Středa 4. října 2023
ikona hodiny19. 3. 2021 16:53

Jak vnímají vakcinaci jihočeské firmy

Jihočeské firmy mají za sebou náročný rok a nikdo neví, jaká nás čeká budoucnost, zda se situace zlepší či bude pokračovat nastolený trend, který není nikterak pozitivní a pandemie si vybírá daně napříč všemi sektory.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Jak vnímají očkování jihočeské firmy Foto: Shutterstock.com

Jednou z možností, jak se posunout k lepším zítřkům, může být celoplošná vakcinace, podle některých odborníků dokonce jediná možnost, jak se ze současné situace dostat. Aby Krajská hospodářská komora zjistila potřeby jihočeských firem, spustila v březnu 2021 dotazníkové šetření, díky kterému dokázala zmapovat postoj firem v otázkách vakcinace a zjistit především, zda vůbec a v jaké míře mají zájem o vakcinaci a jak celou situaci vnímají.

Průzkumu na téma vakcinace ve firmách se účastnilo celkem 194 firem z Jihočeského kraje. Téměř polovina zúčastněných subjektů se řadí mezi malé a střední podniky (do 25 zaměstnanců). Firmy zaměstnávající více než 250 zaměstnanců byly zastoupeny z 16 %. Zřetelné jsou rozdílné potřeby subjektů ať už napříč sektory a odvětvími, tak i s ohledem na velikost.

Šetření odkrylo postoje jihočeských firem, jejich vnímání vakcinace i jejich kroky do budoucna s ohledem na změny v oblasti očkování proti Covid-19. Pětina firem se již nyní otázkou vakcinace zabývá. Jedná se zpravidla o větší podniky, u nichž by mohlo dojít rychleji a snadněji k celoplošnému onemocnění pracovníků. Téměř 70 % firem čeká na další vývoj a zatím nepodstoupila žádné preventivní kroky. Desetina respondentů se povinnou vakcinací nechce zabývat vůbec – důvodem jsou hlavně nedůvěra ve vakcíny, vysoké náklady či nedostatek personálních kapacit pro řešení dané problematiky.

Některé, především větší, firmy jsou zcela nakloněny očkování a vnímají ho jako nutnost pro zachování práceschopnosti svých zaměstnanců a udržení provozu svých společností.

Jiné firmy chtějí zcela nechat rozhodování na svých zaměstnancích a jejich ochotě nechat se naočkovat. Firmo nařízenou vakcinaci vnímají do jisté míry jako omezení soukromí a práva svobodně se rozhodovat. Zastávají názor, že ochranné pomůcky na pracovišti či například home office jsou dostatečná opatření proti celoplošné nákaze ve firmě.

Malý vzorek firem se staví k celé situaci negativně a s očkováním nesouhlasí – jedním z argumentů je strach a obava ze snížení práceschopnosti obyvatelstva po celoplošném očkování. Firmy jsou také nespokojeny s kroky vlády, jejich chaotičností a neustálými změnami, které celou situaci firmám komplikují a rozhodně neulehčují.

Nejvíce žádanou a důvěryhodnou je vakcína společnosti Pfizer, dále také očkovací látky od společností Johnson & Johnson a Moderna. Na čem se však firmy shodují je, že by rády využily značku schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a pokud možno ne ruskou a čínskou vakcínu.

Pozitivnější reakce firem na očkování je za předpokladu plné dostupnosti vakcíny, čímž by jim odpadly některé náklady a procesy na vyřešení a sehnání vakcíny. V situaci plné dostupnosti vakcíny by k aktivnímu zajištění pro své zaměstnance přistoupilo 37 % respondentů (72 firem). Polovina firem chce postupovat pouze doporučením pro své zaměstnance. Zbylé firmy zastávají názor nechat tuto otázku zcela na zaměstnancích samotných. Viditelný je trend preference očkování u větších firem, které zaměstnávají více zaměstnanců.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Pohled z praxe
O krok napřed před nejlepšími

Tolik dnešní tak trochu jiný pohled na Konplan,...

V příští epizodě se zaměříme na to, co...

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Analýzy
Přes 40 % zákazníků neplatí faktury včas

„Opožděné platby zatím větší část firem finančně nepoškozuje....

„Pracovníky, které firmy potřebují na dokončení zakázek, ale...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Přes 40 % zákazníků neplatí faktury včas

„Opožděné platby zatím větší část firem finančně nepoškozuje....

„Pracovníky, které firmy potřebují na dokončení zakázek, ale...

Analýzy
Firmy by chtěly jít do regionů, ale nemají kam

„Počet firem, které hledají klidnější lokality nebo expandují...

Ve srovnání s Prahou, kde se nejdražší a...

Po regionech jako další lokalitě ke svému pražskému...

Analýzy
Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

V 1. pololetí 2023 bylo vydáno 5 191...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

„Po odečtení zadaných a zrušených zakázek na uchazeče...

V první polovině letošního roku bylo vysoutěženo a...