Středa 28. února 2024
ikona hodiny11. 5. 2022 09:05

Banky objevují výhody cloudu, chybějí jim ale lidé

Banky nyní snižují svou desítky let trvající závislost na starších mainframových technologiích a plánují přesunout významnou část svých klíčových obchodních funkcí do cloudu. Tento krok jim umožní rychleji uvést nové produkty na trh a udržet tak krok s konkurencí. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Accenture s názvem The great cloud mainframe migration: what banks need to know.

Petr Jarkovský autor

Foto: Accenture Banky objevují cloudové služby Foto: Accenture

Výsledky ukazují, že přesun více než poloviny výpočetní zátěže do cloudu plánují více než čtyři z pěti bank (82 %), téměř každá čtvrtá (22 %) má pak v plánu do cloudu přesunout až 75 % všech úloh, a to v horizontu nadcházejících dvou až pěti let.

Mezi nejčastější důvody pro migraci mainframů do cloudu řadí dotazovaní představitelé bank zejména rychlost a agilitu (43 %), větší bezpečnost (41 %) a možnost jednoduše přidat nové funkce (37 %). Tři z pěti vedoucích pracovníků (62 %) si od migrace do cloudu slibují vnitřní míru návratnosti (IRR) svých investic vyšší než 10 % a více než tři čtvrtiny (77 %) očekávají, že se jim peníze a úsilí investované do migrace mainframů vrátí během 18 měsíců.

Další klíčová zjištění

  • Banky vidí v cloudu příležitost pro zvýšení efektivity, jelikož náklady na udržení mainframe rostou. Naprostá většina (91 %) dotázaných vedoucích pracovníků bank uvedla, že náklady na údržbu mainframů v posledních několika letech vzrostly.
  • Roste hlad po zaměstnancích se specifickým skillsetem. Dotazovaní bankovní manažeři vidí největší poptávku po dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti (47 %) a po dovednostech v oblasti cloudových řešení (46 %), včetně schopnosti navrhovat na cloudu založenou virtuální infrastrukturu, platformy i konkrétní aplikace.
  • Většina legacy mainframů je stará 5 až 20 let.  Více než polovina (58 %) dotázaných uvedla, že jejich mainframové systémy jsou staré 5 až 10 let, 27 % dotázaných odpovědělo 11 až 20 let a 9 % dotázaných uvedlo stáří bankovního mainframu 21 až 30 let.
  • Veřejný cloud je nejvíce preferovanou možností pro migraci základních systémů. Téměř dvě třetiny (63 %) bank plánují přesunout úlohy ze svých mainframů do prostředí veřejného cloudu. Tím si zajistí větší nákladovou efektivitu, flexibilitu a snazší fungování v souladu s regulačními předpisy. Přibližně třetina (31 %) pak plánuje využít model hybridního cloudu a pouhých 6 % plánuje využít privátní cloud.

Globální průzkum, ze kterého zpráva vychází, byl uskutečněn mezi 150 vedoucími pracovníky bank, které již začaly migrovat své mainframy do cloudu či tak mají v plánu učinit v nejbližší době.

Banky urychlují svůj přesun do cloudu, většina klíčových obchodních funkcí však stále běží na mainframu

Mnoho bank již začalo přesouvat některé své aplikace do cloudu, například v rámci systémů zaměřených na zákazníky jako je mobilní a online bankovnictví. U řady svých klíčových obchodních funkcí – včetně evidence klientů, plateb, investic, či rizik – se však banky stále spoléhají na starší mainframovou technologii.

„Výsledkem je, že většina základních bankovních produktů jako běžné a spořicí účty funguje na kódu, jenž byl napsán před desítkami let. Zároveň banky čelí výzvám v podobě fintechů. Proto se stále častěji obrací ke cloudu, který jim umožní rychleji inovovat bankovní produkty a udržet si tak konkurenceschopnost v rychle se měnícím prostředí,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb ze společnosti Accenture.

Chybí zaměstnanci s potřebnými znalostmi

Ty banky, které s přechodem do cloudu váhají, uvádějí jako hlavní důvod obav možné narušení provozu byznysu a také nedostatečnou znalost fungování starého zdrojového kódu. Většina znalostí potřebných k udržení mainframů v provozu se totiž nachází v hlavách těch zaměstnanců, z nichž mnozí pomalu uvažují o odchodu do důchodu. Hrozí tak nedostatek expertů s potřebnými znalostmi, kteří by dokázali staré systémy udržovat v chodu.

„Hrozba odchodu zkušených zaměstnanců, kteří umí s mainframy pracovat, by měla přesun do cloudu spíše akcelerovat. Na druhou stranu, k úspěšnému překonání překážek spjatých s migrací do cloudu a k plnému využití všech možností, které cloud nabízí, potřebují banky dostatek talentů se specifickým skillsetem. Těch se jim však nedostává tolik, kolik by bylo potřeba,“ říká Kotoun.

Ačkoli poptávka po cloudových expertech i po znalostech cloudové problematiky obecně roste, a to nejen v rámci bank, lze ji řešit například najímáním nových pracovníků, jejich „zapůjčkou“ od konzultačních firem či implementačních partnerů, případně zvyšováním kvalifikace stávajících pracovníků. Avšak najít experty, kteří by zároveň měli dostatek zkušeností s legacy systémy, představuje větší výzvu. Bankám se sice daří nabírat nové zaměstnance, nedaří se jim však dlouhodobě udržet ty stávající. Přitom právě znalosti a zkušenost “veteránů”, kteří s mainframy pracovali dlouhá léta, jsou pro úspěšný přechod do cloudu zásadní. Úspěšné banky si proto v předstihu vytvářejí plán pro dovednosti, které budou v budoucnu potřebovat, a vyvíjejí strategie pro nábor nových zaměstnanců a rekvalifikaci těch, kteří již ve firmě působí déle.

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Analýzy

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Analýzy
Česká nároková ekonomika, aneb každý natahuje ruku

Vláda jim to umožnila díky štědře nastaveným limitům...

Žádný nárok na levnější hypotéku, víno nebo bydlení...