Sobota 9. prosince 2023
ikona hodiny17. 10. 2023 08:19

Může ČNB snížit potenciál české ekonomiky?

Často se má za to, že měnová politika je neutrální v dlouhém období, že má tedy pouze dočasné účinky na ekonomiku, protože pouze vyhlazuje ekonomický cyklus. Má se za to, že dlouhodobý, tedy potenciální vývoj ekonomiky je v čase určován jinými faktory než kroky centrální banky, včetně vlivu na dostupnost pracovníků a kapitálu a toho, jak produktivně je lze kombinovat. Dlouhodobé účinky měnové politiky se v tomto vnímání omezují jen na nominální proměnné, jako jsou ceny a nominální úrokové sazby.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Jak může ČNB snížit potenciál české ekonomiky? Foto: Shutterstock.com

Historie 17 zemí za více než 100 let ukazuje, že to je ovšem omyl. Analýza ukazuje, že přísná měnová politika může snížit potenciální produkt i po deseti letech. Naopak se nezdá, že by uvolněná měnová politika zvyšovala dlouhodobý potenciál. Produktivní potenciál ekonomiky ovlivňují tři faktory: množství kapitálu, množství pracovních sil, které tento kapitál provozují a celková produktivita výrobních faktorů (TFP).

Jak mohou úrokové sazby ovlivnit produkční potenciál ekonomiky? Například prostřednictvím investic do vědy a výzkumu. Úrokové sazby určují, kolik je podnik ochoten investovat do zvýšení svého kapitálu a kolik do výzkumu a vývoje, což je dobrý způsob, jak zlepšit produktivitu. Vyšší úrokové sazby zpomalují ekonomickou aktivitu a zpřísňují podmínky pro poskytování úvěrů. Podniky proto omezují investice ve všech kategoriích, včetně výzkumu a vývoje. Druhým příkladem je znehodnocení lidského kapitálu. Vyšší úrokové sazby vedou k poklesu ekonomiky a tedy i k propuštění zaměstnanců. Lidský kapitál se znehodnocuje tím více, čím déle zůstávají nezaměstnaní. Zvýšení sazeb tak může vést k poklesu celkové úrovně kvalifikace v ekonomice.

Kvantitativní analýza ukazuje, že neočekávané změny měnové politiky mohou zpomalit tempo ekonomické aktivity mnohem trvaleji, než se běžně předpokládá. Po zvýšení úrokových sazeb o jeden procentní bod byla ekonomika po 12 letech přibližně o 5 % nižší, než by byla za jiných okolností.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Z hlediska struktury zvýšení sazeb o procentní bod vede po 12 letech ke snížení produktivity o 3 % a kapitálu přibližně o 4 %. Docela slušné zbrzdění ekonomiky a tím pádem i životní úrovně. Bohužel to nefunguje naopak. Nižší sazby nevedou ke zvýšení dlouhodobého potenciálu.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Jiná analýza potvrzuje, že měnová politika má podstatný vliv na inovační aktivity. Po zpřísnění měnové politiky o 100 bazických bodů se výdaje na vědu a výzkum sníží přibližně o 1 až 3 % a investice rizikového kapitálu se v následujících 1 až 3 letech sníží přibližně o 25 %. Patentování důležitých technologií se v následujících 2 až 4 letech sníží až o 9 %. Na základě předchozích odhadů citlivosti produkce na inovační aktivity tyto hodnoty znamenají, že produkce by mohla být po dalších 5 letech o 1 % nižší.

Co to znamená? Žádný oběd není zadarmo. Prognóza ČNB ukazuje na potřebu snižovat úrokové sazby už nyní. Ale někteří členové bankovní rady tvrdí, že z preventivních důvodů preferují ponechat sazby na současných úrovních, než budou mít jistotu. Takové preventivní rozhodnutí ale může mít, jak vidíme, negativní dopady na potenciál české ekonomiky. A to v situaci, kdy česká ekonomika dlouhodobě není nejen schopna konvergovat k úspěšným ekonomikám a střednědobě není schopna ani růst.

Bankovní rada tak musí vzít potaz při svém rozhodování i nezamýšlené přetrvávající účinky přísné měnové politiky na potenciální růst a budoucí prosperitu.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Videa & Podcasty
Výzvy českého cestovního ruchu

Nejen na to odpoví COTcast s novým ředitelem...

Be the Best
Zdraví je zamlčený předpoklad

Paní docentko, lze vůbec nějak definovat lidské zdraví...

Prosazuje se v některé zemi silněji psychosomatický proud? O...

Co se týče sladění práce se zdravím, existují...

Cestovní ruch
Praha uspořádá prestižní světový chemický kongres

Pořádání této prestižní mezinárodní akce, které se každé...

Organizace tohoto kongresu přinese české i chemické odborné...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Bez kvalitního vzdělání, a tedy učitelů není prosperita možná

Proto na kvalitě učitelů záleží, a to tak,...

To znamená, že až jedna čtvrtina rozdílů v...

Studie potvrzuje, že navázání odměňování pedagogů na hodnocení...

Ředitelé jsou jedním z klíčových článků reformy vzdělávání....

A tohle je hrozný výsledek: jen 16% učitelů...

Analýzy ze Spořky
Jazýčkem na vahách bude plyn

Napadne vás samozřejmě, že největší rozdíl mezi LCOPE...

Výpočty Thunder Said Energy ukazují, že bateriové záložní...

Dalším nevyhnutelným závěrem analýzy je, že zemní plyn...

Závěry expertů prokazují, že nejlepší kombinací nízkonákladových a...

Analýzy ze Spořky
Recese, Hook 2.0 a populisté

Makro v USA lepší než se čekalo, v...

Očekávání růstu ekonomik pro příští rok v pozitivních...

Pokud jste fanda měnových indikátorů, tak minulá korelace...

A konečně, výnosová křivka je v inverzi. Což...

Skloubení umělé inteligence a vědy má velký potenciál...

Populističtí vůdci tvrdí, že zastupují skutečný, obyčejný lid...

Manuel Funke s kolegy vytvořili dlouhodobou databázi: 100...

Autoři dále zkoumají ekonomické dopady. A ty jsou...