Středa 22. května 2024
ikona hodiny12. 8. 2023 06:20

Potřebuje Česká republika novou národní vizi a strategii?

Kde jsou hrozby a příležitosti pro naši ekonomickou konkurenceschopnost? Musíme jednat odvážně a rychle nebo máme dost času? Přijďte na konferenci za účasti předsedy Vlády České republiky Petra Fialy – koná se 1. září 2023 od 9:30 do 15:00 hodin v O2 universum.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Hospodářská komora bude diskutovat o budoucnosti Česka Foto: Shutterstock.com

Rostoucí energetická náročnost, rychlý celosvětový technický a technologický vývoj i rostoucí konkurenceschopnost okolních zemí staví českou ekonomiku i společnost před nutnost v krátké době zrealizovat strategické investice v oblasti energetické, dopravní a další technické infrastruktury a také v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací a pracovního trhu.

Čelní představitelé významných firem a podnikatelé budou diskutovat na konferenci o formulaci a prosazení celospolečenské vize, efektivních strategiích a podmínkách pro nastartování nového ekonomického růstu českého hospodářství.

Program konference

09:00–09:30 registrace účastníků a hostů

09:30–09:40 zahájení konference

09:40–10:10 vystoupení předsedy Vlády ČR Petra Fialy

10:10–11:30 dopolední diskuzní panel s předsedou Vlády ČR

  • Strategické investice do oblasti energetiky, dopravy, datové a další technické infrastruktury a bydlení
  • Strategické investice do oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací a pracovního trhu
  • Strategické investice a investiční pobídky do prioritních oblastí

11:30–12:30 oběd

12:30–14:45 odpolední diskuzní panel

  • SWOT analýza Česko 2023
  • Aktuální průzkum podnikatelského mínění
  • Definování klíčových překážek realizace strategických investic a řešení jejich eliminace
  • Činnost Vládního výboru pro strategické investice
  • Koordinace společného postupu spolupracujících institucí a organizací při prosazování národní vize a strategie

14:45–15:00 shrnutí závěrů

Konferencí bude provázet moderátorka Michala Hergetová.

Na konferenci se registrujte zde nejpozději do 20. srpna 2023 – registrační poplatek je 1 500 Kč bez DPH.

Je žádoucí a nezbytné identifikovat klíčové hrozby a překážky, které brzdí a limitují růst české ekonomiky, a zároveň využít všech příležitostí a potenciálu, který Česká republika má, ať už díky své poloze v srdci Evropy, své průmyslové tradici nebo svým úspěšným firmám a podnikatelům nejen v tradičních, ale také v nových oborech průmyslu a podnikání s vysokou přidanou hodnotou.

Zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, zástupci finančního sektoru, představitelé stavebnictví, klíčoví manažeři a také významné osobnosti podnikatelského a společenského života se rozhodli přispět společnými silami k přijetí jasné vize státu pro následující dekády a ke zpracování a implementaci realizačních strategií, které takovou vizi budou naplňovat. Je společnou odpovědností politické reprezentace státu, zástupců podnikatelů, zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců přinést nezbytnou shodu na dalším směrování našeho státu a jeho budoucí prosperity.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...