Úterý 18. června 2024
ikona hodiny17. 10. 2023 08:19

Může ČNB snížit potenciál české ekonomiky?

Často se má za to, že měnová politika je neutrální v dlouhém období, že má tedy pouze dočasné účinky na ekonomiku, protože pouze vyhlazuje ekonomický cyklus. Má se za to, že dlouhodobý, tedy potenciální vývoj ekonomiky je v čase určován jinými faktory než kroky centrální banky, včetně vlivu na dostupnost pracovníků a kapitálu a toho, jak produktivně je lze kombinovat. Dlouhodobé účinky měnové politiky se v tomto vnímání omezují jen na nominální proměnné, jako jsou ceny a nominální úrokové sazby.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Jak může ČNB snížit potenciál české ekonomiky? Foto: Shutterstock.com

Historie 17 zemí za více než 100 let ukazuje, že to je ovšem omyl. Analýza ukazuje, že přísná měnová politika může snížit potenciální produkt i po deseti letech. Naopak se nezdá, že by uvolněná měnová politika zvyšovala dlouhodobý potenciál. Produktivní potenciál ekonomiky ovlivňují tři faktory: množství kapitálu, množství pracovních sil, které tento kapitál provozují a celková produktivita výrobních faktorů (TFP).

Jak mohou úrokové sazby ovlivnit produkční potenciál ekonomiky? Například prostřednictvím investic do vědy a výzkumu. Úrokové sazby určují, kolik je podnik ochoten investovat do zvýšení svého kapitálu a kolik do výzkumu a vývoje, což je dobrý způsob, jak zlepšit produktivitu. Vyšší úrokové sazby zpomalují ekonomickou aktivitu a zpřísňují podmínky pro poskytování úvěrů. Podniky proto omezují investice ve všech kategoriích, včetně výzkumu a vývoje. Druhým příkladem je znehodnocení lidského kapitálu. Vyšší úrokové sazby vedou k poklesu ekonomiky a tedy i k propuštění zaměstnanců. Lidský kapitál se znehodnocuje tím více, čím déle zůstávají nezaměstnaní. Zvýšení sazeb tak může vést k poklesu celkové úrovně kvalifikace v ekonomice.

Kvantitativní analýza ukazuje, že neočekávané změny měnové politiky mohou zpomalit tempo ekonomické aktivity mnohem trvaleji, než se běžně předpokládá. Po zvýšení úrokových sazeb o jeden procentní bod byla ekonomika po 12 letech přibližně o 5 % nižší, než by byla za jiných okolností.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Z hlediska struktury zvýšení sazeb o procentní bod vede po 12 letech ke snížení produktivity o 3 % a kapitálu přibližně o 4 %. Docela slušné zbrzdění ekonomiky a tím pádem i životní úrovně. Bohužel to nefunguje naopak. Nižší sazby nevedou ke zvýšení dlouhodobého potenciálu.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Jiná analýza potvrzuje, že měnová politika má podstatný vliv na inovační aktivity. Po zpřísnění měnové politiky o 100 bazických bodů se výdaje na vědu a výzkum sníží přibližně o 1 až 3 % a investice rizikového kapitálu se v následujících 1 až 3 letech sníží přibližně o 25 %. Patentování důležitých technologií se v následujících 2 až 4 letech sníží až o 9 %. Na základě předchozích odhadů citlivosti produkce na inovační aktivity tyto hodnoty znamenají, že produkce by mohla být po dalších 5 letech o 1 % nižší.

Co to znamená? Žádný oběd není zadarmo. Prognóza ČNB ukazuje na potřebu snižovat úrokové sazby už nyní. Ale někteří členové bankovní rady tvrdí, že z preventivních důvodů preferují ponechat sazby na současných úrovních, než budou mít jistotu. Takové preventivní rozhodnutí ale může mít, jak vidíme, negativní dopady na potenciál české ekonomiky. A to v situaci, kdy česká ekonomika dlouhodobě není nejen schopna konvergovat k úspěšným ekonomikám a střednědobě není schopna ani růst.

Bankovní rada tak musí vzít potaz při svém rozhodování i nezamýšlené přetrvávající účinky přísné měnové politiky na potenciální růst a budoucí prosperitu.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Cestovní ruch
Češi plánují na dovolené více utrácet

Podíl těch, kteří si chtějí užít letní období...

Jak už bylo uvedeno – Češi preferují odpočinkovou...

V rámci celkových výdajů za dovolenou Češi nejvíce utratí...

Výzkum ukázal, že Čechy stále více zajímá při...

Letní dovolenou v zahraničí plánuje 60 % Čechů,...

Expertní pohled
Vzestup a pád Quick Commerce

Jak to ale někdy bývá, lákává myšlenka začala...

Covidová pandemie světovou ekonomikou řádně zacloumala a kromě...

Problémy hlavních Quick Commerce hráčů, jako je zmíněný...

Pro něco takového je potřeba jak využití moderních...

Cestovní ruch
Pusťte dovolenou k vodě!

Kampaň Pustit k vodě je produkt zaměřený na...

Střední Čechy zaznamenaly v minulém roce nejvyšší návštěvnost...

Střední Čechy mají díky Labsko-Vltavské cestě více splavných...

Po covidu obliba domácích dovolených silně vzrostla. Původně...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Proč na sebe křičíme?

V tomto ohledu je ale podstatné, že EU...

První obrázek ukazuje, že v biotech a digitální...

Čím častější společenství procházelo krizemi, tím nakonec bylo...

A do třetice: když s námi někdo nesouhlasí,...

Analýzy ze Spořky
Posledních deset minut, čipy a negativita

Běžný obchodní den na akciovém trhu (S&P 500)...

Proč jsou politici negativní, zesměšňují protivníky nebo na...

Analýzy ze Spořky
Pokrok a Čína

Hannah Ritchie to popsala excelentně. Za prvé pokrok...

Není bez zajímavosti podívat se na to, jak...

Od té doby se situace prudce změnila. Mzdy...

Pokud Čína něco je, tak je robotizovanou ekonomikou....