×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Jak zrychlit uvedení produktu na trh? Buďte Speedsters!

Odpovědí jsou moderní technologie, říká nový průzkum Accenture

Nová zpráva společnosti Accenture podrobně popisuje, jak nové technologie pomáhají průmyslovým podnikům zkrátit dobu potřebnou k uvedení výrobku na trh. Zpráva, jež vychází z průzkumu uskutečněném mezi více než 1000 společnostmi, ukázala, že ty z nich, které v procesu uvedení produktu na trh využívají moderní technologie, dosahují výrazné časové i nákladové efektivity v každé ze tří fází tohoto procesu - počínaje návrhem produktu, přes jeho vývoj až po dodání zákazníkům. Díky tomu tak získají značnou konkurenční výhodu.

Petr Jarkovský ikona hodiny25. 11. 2022 07:54
Foto: Accenture Technologie ve službách byznysu Foto: Accenture

V rámci průzkumu společnost Accenture nejprve identifikovala společnosti, jež každý z těchto procesů dokázaly realizovat v co nejkratší době, a poté analyzovala, které z nich pro úsporu času a nákladů využily pokročilé technologie jakými jsou cloud, digitální dvojčata, vysoce výkonné počítače, strojové učení a další technologie umělé inteligence (AI).

Zavedení produktu na trh

  1. fáze – Od vzniku nápadu k vývoji produktu

Zahrnuje generování nápadu, plánování koncepce a tvorbu prototypu, testování, ověřování designu a vývoj požadavků pro přípravu na zahájení výroby;

  1. fáze – Od plánování výroby k její realizaci

Zahrnuje plánování výroby a realizaci výroby, tedy tzv. výrobní operace;

  1. fáze – Od poptávky k distribuci

Zahrnuje plánování poptávky a prodeje, příjem a plánování objednávek, konečnou distribuci, instalaci a uvedení produktu do provozu u klienta.

Na základě míry, s jakou využívaly technologie pro zefektivnění jednotlivých procesů, byly společnosti rozděleny do jedné ze tří kategorií. Ty, které zkrátily čas a zvýšily efektivitu nejvíce, byly označeny jako Speedsters (jen 14 % společností); ty, jimž se dařilo zkrátit čas a zvýšit efektivitu nejméně – jedná se o téměř dvě třetiny (63 %) společností – byly označeny jako Starters; skupina mezi oběma spektry pak byla označena jako Accelerators (23 % společností).

Technologie přinesou mnohonásobnou úsporu nákladů

Průzkum zjistil, že ve všech třech fázích uvádění produktu na trh dosáhli Speedsters výraznějšího snížení času a nákladů díky podstatně vyššímu využití technologií. Například tím, že zapojili technologie strojového učení, dosáhli více než sedminásobné úspory času a až dvanáctinásobné úspory nákladů oproti skupině Starters. Použití automaticky řízených vozidel jim pak přineslo až čtyřnásobné úspory času a více než 30 násobnou nákladovou efektivitu v porovnání se stejnou skupinou.

Speedsters překonají ostatní i z hlediska finanční výkonnosti. Například v pětiletém období 2016-2021 dosáhla tato nejvýkonnější skupina o čtyři procenta vyššího ročního růstu než Accelerators a o 18 % vyššího růstu než Starters. Oproti oběma zbývajícím skupinám dosahovala také v průměru vyšších provozních marží.

„Schopnost společnosti vyrábět a dodávat více zboží v kratším čase a s nižšími náklady je klíčovou konkurenční výhodou. Náš průzkum ukazuje, že pokročilé technologie, jako jsou umělá inteligence, cloud, digitální dvojčata a vysoce výkonné počítače, hrají při dosahování tohoto cíle klíčovou roli.“ říká Pavel Vrba, který v Accenture vede průmyslovou praxi Industry X pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

Jak zlepšit efektivitu v každé fázi?

Zpráva obsahuje několik doporučení, jak co nejefektivněji využívat pokročilé technologie v každé ze tří fází procesu.

Infografika: Accwnture Zavedení produktu na trh má tři fáze – I. Infografika: Accwnture

V první fázi tvůrci přichází s nápadem, následně vytvoří prototyp produktu, testují ho a průběžně získávají data. Zpětnou vazbu a údaje o používání produktů získané prostřednictvím jejich digitálních dvojčat, stejně tak jako data o životním cyklu produktů shromážděná prostřednictvím na ně napojených IoT zařízení, by společnosti měly využít ke zlepšení produktů, softwaru a služeb. Se samotným vyhodnocením velkého množství dat uložených v cloudu a identifikací vzorců může pomoci strojové učení a analytika. Aditivní výroba a 3D tisk mohou zase urychlit výrobu fyzických prototypů. V blízké budoucnosti by firmy měly více využívat HPC výpočty v cloudu a kvantové výpočty pro tvorbu simulací.

Infografika: Accenture Zavedení produktu na trh má tři fáze – II. Infografika: Accenture

Ve druhé fázi, jíž je plánování výroby, by společnosti měly využívat simulační a virtuální nástroje pro uvádění do provozu, které umožní spolupráci produktového a výrobního inženýringu. Měly by také vytvořit digitálního dvojčata samotných výrobních procesů, který pomůže s průběžnými simulacemi a optimalizací provozu tak, aby zařízení byla maximálně efektivní a výnosná. Také je možné zapojit umělou inteligenci pro prediktivní řízení dodavatelského řetězce a výroby, případně využít rozšířené reality a průmyslového metaverse pro efektivnější školení a vedení zaměstnanců ve výrobě.

Infografika: Accwnture Zavedení produktu na trh má tři fáze – III. Infografika: Accwnture

Poslední fází je příjem a plánování objednávek a konečná distribuce. V této části by se společnosti měly zaměřit na integraci výroby s dodavatelským řetězcem, aby vytvořily digitální vlákno, které umožní bezproblémový tok dat napříč celou společností. Díky tomu se výrazně zlepší distribuce a dojde nejen k celkové optimalizaci jednotlivých částí dodavatelského řetězce, ale též ke zlepšení plánování. Zároveň to otevře dveře k vytvoření digitálních dvojčat výrobků a vzniku operací podporujících spolupráci napříč celým hodnotovým řetězcem. V dlouhodobém horizontu by společnosti měly prozkoumat možnosti zpracování poptávky s pomocí umělé inteligence.

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Studie potvrzuje význam nebankovních půjček

„Pro někoho to může být překvapivé, ale výsledky...

APNÚ dlouhodobě prosazuje zodpovědné úvěrování, které je velmi...

Analýzy
Cestovní ruch je zpět, téměř na předcovidových číslech

HUZ letos ve 3. čtvrtletí zaznamenala 20,4 milionů...

„Jakékoli další možné navýšení podporujeme, týká se mimo...

Ze vzdálených trhů do ČR často jezdili právě...

Analýzy
Stavební firmy očekávají pokles trhu o 4,6 %

Ačkoliv společnosti v současnosti hlásí průměrné vytížení kapacit...

Negativní predikce pro rok 2023 mají jak firmy...

V posledním čtvrtletí roku 2022 jsou kapacity stavebních...

Současná nestabilní ekonomická situace ovlivňuje očekávání vývoje tržeb...

Jako klíčové kritérium, podle kterého se zákazník rozhoduje...