Úterý 27. února 2024
ikona hodiny8. 8. 2023 05:25

Politika zvýší náklady spojené s klimatickou změnou

Ekonomové se pokoušejí odhadnout náklady spojené s klimatickou změnou. Samozřejmě je to kontroverzní téma, protože se potýkáme s mnoha nejistotami. Ať už jde o rozsah klimatické změny, geografické rozdíly, nelinearity, pozitivní a negativní zpětné vazby a další.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Náklady na klimatickou změnu budou vyšší, než si myslíme Foto: Shutterstock.com

Seriózní odhady globálních nákladů se pohybují kolem 5 % HDP do roku 2100. Ale budou geografické oblasti, kde to bude výrazně více, i několikanásobně. A logicky i oblasti, kde náklady budou nižší. Ale v průměru 5 %. Vzhledem k nejistotě řekněme 5–10 % globálního HDP. V roce 2100.

Když to vyjádříme v miliardách korun či dolarů, bude to obrovská částka. Ale 5–10 % HDP není zase taková darda. Pokud budeme předpokládat, že ekonomika poroste o 2 %, tak 5–10 % HDP se dá překonat během pár let. Znamená to, že potenciální ekonomickou úroveň roku 2100 nedosáhneme s náklady na klimatickou změnu v tomto roce, ale až v roce 2102-2105.

Ano, v některých oblastech mohou náklady dosáhnout 20 %. V tom případě se bavíme o posunu do roku 2110, tedy o deset let. Teoreticky je to pořád akceptovatelný náklad.

Víme ale, že to, co platí v teorii, nemusí platit v praxi. A v tomto případě nemám na mysli, jak moc jsou tyto odhady přesné. Tyler Cowen totiž upozorňuje na jeden aspekt, které tyto odhady neberou v potaz: politiku. Tedy politickou diskuzi a rozhodnutí, jak nést břemeno těchto 5–10 % (nebo jakéhokoliv jiného čísla). To, nás bude stát další čas, energii, pozornost a zdroje. Důvodem je jednoduše to, že tento náklad 5–10% HDP totiž musí být přerozdělen od jedné skupiny k druhé.

Teď si představte, jak by taková politická diskuze probíhala v Česku, nebo kdekoliv jinde. A zapomeňme na to, že v roce 2100 bude vládnout světu Spojená federace planet jako ve Star Treku. Politici se budou muset dohodnout, na koho zátěž přenést. Jestli na práci nebo kapitál, mladé nebo staré, bohaté či chudé, město nebo venkov, jih nebo sever… A je cestou zvýšení daní nebo snížení výdajů? Dovedete si představit všechny možnosti, které by před námi stály, a všechny různé koalice a politické boje, které by z toho vyplynuly?

Dále hraje roli to, že v praktické politice politici raději než řešení v podobě strukturálních změn používají odkopnutí problému do budoucnosti. Nebo odsunutím zaplacení účtu do budoucnosti půjčkou. To také bude prodražovat konečný účet.

Jednotlivé zájmové skupiny se budou snažit samozřejmě minimalizovat náklady, které by na ně mohly dopadnout. Lobbing, nátlak, populismus… Tohle všechno bude taky něco stát. Pokud budu v ohrožení, že bych díky politickému rozhodnutí mohl přijít o jeden milion korun, tak budu dostatečně motivován, aby vydal nemalou částku, abych o tento milion nepřišel.

Politika, populismus, hra o rentu a boj zájmových skupin tak mohou výrazně zvýšit celkové náklady spojené s klimatickou změnou.

Patřím mezi techno-optimisty: věřím, že inovace a technologie dokáží vyřešit nejen globální problémy, ale také výrazně zvýšit prosperitu všech. Nicméně k této prosperitě budeme potřebovat umět dělat dobře politiku, rozumět společnosti, dělat efektivní rozhodnutí a efektivně je komunikovat. Covid, brexit, Trump… příklady, které ukázaly, že právě v těchto disciplínách nejsme moc dobří. Fanoušek sci-fi si asi vzpomene na Hariho Seldona, zakladatele psychohistorie. Ano, k lepší společnosti a prosperitě se dostaneme nejen díky technologiím a inovacím, ale i díky humanitním vědám, lepšímu pochopení společnosti a schopnosti se domluvit.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
V ČR je proti průměru EU o pětinu levněji

Mezi jednotlivými složkami spotřebitelského koše však panují výrazné...

V roce 2022 přišel inflační šok. V důsledků...

Nejvíce se zvýšily ceny v oblasti stravování a...

Za rok 2023 klienti České spořitelny v Polsku...

Na české domácnosti inflační vlna dopadla tak silně...

Za rok 2024 by inflace v ČR měla...

Analýzy ze Spořky
Narativy, inovace, klam a tření

Experiment ukázal, že v Austrálii, Francii, Německu, Švýcarsku...

Inovace vysvětlují polovinu dlouhodobého ekonomického růstu. Pro srovnání:...

Výzkumníci Anthropic zjistili, že velký jazykový model (LLM)...

Drtivá většina – až 90 % – světového...

Analýzy ze Spořky
České zdravotnictví hledá správný směr

Celkové běžné výdaje na zdravotní péči v ČR...

Systém českého zdravotního pojištění se po celosvětové finanční...

Úhradová vyhláška na rok 2024 více podporuje dostupnost...

Od roku 2015 stoupají v ČR tržby v...