Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny29. 2. 2024 06:08

Dopady AI: práce a úrokové sazby

Mezinárodní měnový fond zkoumal transformační potenciál umělé inteligence na globální ekonomiku a potřebu politik, které by zajistily přínos AI pro lidstvo.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Mezinárodní měnový fond zkoumal transformační potenciál umělé inteligence na globální ekonomiku Foto: Shutterstock.com

Globální dopad na zaměstnanost: Očekává se, že umělá inteligence ovlivní téměř 40 % pracovních míst na celém světě. Ve vyspělých ekonomikách by mohla ovlivnit přibližně 60 % pracovních míst. Jedinečná schopnost AI ovlivňovat vysoce kvalifikovaná pracovní místa ji odlišuje od tradiční automatizace.

Rozdílné dopady v různých ekonomikách: Vyspělé ekonomiky mohou pocítit jak významná rizika, tak příležitosti plynoucí z AI, zatímco rozvíjející se trhy a rozvojové země, které jsou AI méně vystaveny, mohou čelit méně bezprostředním narušením, ale hrozí jim zaostávání kvůli nedostatečné infrastruktuře a kvalifikované pracovní síle.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Obavy z nerovnosti: V rámci jednotlivých zemí by AI mohla prohloubit příjmovou a majetkovou nerovnost. Může zvýšit produktivitu a mzdy těch, kteří umělou inteligenci dokážou využít, ale zanechat pozadu ty, kteří ji využít nedokážou. Potenciál AI neúměrně doplňovat pracovníky s vysokými příjmy by mohl nerovnost dále zvyšovat.

Tvorba politik a připravenost na AI: Tvůrci politik se musí zabývat výzvami, které AI přináší, a zaměřit se na komplexní sociální záchranné sítě a rekvalifikační programy. Index připravenosti na AI vypracovaný MMF hodnotí připravenost zemí na AI a zdůrazňuje větší připravenost bohatších ekonomik.

Analýza zdůrazňuje naléhavou potřebu vyspělých i rozvojových ekonomik přizpůsobit se éře AI. Vyspělé ekonomiky by se měly zaměřit na inovace v oblasti AI a regulační rámce, zatímco rozvíjející se a rozvojové ekonomiky by měly investovat do digitální infrastruktury a dovedností pracovní síly.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Jak poznáme, že AI zvyšuje produktivitu nebo že AI bude představovat existenční hrozbu pro lidstvo? Ekonomie odpovídá: porostou úrokové sazby.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Podle standardní teorie oceňování aktiv by obě možnosti předpovídaly velký nárůst reálných úrokových sazeb v důsledku tzv. „vyhlazování spotřeby“. Z jednoduché logiky vyplývá, že při očekávání buď rychlého růstu, nebo budoucího vyhynutí budou totiž lidé méně spořit, což zvýší reálné úrokové sazby.

Takže sledujte dlouhodobé reálné úrokové sazby. A pokud porostou, tak buď slavte nebo panikařte, podle vlastních preferencí.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Maniodepresivní Češi, koncepty, Čína vs. EU a energie

Máme úterý, tak alespoň začněme dobrou zprávou. Důvěra...

Za větší depresi mohla za to samozřejmě inflace,...

Na prvním místě s vysokým náskokem (průzkum mezi...

Na dalších místech: úroky, marginalismus (mezní užitek, mezní...

Čína byla v roce 2023 největším partnerem pro...

V absolutní hodnotě mezi třemi největšími dovozci zboží...

Nejvyšší podíl má dlouhodobě jádro. Ano, už dekády...

Odhady ukazují, že bankovnictví bude ovlivněno AI více...

Analýzy ze Spořky
Bitcoin a konec konce světa

Hodnota bitcoinu poroste, pokud bude čím dál lidí...

Ale co je ještě lepší: tímto krokem se...

Analýzy ze Spořky
Hrozí Česku nedostatek písku?

Jemný písek se používá ve sklářství, a ještě...

Písek v korytech řek, jezer a na pobřeží...

Těžba v současném tempu není udržitelná: těžíme říční...

Mimochodem, nedostatek písku a kamene se bude týkat...