Úterý 20. února 2024
ikona hodiny18. 1. 2023 07:53

Proč má byznys ve společnosti důležitou roli?

Byznys může pomoci zachránit důvěru v budoucnost

Edelman zveřejnil svůj globální report Edelman Trust Barometer. Důvěra lidí v budoucnost – vyjádřená konstatováním: moje rodina a já se budeme mít za pět let lépe – je v 85 % sledovaných zemích nejnižší za 20 let . Špatnou zprávou je i rostoucí rozdělení společnosti. Lidi ve světě vnímají vládu a média jako zdroj zavádějících informací. Naopak byznys a neziskovky jsou vnímané spíše jako zdroj důvěryhodných informací.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Byznys může pomoci zachránit důvěru v budoucnost Foto: Shutterstock.com

Dále, business lídři, lídři neziskovek a učitelé jsou vnímání spíše jako zdroj, který rozdělení ve společnosti snižuje. Lidé vnímají, že pokud žijí v polarizované společnosti (a kde polarizace je zakořeněná), tak svému zaměstnavateli důvěřuje 69 % lidí, businessu obecně 50 %, podobně neziskovkám, vládě ale jen 27 % a médiím 34 %.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Proto na CEO lidé nakládají úkoly, které v minulosti nebyly obvyklé: šéfové firem by měli zaujmou veřejné postoje, například ke klimatické změně, diskriminaci, nerovnosti nebo k imigraci.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Celkově se potvrdil trend posledních let: business je jediná „instituce“, která je považovaná za kompetentní a zároveň roste důvěra (a tím pádem i odpovědnost), že se business se chová eticky. Na této změně se odrazila zkušenost s jednotlivými „institucemi“ v posledních krizích (covid, válka).

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Proto lidé předpokládají, že nejlepších společenských změn lze dosáhnout jen tehdy, když vláda a business budou spolupracovat.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

A jaká jsou doporučení Edelmana pro navigaci v polarizovaném světě?

1. Business musí být lídrem. Jako nejdůvěryhodnější instituce může business posunout mantinely očekávání, ale i odpovědnosti. Využijte svou komparativní výhodu k informování, k diskuzi, ale i doručování řešení společenských témat a problémů.

2. Spolupracujte s vládou. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, když podniky a vláda budou spolupracovat, nikoliv nezávisle. Budujte konsensus a spolupracujte na politikách a standardech, abyste dosáhli výsledků, které svět posunou směrem ke spravedlivější, bezpečnější a prosperující společnosti.

3. Obnovte ekonomický optimismus. Pochmurný ekonomický pohled je hnací silou i důsledkem polarizace a fragmentace společnosti. Investujte do spravedlivého odměňování, vzdělávání a místních komunit, abyste řešili nerovnosti.

4. Zasazujte se o pravdu. Podnikatelská sféra hraje v informačním ekosystému zásadní roli. Buďte zdrojem spolehlivých informací, podporujte občanskou diskusi.

Pod to se můžu podepsat. A Spořka přesně tuto odpovědnost přijala za vlastní: strategickým cílem je finanční zdraví a zvyšování celospolečenské prosperity. #silnejsi

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Narativy, inovace, klam a tření

Experiment ukázal, že v Austrálii, Francii, Německu, Švýcarsku...

Inovace vysvětlují polovinu dlouhodobého ekonomického růstu. Pro srovnání:...

Výzkumníci Anthropic zjistili, že velký jazykový model (LLM)...

Drtivá většina – až 90 % – světového...

Analýzy ze Spořky
České zdravotnictví hledá správný směr

Celkové běžné výdaje na zdravotní péči v ČR...

Systém českého zdravotního pojištění se po celosvětové finanční...

Úhradová vyhláška na rok 2024 více podporuje dostupnost...

Od roku 2015 stoupají v ČR tržby v...

Analýzy ze Spořky
Na českých trzích vládne blbá nálada

To je vidět na následujícím grafu vývoje meziměsíční...

Meziroční inflace v eurozóně totiž stále zůstává vysoká,...

Data inflace jsou konzistentní s potřebou snížit sazby...

Mimochodem, jádrová inflace v eurozóně je stále nad...

PMI v českém zpracovatelském průmyslu dosáhlo v lednu...

Jedním z důvodů je pokračující slabý výkon německé...