Středa 22. května 2024
ikona hodiny12. 2. 2021 09:58

Je nutné zabránit uzavření hranic

Hospodářské komory v Trojzemí – tedy Dolního Bavorska, jižních Čech a Horního Rakouska – apelují na regionální politiky, aby podnikli veškeré kroky, které zabrání dalšímu uzavření hranic mezi sousedními státy. Právě uzavření hranic by znamenalo riziko zvýšení zátěže pro podnikatele, firmy i jejich zaměstnance.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Místní samosprávy a podnikatelé zcela chápou situaci, kdy cílem zvýšené hraniční kontroly je zabránit šíření viru covid-19 přes státní hranice. S tím však spojené zpřísnění podmínek pro pendlery znamená další zátěž pro dotčené společnosti a jejich zaměstnance, kteří v současné chvíli dělají vše nezbytné, aby ochránili svoji podnikatelskou činnost.

Oznámení, že se mají hranice opět zcela uzavřít, však podnikatelé nerozumí. Výhody pro podniky jsou v porovnání s již tak tvrdými opatřeními a souvisejícím poškozením ekonomiky nepřiměřené. Zavření hranic by znamenalo zabránění dvoustranným obchodním vazbám, což nevyhnutelně povede k vážným problémům a překážkám v rámci pohybu zboží, osob a služeb.

Již nyní lze v některých odvětvích spatřit problémy s řízením a controllingem nákupu, které pocházejí zejména z území Dálného východu, a to z důvodu omezených přepravních kapacit. Bude-li vnitroevropská výměna se sousedními regiony obtížnější nebo zcela nemožná, pak lze očekávat, že tento negativní trend bude postupovat dále, a i pak utlumí již tak skromné vyhlídky ekonomického růstu.

Prezidenti hospodářských komor Dolního Bavorska Thomas Leebmann, Horního Rakouska Doris Hummer a jižních Čech Miroslav Dvořák tak apelují na zachování zdravého rozumu a porozumění místních politik.

V reakci na situaci také hospodářské komory v budoucnu plánují zařadit téma řízení dodavatelských vztahů a nákupu do centra budoucích aktivit jejich společného projektu s názvem Ahoj sousede. Zástupci těchto tří komor se také shodují na tom, že odpovídající priority by měly být zahrnuty v navazujících programech Interreg.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...