Středa 27. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny12. 2. 2021 09:58

Je nutné zabránit uzavření hranic

Hospodářské komory v Trojzemí – tedy Dolního Bavorska, jižních Čech a Horního Rakouska – apelují na regionální politiky, aby podnikli veškeré kroky, které zabrání dalšímu uzavření hranic mezi sousedními státy. Právě uzavření hranic by znamenalo riziko zvýšení zátěže pro podnikatele, firmy i jejich zaměstnance.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Místní samosprávy a podnikatelé zcela chápou situaci, kdy cílem zvýšené hraniční kontroly je zabránit šíření viru covid-19 přes státní hranice. S tím však spojené zpřísnění podmínek pro pendlery znamená další zátěž pro dotčené společnosti a jejich zaměstnance, kteří v současné chvíli dělají vše nezbytné, aby ochránili svoji podnikatelskou činnost.

Oznámení, že se mají hranice opět zcela uzavřít, však podnikatelé nerozumí. Výhody pro podniky jsou v porovnání s již tak tvrdými opatřeními a souvisejícím poškozením ekonomiky nepřiměřené. Zavření hranic by znamenalo zabránění dvoustranným obchodním vazbám, což nevyhnutelně povede k vážným problémům a překážkám v rámci pohybu zboží, osob a služeb.

Již nyní lze v některých odvětvích spatřit problémy s řízením a controllingem nákupu, které pocházejí zejména z území Dálného východu, a to z důvodu omezených přepravních kapacit. Bude-li vnitroevropská výměna se sousedními regiony obtížnější nebo zcela nemožná, pak lze očekávat, že tento negativní trend bude postupovat dále, a i pak utlumí již tak skromné vyhlídky ekonomického růstu.

Prezidenti hospodářských komor Dolního Bavorska Thomas Leebmann, Horního Rakouska Doris Hummer a jižních Čech Miroslav Dvořák tak apelují na zachování zdravého rozumu a porozumění místních politik.

V reakci na situaci také hospodářské komory v budoucnu plánují zařadit téma řízení dodavatelských vztahů a nákupu do centra budoucích aktivit jejich společného projektu s názvem Ahoj sousede. Zástupci těchto tří komor se také shodují na tom, že odpovídající priority by měly být zahrnuty v navazujících programech Interreg.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Aktuality
Landshut představil více než 15 řemeslných profesí

„Nedostatek řemeslníků a chybějící počet kvalifikovaných pracovníků vnímáme...

Jednou z účastnic celodenní akce byla i Monika...

Návštěva Dne řemesel a prohlídka města Landshut se...

Aktuality
České firmy se chtějí podílet na obnově Ukrajiny

„Po covidové pandemii přišla pro české firmy další...

„Aby se Ukrajina vrátila po invazi do standardů...

Analýzy ze Spořky
Letem světem: blbá nálada is all around

Struktura Ifo odhaluje, že v záporných hodnotách jsou...

Důvěra poklesla i v české ekonomice. Ve světle...

Poklesla také důvěra spotřebitelů. V případě spotřeby lze...

Něco pozitivního z Financial Times: „Nechci o Německu...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...

Nezařazené
Česká síť inovačních center Ynovate se rozšiřuje na Slovensko

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dřívější spolupráce agentur...

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky....

„Žilinský kraj je historicky regionem inovativních a odvážných...

Nezařazené
Česku bez vize hrozí totální kolaps

Prvním krokem k budoucnosti je podle Zdeňka Zajíčka...

„Musíme vykročit z bludného kruhu, jinak skutečně zůstaneme...