Úterý 27. února 2024
ikona hodiny9. 7. 2023 06:00

Umělá intelligence (z)mění nejen internetové vyhledávače

Studie Tech Vision 2023, vydaná společností Accenture, identifikuje technologické trendy, které nejvíce ovlivní podnikání v následujících několika letech. Jako klíčové identifikuje především dva trendy – generativní AI a foundation modely.

Petr Jarkovský autor

Foto: Shutterstock.com Generativní AI a foundation modely jsou klíčové trendy současnosti Foto: Shutterstock.com

Příchod chatbotů jako je ChatGPT od OpenAI a řady dalších, které využívají takzvaného generativního AI s velkými jazykovými modely (Large Language Models LLM), je revolucí v pravém slova smyslu, neboť strojové napodobení lidského dialogu s interpretací textu přiblížilo AI široké veřejnosti a změny je již nyní možné pozorovat například na poli internetových vyhledávačů.

„Google je dnes nezpochybnitelně dominantním hráčem mezi vyhledávači, což mu zajišťuje nejen vysoké příjmy z reklam, ale také výhodnou pozici v oblasti sběru a analýzy dat. Nicméně existuje řada jiných vyhledávačů, jako například Bing nebo DuckDuckGo, které se snaží Googlu konkurovat,“ říká Marián Lojka, S&C Applied Intelligence Capability Lead pro region střední Evropy, Accenture. „Pokud by se jim podařilo získat více uživatelů, mohlo by to vést ke ztrátě podílu Googlu na trhu. Pokud se Google nebude schopen rychle přizpůsobit novým trendům a technologiím, mohlo by to rozhodně ovlivnit jeho pozici. Musí na tom tedy pracovat. S ohledem na současnou pozici Googlu na trhu a jeho schopnosti se rychle přizpůsobovat je ale velmi nepravděpodobné, že by se v nejbližší době dostal do situace, kdy by ztratil svoji dominantní pozici,“ dodává.

V uplynulých šesti letech letech prošla umělá inteligence velice rychlým vývojem

Vznik takzvaných základních modelů – foundation models, obrovské modely předtrénované na velkém množství veřejně dostupných dat, které hravě zvládají vykonat řadu úkonů bez toho, aby pro každý z nich musely být specificky trénovány – může firmám přinést spoustu nových příležitostí. Přestože vytvoření takovéhoto modelu může stát až stovky miliony dolarů, lze jej bez omezení dále upravovat pro automatizaci širokého spektra úloh. Tyto modely mohou organizace přizpůsobit specifickým úlohám v rámci své organizace a rovněž je využít k experimentování a mnohem snazšímu a levnějšímu vytváření nových aplikací.

Určení správné role základních modelů v organizaci je proto velmi důležité a rozhodnutí o tom, kde a jak se modely nasadí, jaké problémy budou řešit či jak je budou řešit, mohou být zásadním diferenciátorem, který organizace odliší od jejich konkurence.

Z vydané studie také vyplývá, že hlavní přínosy, které vedoucí pracovníci firem očekávají od využívání foundation modelů, je zrychlení inovací (63 %) a zlepšení zákaznické zkušenosti (59 %). Zaměstnanci řady firem již používají generativní AI chatboty nebo programy natrénované na veřejně dostupném obsahu. Příkladem je například model ChatGPT a jeho tréninkový data set o velikosti téměř 600 GB, který obsahuje textové informace z webu, knih a jiných veřejných zdrojů. K natrénování svého vlastního chatbota mohou firmy použít i obsah, který není veřejně dostupný a je firemním duševním vlastnictvím. Takovýto digitální asistent, který je natrénován speciálně pro konkrétní práci a má dokonalý přehled o již vytvořeném firemním obsahu, bude pro zaměstnance vítaným pomocníkem pro zvýšení produktivity nebo k tvorbě nových zajímavých služeb a produktů.

„Je obtížné odhadnout, jak se nástroje s umělou inteligencí vyvinou v příštích 5-10 letech, protože technologický vývoj je rychlý a nevyzpytatelný. Nicméně, existují některé trendy, které by mohly být důležité pro budoucnost AI. Jedním z nich je rozšíření využití AI v oblastech jako jsou zdravotnictví, doprava, energetika, výroba a další odvětví. Díky AI by zde mohlo dojít ke zlepšení efektivity a rychlosti výrobních a provozních procesů. Také lze očekávat větší propojení nástrojů s AI s rozšířenou realitou a virtuálními asistenty, což povede ke vzniku nových způsobů interakce mezi člověkem a strojem,“ uzavírá Lojka z Accenture.

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nic něco stojí

Realita ukazuje, že si to neuvědomujeme, což hned...

Péče o bezpečnost bezpochyby přinese zvýšené náklady. „Vnímám...

Česko si skutečně zvyklo brát bezpečí jako samozřejmost...

Evropa skloňuje směrnici NIS2 – ta právě zavádí...

Pokud jde o bezpečnost, hrají dnes nepřekvapivě značnou...

A pak je tu druhý důvod. Člověk. Moderní...

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...