Pátek 14. června 2024
ikona hodiny15. 12. 2023 13:45

Inovativní materiály a technologie ve stavebnictví

Umožňují stavbu průsvitných zdí, recyklaci betonu, unikátní izolační vlastnosti nebo snížení prašnosti na staveništi

Stavebnictví je dynamickým odvětvím, které se neustále vyvíjí. Objevují se tak stále nové materiály, které přinášejí inovace a zlepšení v různých oblastech. Vývoj nových materiálů je hnán dopředu především požadavkem na větší udržitelnost materiálů, jejich inovaci, lepší vlastnosti, ale také s ohledem na ekologii i na vývoj chytrých materiálů s unikátními vlastnosti.

Petr Jarkovský autor

Foto: SSI Group Inovativní materiály mění stavebnictví – třeba jako průsvitný beton Foto: SSI Group

Nové materiály a procesy přinášejí výhody a zlepšení v konstrukci i při samotné výstavbě. Pojďme si některé z nich představit.

Udržitelné materiály

V posledních letech se zvýšil zájem o udržitelnost a ekologické stavebnictví. Nové materiály, jako je beton s přísadou recyklovaného kameniva, dřevěné kompozity a materiály s nízkou uhlíkovou stopou, se stávají stále populárnějšími.

„Do základů, podkladních a výplňových konstrukcí se začíná používat beton s přísadou recyklovaného kameniva. Toto kamenivo se získává primárně ze stavební suti – odpadního betonu, cihelných a keramických odpadů. Jedná se o skvělou alternativu jako náhrada za plnohodnotný beton jak z hlediska udržitelnosti, a hlavně i snížení nákladů na samotnou stavbu,“ říká Petr Bursík, projektový manažer SSI Group a dodává: „Dalším příkladem využití je kompozitní dřevo. Mnohdy poskytuje stejnou odolnost jako dřevo a v některých případech i lepší požadované vlastnosti, než má samotné masivní dřevo. Výhody jsou primárně v modifikaci jednotlivých materiálů dle konkrétních požadavků, kde by masivní dřevo bylo na hraně svých možností (například velké panely), různé netradiční požadavky na tvar, konstrukce a podobně. I tímto se přispívá k tzv. cirkulární ekonomice a udržitelnosti, protože se k výrobě používá recyklované dřevo a dřevní odpady.“

Inovativní beton

Velmi populární je vývoj nových druhů betonu, jako je transparentní beton, samočisticí beton nebo beton s lehkými agregáty, které přinášejí nové možnosti pro design a funkčnost staveb.

Transparentní beton, který je známý také jako světelný beton nebo luminescenční beton, je speciální druh betonu, který umožňuje průchod světla skrz materiál. Tento inovativní materiál se používá především pro architektonické a designové účely, kde je požadována průhlednost a propustnost světla. Vyroben je tak, že se do směsi betonu přidávají optická vlákna z plastu nebo skla. Tato vlákna jsou rozmístěna ve směsi betonu tak, aby umožňovala průchod světla. Výsledný materiál je pevný, odolný a má schopnost propouštět světlo.

Beton s lehkými agregáty je betonová směs, do které jsou přidány lehké materiály jako plniva nebo přísady. Tyto lehké agregáty slouží k dosažení snížené hmotnosti betonu a zlepšení jeho izolačních vlastností.

Samočistící beton je inovativní stavební materiál, který se v poslední době stal populárním trendem ve stavebnictví. Tento beton obsahuje speciální přísady, které mu umožňují samočištění a udržování estetického vzhledu bez nutnosti pravidelné údržby. Využívá k tomu fotokatalytických přísad, které reagují s UV zářením a znečištěním ve vzduchu. Tato reakce vytváří oxidační prostředí, které rozkládá organické nečistoty na povrchu betonu. Dešťová voda nebo vlhkost vzduchu pak odplavuje tyto rozložené nečistoty z povrchu, čímž se beton samočistí.

Inteligentní materiály

Nové materiály s integrovanými senzory a technologiemi umožňují vytvářet chytré budovy a infrastrukturu. Například materiály s fotovoltaickými vlastnostmi mohou generovat elektrickou energii. Tyto materiály se pak používají k výrobě solárních panelů a dalších zařízení pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Jejich využití se stále rozšiřuje a výzkum v této oblasti pokračuje s cílem vytvořit efektivnější a cenově dostupnější fotovoltaické materiály.

Nanomateriály

Nanotechnologie otevírá nové možnosti ve stavebnictví. Nanomateriály, jako jsou nanovlákna, nanotrubičky nebo nanočástice, mohou zlepšit pevnost, odolnost a další vlastnosti materiálů.

Inovativní izolační materiály

Nové izolační materiály nabízejí lepší tepelnou a zvukovou izolaci. Například aerogely, které jsou extrémně lehké a mají vynikající izolační vlastnosti, dokáží tak účinně izolovat budovy a snižovat tepelné ztráty. Aerogely se často používají jako součást izolačních systémů pro stěny, stropy, podlahy a střechy. Jsou také vhodné pro izolaci potrubí a dalších stavebních prvků. Díky svému nízkému objemu a lehkosti umožňují snadnou manipulaci a instalaci.

Použití aerogelové izolace ve stavebnictví může přispět ke snížení energetické náročnosti budov a zlepšení energetické účinnosti.

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Expertní pohled
Pokles cen drahých kovů, je současná rally u konce s dechem?

Ceny zlata se vyšplhaly na rekordních 2 449,95...

Přes neuspokojivá data o růstu cenové hladiny v...

Nejnovější Trendy

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Trendy
Udržitelnost energetických firem začíná u investorů hrát prim

Tempo zrychlilo i poté, co světoví lídři na...

V loňském roce Moore Advisory CZ spolupracovala na...

Trendy
Udržitelnost se už dostává do DNA firem

Společnost BDO ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mercuri...

Téměř všechny dotázané společnosti (97 %) věří, že udržitelnost...

Začlenění aspektů ESG do obchodní strategie a výběr správných...

Podle průzkumu nejsou ve značném počtu společností výsledky...