Úterý 16. července 2024
ikona hodiny12. 6. 2023 09:19

Šikanu na pracovišti zažila desetina zaměstnanců

Celá desetina zaměstnanců zažila v uplynulých pěti letech na vlastní kůži šikanu na pracovišti. Nejčastěji se jednalo o lidi z obchodu
 a marketingu. Obvykle se šikana projevovala neustálou kritikou a zesměšňováním. Ve 2 % případů šlo o sexuální obtěžování a v dalších 2 % o fyzické násilí. Téměř polovina šikanovaných zaměstnanců situaci řešila odchodem z práce. Vyplývá to z průzkumu, který mezi uchazeči o zaměstnání zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Marta Lipovská autor

Foto: Shutterstock.com Šikana na pracovišti není nic výjimečného Foto: Shutterstock.com
  • Šikana v práci obvykle začíná déle trvajícími nepřátelskými vztahy mezi kolegy, které pak přerostou v ponižování a další projevy. Častější je šikana nadřízeného směrem k podřízenému, takzvaný bossing, která se projevuje například zadáváním nesplnitelných úkolů, neustálou kritikou, ironizováním až zesměšňováním či přehlížením. Samozřejmě existuje i šikana ze strany podřízeného nebo kolegů na stejné úrovni, takzvaný mobbing. Terčem šikany jsou častěji ženy než muži. „Narušená psychika, zvýšená pracovní absence, rostoucí chybovost, klesající produktivita, všudypřítomný stres, to je jen malý výčet problémů, které s sebou šikana na pracovišti nese. Je proto potřeba, aby zejména vedení firem věnovalo atmosféře na pracovišti řádnou pozornost a včas začínající problém odhalilo,“ vysvětluje Jitka Součková, marketingová ředitelka Grafton Recruitment. Šikana pak dle ní může být i důvodem rostoucí fluktuace, plných 48 % šikanovaných totiž situaci řešili odchodem ze zaměstnání. Čtvrtina šla s problémem za svým nadřízeným a čtvrtina se svěřila svým kolegům. V případě, že by byli svědky šikany, by se respondenti průzkumu ve valné většině případů pokusili situaci řešit. Polovina by šla za nadřízeným, 26 % by o šikaně řeklo kolegům a 16 % by situaci řešilo s HR oddělením firmy.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v únoru a březnu 2023. Do průzkumu se zapojilo 1500 respondentů z celé České republiky.

Nově by s šikanou a dalším protiprávním jednáním na pracovišti mělo pomoci zavedení systému whistleblowingu neboli interního oznamovacího systému. Ten v tuto chvíli může využít 21 % respondentů průzkumu, od srpna letošního roku by však měly tento systém mít zprovozněny všechny firmy s více než 250 zaměstnanci.

Dle zkušeností z firem, kde již whistleblowing zavedli, funkční systém přinesl zlepšení atmosféry na pracovišti a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. „Lidé se nemusí bát nahlásit jak protiprávní či neetické jednání, tak třeba i šikanu, projevy diskriminace, nespravedlivé zacházení či obavy z bezpečnosti pracovního prostředí. A právě to vnáší na pracoviště klidnější atmosféru, transparentnost a vyšší spokojenost,“ komentuje Jitka Součková s tím, že výrazného zahlcení se zaměstnavatelé obávat nemusí, protože například podle průzkumu společnosti NAVEX Global obdrží firmy v evropských zemích průměrně 5 oznámení na 1 000 zaměstnanců ročně, v USA, kde se tento systém zrodil, je to pak ročně 10 oznámení.

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...