celků problematická. Přebytek financování je totiž často tvořen na úkor investic, čímž se prohlubuje infrastrukturní dluh municipalit. A to bylo zvláště v období vysoké inflace, kdy vklady ztrácely na hodnotě, suboptimální řešení. Investice naopak představují alternativu v podobě vysoké návratností s pozitivním dopadem na hospodářský růst a celkový rozvoj obcí a regionů.

Zdroj: ČSOB Zdroj: ČSOB

Hlavním důvodem podinvestovanosti je extrémní roztříštěnost obcí. Jejich malá velikost neumožnuje efektivně investovat, ať již kvůli chybějícímu know-how nebo neochotě úvěrovat zbytek investice. Z tohoto důvodu navrhuje NERV omezit fragmentaci například využitím vznikajícího institutu společenství obcí. Problémem je také omezená motivace obcí investovat do rozvoje širšího okolí, jež se na investici nepodílí. To lze řešit skrze posílení spoluodpovědnosti obcí za náklady neinvestování, např. finanční spoluúčastí obcí na rodičovském příspěvku, v případě nezajištění místa ve školce. Neschopnost využívat standardní finanční nástroje k profinancování investic lze pak dle NERVu kompenzovat rozvíjením nástrojů dluhového kofinancování strategických investic jako jsou municipální bondy.

Ještě vhodnějším řešením by bylo snížení zbytečně vysokého počtu obcí. Z celkového počtu 6 257 obcí v ČR je 4 732 obcí s méně než 1000 obyvateli a 2 203 obcí pod 300 obyvatel. Hustota obcí na km2 je v Česku druhá nejvyšší v EU hned po Maltě. To vytváří nejen dodatečné náklady na administrativu, ale zejména v menších obcích vede k rozhodování s různou mírou expertízy a malou tržní silou vůči dodavatelům služeb. Efektivnější municipální správa by tak byla jedním ze zdrojů fiskálních úspor a současně i vyššího tempu růstu tuzemské ekonomiky.

Články autora Dominik Rusinko

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Názory

Expertní pohled
Rally na ropě: Býčí fundamenty vs. jestřábí Fed

Globální ropný trh se v posledních měsících dostává...

Těžební restrikce OPEC+ by měly samy o sobě...

Názory
Maloobchodní tržby: Ochota utrácet roste

V únoru se zvýšily i tržby za potraviny, a...

Nepochybně na to má vliv klesající inflace, která...

Expertní pohled
Průmysl zůstává v útlumu, nálada se ale lepší

Tuzemský průmysl nadále žehrá zejména na slabou zahraniční...

Vedle slabé zahraniční poptávky se do hry vrací...

Pro příští měsíce je povzbuzením optimistický výhled českých...