Středa 22. května 2024
ikona hodiny29. 8. 2023 12:12

Chaos, žebřík a hra na prázdné židle

Někteří lidé si prostě přejí chaos. Protože chaos je žebřík, jak říkala jedna z postav ze seriálu Hra o trůny. Studie ukazuje, že někteří lidé, kteří se rekrutují především ze skupin historicky privilegovaní nebo marginalizovaní, jsou motivováni šířit politické lži a fámy ne proto, že chtějí podpořit svou politickou stranu, ale jen proto, že chtějí rozpoutat chaos a spálit celý politický řád v naději, že tím získají status.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Elity bojují o prázdné židle Foto: Shutterstock.com

To mi připomnělo dvě věci. Za prvé, knihu Podvolení, v níž Michel Houellebecq píše pro lidi žijící, a úspěšně, v určitém společenském systému je pravděpodobně nemožné představit si hledisko těch, kteří od systému nikdy nic nečekali, a nijak je tudíž neděsí úvahy o jeho zničení.“

Za druhé, knížku Petera Turchina, kde popisuje, jaké síly vedou k úpadku národů, politickým turbulencím a rozkladům a revolucím. Rostoucí nerovnost z definice znamená, že osoba s mediánovým příjmem bude stále více zaostávat za osobou s průměrným příjmem. A stále více a více za horními 10 % nebo 1 %.

Vrchol příjmové distribuce (horní decil nebo horní percentil) můžeme nazvat elitou. Co se tam nahoře děje? Rostoucí nerovnost znamená, že se zvyšuje výhoda plynoucí z toho, že se nacházíte mezi elitou a tudíž poptávka po těchto nejvyšších místech roste. Pokud se elita skládá, jako v současnosti v USA, z manažerů, investičních bankéřů a podnikových právníků, bude narůstat snaha studovat právě tyto nejlukrativnější obory a osvojovat si takový typ chování a postojů, který s největší pravděpodobností povede ke vstupu mezi elitu. Pokud tak učiní více lidí, než je počet elitních pozic, následuje hra na prázdné židle. Ne každý z aspirantů na elitu se prosadí. Následuje rozkol v elitě, který vzniká zklamáním rádoby elity bojující o nejvyšší pozice. Kombinace rostoucí nerovnosti a nadprodukce elit vede k předrevoluční situaci. Aby došlo ke zhroucení, musíme mít různé elity, které mezi sebou bojují, přičemž jedna z nich získá podporu lidu, aby zvítězila.

Turchinův jednoduchý model dobře sedí na známou historii. Například Francouzská revoluce: stagnace příjmů, opakující se hladomory, rozdělená elita (aristokracie a část duchovenstva proti rostoucí třídě městských obchodníků). Nebo Rusko v roce 1917: část aristokracie po zrušení nevolnictví přišla o pozemkový majetek a bohatství a nemohla to kompenzovat dobře placenými státními místy. Statistika počtu revolucionářů, kteří byli sami nebo jejich rodiny zchudlými šlechtici, je zarážející.

Turchin ukazuje, že současné USA jsou také v předrevoluční fázi, kde se vytvořila aspirující elita. Té se zatím nepodařilo dosáhnout vrcholu a ideologicky se vymezuje proti imigraci, globalizaci a woke. A snaží se ovládnout republikánskou stranu. Vládnoucí elita se v letech 1980-2008 těšila mimořádné jízdě a její pohled na svět (neoliberální kapitalismus, credentialism a politika identity) byl přítomen jak u demokratů, tak republikánů. Turchin považuje současný politický boj v USA za zoufalou snahu vládnoucí třídy odrazit útok na svou ideologii, a především na své ekonomické postavení ze strany ambiciózní elity, která získává podporu nespokojené střední třídy.

Mnohé z předrevolučních příznaků jsou v americké současnosti přítomné: nefunkční politický systém, silné rozštěpení mezi stranami, nedostatečné politické zastoupení outsiderů. Gethin, Martínez-Toledano a Piketty ukazují, že ve všech západních demokraciích se levicové nebo sociálnědemokratické strany staly stranami vzdělaných elit, zatímco dělnická a střední třída ztratila svůj vliv i zastoupení. Turchin ukazuje, že na jednu stranu je americký politický systém pružný a schopný odolat otřesům. Na druhou stranu hluboké nepochopení a nezájem o názor druhé strany, což je zdokumentováno, jsou právě charakteristiky předrevolučních dob.

Turchinův model ovšem platí i pro současnou Čínu, i tam panuje rostoucí nerovnost a přetlak mezi elitou. Hospodářský růst vytlačil administrativní třídu ve prospěch osob spojených se soukromým sektorem, kapitalistů.

Model vnitřního rozkladu tak získává geopolitický rozměr. Boj o globální nadvládu mezi USA a Čínou si pak lze představit i jako souboj o to, ve které z těchto zemí politický systém padne jako první. Pokud to bude Čína, bude muset omezit své zahraniční ambice a přijmout roli subalterní mocnosti vůči USA i v Asii. Pokud USA, pak se přikloní k izolacionismu a budou se muset smířit s rostoucí čínskou mocí v Asii, čímž ztratí kontrolní moc v nejdynamičtější části světa.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Posledních deset minut, čipy a negativita

Běžný obchodní den na akciovém trhu (S&P 500)...

Proč jsou politici negativní, zesměšňují protivníky nebo na...

Analýzy ze Spořky
Pokrok a Čína

Hannah Ritchie to popsala excelentně. Za prvé pokrok...

Není bez zajímavosti podívat se na to, jak...

Od té doby se situace prudce změnila. Mzdy...

Pokud Čína něco je, tak je robotizovanou ekonomikou....

Analýzy ze Spořky
Obezita, Londýn, soláry a tři kila

Současné globální náklady spojené s obezitou jsou téměř...

Hodně zajímavé: v částech Londýna, které byly za...

Víte, která firma v Evropě je nejrychleji rostoucí?...

A jen tak na závěr: A jen tak...