Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny9. 8. 2023 08:14

Blíží se konec dohodářů v Čechách?

Zaměstnavatelé se je chystají propouštět, jejich práci přerozdělí mezi jiné zaměstnance nebo je nahradí OSVČ

Vládní úpravy pravidel u dohod o provedení práce a pracovní činnosti zaměstnavatelům zvýší náklady a administrativu. Firmy proto plánují počet uzavíraných dohod snižovat. Práci přerozdělí mezi ostatní zaměstnance, najmou více osob samostatně výdělečně činných, pracovníkům nabídnou jiné smluvní vztahy, jako jsou smlouvy o dílo, nebo využijí služeb pracovních agentur. Jen necelá pětina zaměstnavatelů uvedla, že změny nebudou mít žádný dopad na zaměstnávání pracovníků na dohody. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi podniky všech velikostí.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Firmy budou omezovat dohodáře Foto: Shutterstock.com

Se změnami v pravidlech pro zaměstnávání na dohody mimo pracovní poměr počítá novela zákoníku práce a vedle toho také vládní konsolidační balíček. Zaměstnavatelé budou muset zaměstnancům na dohody nově rozvrhovat pracovní dobu alespoň tři dny předem. Dohodáři budou mít také nárok na dovolenou a příplatky za práci o víkendech a svátcích.

Ozdravný balíček od ledna 2024 navíc zavádí povinnost zaměstnavatelů ohlašovat dohodáře ČSSZ a při souběhu jejich dohod u více zaměstnavatelů a překročení limitu 40 % průměrné mzdy budou mít povinnost za ně odvádět sociální pojištění.

Podle šetření Hospodářské komory práci na dohody poskytuje 93 % zaměstnavatelů. Přizpůsobit se novým pravidlům tak bude muset přes 250 tisíc zaměstnavatelů.

Graf: Reakce na změny v oblasti dohod o provedení práce a dohod o provedení pracovní činnosti vyplývající z návrhu novely zákoníku práce a návrhu konsolidačního balíčku (otázka umožňovala zvolit více možností, proto součet procent v grafu není roven 100)

Graf: HK ČR Graf: HK ČR

Ze šetření také vyplývá, že firmy na dohody zaměstnávají hlavně studenty, seniory a matky na rodičovské. Kvůli parametrickým úpravám klesne tak i participace těchto skupin obyvatelstva na trhu práce, kterou ale Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje kvůli nepříznivému demografickému vývoji naopak zvýšit.

„Dohody zmírňují nedostatek pracovníků na trhu práce a umožňují studentům získat pracovní zkušenosti, seniorům zachovat si psychické i fyzické zdraví a pocit užitečnosti ve společnosti a matkám na rodičovské udržet si znalosti z oboru, což přispívá k jejich vyšším výdělkům po návratu z rodičovské,“ poukazuje viceprezidentka Hospodářské komory a prezidentka České komory fitness Jana Havrdová i na další důležité funkce, které dohody mají pro některé skupiny obyvatelstva.

Zároveň připomíná že i v sektoru fitness je velká část instruktorů a osobních trenérů zaměstnána právě na dohody.

O průzkumu

Šetření proběhlo na vzorku 402 mikro, malých, středních i největších zaměstnavatelů z různých odvětví ekonomiky a napříč všemi regiony České republiky.

Také proto Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje vládě, aby práci na dohody naopak zatraktivnila, třeba zvýšením limitů, ze kterých se neplatí odvody, a to z dnešních 10 tisíc na 15 tisíc Kč. Tato hranice se totiž nezvýšila už od roku 2012, navzdory tomu, že mzdy i životní náklady vzrostly.

Více než čtvrtina firem uvádí, že práci po dohodářích rozdělí mezi ostatní zaměstnance. Chystají se také nahradit je osobami samostatně výdělečně činnými anebo jim nabídnout jiný smluvní vztah.

„Řada sektorů se bez dohod neobejde, jsou používány třeba na sezónní práce v zemědělství nebo cestovním ruchu. Přerozdělování práce mezi zaměstnance přitom může snížit míru specializace pracovníků, a tedy i produktivitu práce. Není přitom ani jisté, zda firmy budou schopné nahradit pracovníky na dohody osobami samostatně výdělečně činnými, což bude limitovat další rozvoj podniků,“ dodal viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Více než dvě pětiny zaměstnavatelů dohodáře zaměstnává na práci nevyžadující vysokou kvalifikaci. Jde hlavně o manuální sezonní nebo nárazové práce. Více než čtvrtina firem využívá dohody pro zaměstnávání pracovníků s vyšší kvalifikací, se kterým se jim nevyplatí uzavírat běžný pracovní poměr, například kvůli jejich úzkému zaměření na určitou oblast, kterou se firmy nezabývají, nebo že by řádný pracovní poměr byl pro zaměstnavatele příliš nákladný.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr byly do zákoníku práce zakotveny už v roce 1966 právě z důvodu vzniklého nedostatku pracovních sil, a tedy potřeby vedle pracovního poměru zavést doplňkový pracovněprávní vztah, který měl účastníkům zajistit větší smluvní volnost než přísně regulovaný pracovní poměr.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Ceny bytů poletí vzhůru, říkají developeři

A její ředitel, Michal Vacek říká: „Na základě...

Předseda představenstva společnosti Central Group Dušan Kunovský k...

Téměř dva roky trvající pokles poptávky je u...

V případě Prahy se pro první pololetí čeká,...

Ceny rezidenčních nemovitostí se v průběhu roku opět...

„Pro zachování kvalitní výstavby, investic do nových technologií...

A Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu...

Údaje vycházejí ze Studie developerských společností H1/2024 zpracované...

Analýzy
Lidé míří za gastro zážitky, i když stojí víc

Souhrnné tržby gastro podniků dosáhly za první kvartál...

Restaurace svými tržbami odpovídají průměru celého gastra. Ovšem...

Zatímco v roce 2019 tvořily prodeje hlavních jídel během...

Průměrná obědová útrata v restauraci je nyní 224...

Podíváme-li se pouze na období posledních týdnů, je...

„Velikonoce letos opravdu zafungovaly dokonale. Moje rada provozovatelům...

V úvodu jara se nejvíc dařilo podnikům ve Středočeském...

V podstatě to ilustruje vývoj v celém prvním čtvrtletí, kde...

„Důvody, proč tomu tak bylo, můžeme jen odhadovat....

Analýzy
Češi nechtějí odejít za prací do zahraničí

Důležitou roli při rozhodování ale hraje rodina –...

Lidé jsou nejvíce otevřeni přestěhovat se za prací...

V Česku a Severním Makedonii je téměř polovina...

Důležitým faktorem při zvažování konkrétní nabídky není jen...

„První tři země v Evropě, do kterých to...

Ve střední Evropě, na Balkáně a v regionech...

Naopak největší překážkou práce v zahraničí je dlouhodobé...

Poskytovatel náborových služeb Alma Career uskutečnil průzkum ve...