×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny18. 1. 2023 07:53

Proč má byznys ve společnosti důležitou roli?

Byznys může pomoci zachránit důvěru v budoucnost

Edelman zveřejnil svůj globální report Edelman Trust Barometer. Důvěra lidí v budoucnost – vyjádřená konstatováním: moje rodina a já se budeme mít za pět let lépe – je v 85 % sledovaných zemích nejnižší za 20 let . Špatnou zprávou je i rostoucí rozdělení společnosti. Lidi ve světě vnímají vládu a média jako zdroj zavádějících informací. Naopak byznys a neziskovky jsou vnímané spíše jako zdroj důvěryhodných informací.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Byznys může pomoci zachránit důvěru v budoucnost Foto: Shutterstock.com

Dále, business lídři, lídři neziskovek a učitelé jsou vnímání spíše jako zdroj, který rozdělení ve společnosti snižuje. Lidé vnímají, že pokud žijí v polarizované společnosti (a kde polarizace je zakořeněná), tak svému zaměstnavateli důvěřuje 69 % lidí, businessu obecně 50 %, podobně neziskovkám, vládě ale jen 27 % a médiím 34 %.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Proto na CEO lidé nakládají úkoly, které v minulosti nebyly obvyklé: šéfové firem by měli zaujmou veřejné postoje, například ke klimatické změně, diskriminaci, nerovnosti nebo k imigraci.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Celkově se potvrdil trend posledních let: business je jediná „instituce“, která je považovaná za kompetentní a zároveň roste důvěra (a tím pádem i odpovědnost), že se business se chová eticky. Na této změně se odrazila zkušenost s jednotlivými „institucemi“ v posledních krizích (covid, válka).

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Proto lidé předpokládají, že nejlepších společenských změn lze dosáhnout jen tehdy, když vláda a business budou spolupracovat.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

A jaká jsou doporučení Edelmana pro navigaci v polarizovaném světě?

1. Business musí být lídrem. Jako nejdůvěryhodnější instituce může business posunout mantinely očekávání, ale i odpovědnosti. Využijte svou komparativní výhodu k informování, k diskuzi, ale i doručování řešení společenských témat a problémů.

2. Spolupracujte s vládou. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, když podniky a vláda budou spolupracovat, nikoliv nezávisle. Budujte konsensus a spolupracujte na politikách a standardech, abyste dosáhli výsledků, které svět posunou směrem ke spravedlivější, bezpečnější a prosperující společnosti.

3. Obnovte ekonomický optimismus. Pochmurný ekonomický pohled je hnací silou i důsledkem polarizace a fragmentace společnosti. Investujte do spravedlivého odměňování, vzdělávání a místních komunit, abyste řešili nerovnosti.

4. Zasazujte se o pravdu. Podnikatelská sféra hraje v informačním ekosystému zásadní roli. Buďte zdrojem spolehlivých informací, podporujte občanskou diskusi.

Pod to se můžu podepsat. A Spořka přesně tuto odpovědnost přijala za vlastní: strategickým cílem je finanční zdraví a zvyšování celospolečenské prosperity. #silnejsi

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Analýzy
Zadavatelé o progresivním zadávání veřejných zakázek

Výkon technického dozoru investora (zákon používá pojem Technický...

Výkon technického dozoru na stavbách může být vykonáván...

Výkon technického dozoru zajišťuje kontrolu a dohled nad...

Podle názoru projektantů nepanuje u veřejných zadavatelů jednotné...

Hlavní závěry Konference investorů a dozorových firem, která...

Podle stavebního zákona musí být na stavbách veřejných...

Kvalifikovaný technický dozor by měl mít určité znalosti,...

„Zásadním aspektem práce dozoru stavby je vedle zkušenosti...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Na houpačky do lunaparku smějí jen někteří

Čisté jmění lidí žijících v manželství je vyšší...

A je tu i jiná zajímavá analýza –...

Kdo by si myslel, že větší firmy, se...

Analýzy ze Spořky
Platí friedmanovská teze nebo ne?

Teze o předčasnosti očekávání prvního poklesu základní úrokové...

V projevu taky zmínil poměrně nový koncept momenta...

Guvernér také znovu vrátil k problému snižování inflace...

Tomuto spojení boje proti inflací se stavem likvidity...

Analýzy ze Spořky
Co je dobře a co by mohlo být lépe?

První, penzijní, byl zveřejněn primárně pod vlajkou ministerstva...

Co by v balíku mohlo být lépe V...