Sobota 30. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny16. 4. 2021 18:22

Exportu pomůže i zmírnění kontrol na hranicích s Německem

Statistiky ČSÚ potvrzují meziroční růst vývozu navzdory nepřívětivé covidové situaci, která v mnoha případech omezila či zkomplikovala vývoz zboží a přejezdy pracovníků přes hranice. Podnikatelé se na Jihočeskou hospodářskou komoru také obracejí kvůli poradenství v oblasti exportních aktivit a navázání nové spolupráce s rakouskými a německými sousedy. Zájmu o vývoz do zahraničí by mohlo napomoci i zmírnění stálých kontrol na hranicích s Německem, které Spolková republika Německo zrušila 14. dubna 2021.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Exportu prospívá i uvolnění hranic s Německem Foto: Shutterstock.com

Navzdory současným koronavirovým opatřením registruje Jihočeská hospodářská komora zvýšený zájem podnikatelů o exportní aktivity: „V posledních měsících se na nás ohledně exportního poradenství obrací stále více firem, které se doposud vývozním činnostem nevěnovaly,“ sdělil ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist, který dodává, že firmy zpravidla potřebují poradit, jak se na vybrané trhy dostat a jak zde získat zákazníky. S exportem potřebují pomoci i současní exportéři. „Spolu s tímto trendem jsme zaznamenali i zájem o ověření bonity potenciálních zákazníků u již zkušených exportérů. Řada z nich se na nás obrací i s problémy vycestování svých zaměstnanců do zahraničí,“ upozorňuje Luděk Keist.

Koronavirová opatření zasáhla do podnikatelské činnosti řady firem i jejich obchodování v tuzemsku i zahraničí. Firmy se pro udržení chodu svých podniků, ale i zaměstnanců musí neustále přizpůsobovat a rozvíjet své obchodní činnosti, a to krizi navzdory. Mnoho z nich se proto uchyluje k novým řešením v podobě exportu svých služeb a produktů do zahraničí. To potvrzují i výsledky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle jeho dat český export Kč v lednu až únoru 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 48,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 10,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %. Export se tak může stát jednou z příležitostí, jak nastartovat českou ekonomiku v době pocovidové.

Kvůli koronavirovým omezením na hranicích s Německem se také firmy potýkaly s komplikacemi při přejezdech svých zaměstnanců či jich samotných. To potvrzuje Šárka Bělohlavová z Jihočeské hospodářské komory: „Kromě toho, že firmy zjišťují aktuální a stále se měnící informace k testování či potřebným dokumentům pro své pracovníky, jsme také řešili situaci, kdy německá policie neuznala antigenní test, který je však dle informací Spolkového ministerstva zahraničí standardně uznávaným a platným dokladem pro vycestování do Německa. Problém byl i u zaměstnanců, kteří covid prodělali, ale PCR test jim i po skončení karantény vycházel s výsledkem pozitivní. Tito zaměstnanci nemohli obchodně vycestovat do zemí, které neuznávají lékařské osvědčení o prodělání onemocnění Covid-19 a požadují pro vstup negativní test. Firmy se tak například potýkaly s problémy v podobě zpožděných zakázek.“

Zástupci hospodářských komor v jižních Čechách, Dolním Bavorsku a Horním Rakousku proto vítají zrušení stálých kontrol, které Německo ukončilo 14. dubna 2021. Luděk Keist však upozorňuje, že i nadále budou probíhat intenzivní namátkové kontroly. „Doporučujeme firmám, aby tak stále dodržovaly platná nařízení a měly k dispozici potřebné dokumenty pro vycestování k německým sousedům,“ uzavírá Luděk Keist.

Zahraniční oddělení Jihočeské hospodářské komory dlouhodobě podnikatelům pomáhá vyhledávat a navazovat kontakty s potenciálními partnery, umožňuje účast podnikatelů na různých mezinárodních akcích či poskytuje přehled aktuálních informací z oblasti exportu. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR či hospodářskými komorami v Dolním Bavorsku a Horním Rakousku pořádá networkingová setkání a semináře pro podnikatele a poskytuje exportní servis.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Analýzy
Umělá inteligence otevírá ve farmacii příležitosti k růstu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl patří už dnes k...

První náznaky toho, že využití umělé inteligence ve...

Partnerství mezi farmaceutickými podniky a společnostmi zaměřenými na...

Umělá inteligence však přináší tradičním farmaceutickým firmám nejen...

Brzdu rychlejšího pronikání AI do farmaceutického průmyslu představují...

Kromě technologických společností se navíc o oblast zdravotnictví...

Trendy
Elektromobilita se pomalu rozjíždí i v Česku

Na akci vystoupili zástupci firem považovaných za lídry...

Elektromobilita je trend, který už pravděpodobně nic nezvrátí....

Francouzská strategie pro příští léta je stát se...

Není to jen nižší kupní síla obyvatelstva, ale...

Pro zásadní změnu ve snižování emisí je třeba...

Stejně jako všechny jiné investice i elektromobilita potřebuje...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...

Nezařazené
Česká síť inovačních center Ynovate se rozšiřuje na Slovensko

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dřívější spolupráce agentur...

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky....

„Žilinský kraj je historicky regionem inovativních a odvážných...

Nezařazené
Česku bez vize hrozí totální kolaps

Prvním krokem k budoucnosti je podle Zdeňka Zajíčka...

„Musíme vykročit z bludného kruhu, jinak skutečně zůstaneme...