Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny29. 10. 2021 10:40

O COVID Nepokryté náklady požádalo přes osm tisíc podniků, o COVID 2021 14 tisíc podniků

Komora pomohla ke kompenzacím i těm, co dříve neměli nárok

Podnikatelé k 30. září u ministerstva průmyslu podali v programu COVID Nepokryté náklady přesně 8 196 žádostí o částečnou náhradu ztrát, které jim vláda způsobila zákazem podnikat nebo je ve výdělečné činnosti výrazně omezila. V programu COVID 2021 podnikatelé podali 14 598 žádostí.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Nárok žádat o podporu v jednom z těchto dvou programů měly ty podniky, které prokázaly pokles obratu alespoň o 50 %. Vláda je zavedla na žádost Hospodářské komory České republiky a 127 podnikatelských asociací, svazů, unií a řemeslných cechů, které komora tehdy zastřešovala. Společně i se Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vládu upozorňovali, že dosavadní podpory byly administrativně náročné, a navíc desetina vládou uzavřených nebo v činnosti omezených podniků sítem covidových podpor propadala.

Firmy si od letošního jara mohly vybrat jednu ze dvou kompenzací podle toho, která je pro ně výhodnější. Zohledňoval se tak charakter podnikání, přičemž někteří podnikatelé potřebují mnoho pracovní sil, jiné podnikání vyžaduje spíše vysoké investice do zařízení. Zatímco v COVID 2021 zaměstnavatelé mohli žádat o 500 korun na zaměstnance, program COVID Nepokryté náklady částečně kompenzoval ztráty, nejvýše však 60 % ztrát. Nové programy nahradily dosavadní specifické dotační tituly jako byl třeba COVID Gastro Uzavřené provozovny nebo COVID Nájemné.

Přehled kompenzací z programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

COVID 2021

Podáno žádostí 14 598

Zpracováno žádostí k 30. 9. 2021 14 589 (99,9 %)

Z toho schváleno 14 476 (99,2 %)

Z toho zamítnuto 113 (0,8 %)

Finanční objem schválených žádostí k 30. 9. 2021 (Kč) 6 595 492 087,50

Průměrná výše vyplacené dotace (Kč) 455 615,65

Medián vyplacených dotací (Kč) 178 500,00

Průměrný počet vrácení jedné žádosti k opravě/doplnění 1,6

Žádosti schválené bez nutnosti vracení 1 920 (13,3 %)

Průměrná doba vyplacení dotace po podání žádosti bez vad (dny) 13

Průměrná doba vyplacení dotace po podání – všechny žádosti, vč. vad (dny) 30

Počet úředníků, kteří se věnovali administraci 50

COVID Nepokryté náklady

Podáno žádostí 8196

Zpracováno žádostí k 30. 9. 2021 6 025 (73,5 %)

Z toho schváleno 5 989 (99,4 %)

Z toho zamítnuto 36 (0,6 %)

Finanční objem schválených žádostí k 30. 9. 2021 (Kč) 7 011 017 750,00

Průměrná výše vyplacené dotace (Kč) 1 170 649,15

Medián vyplacených dotací (Kč) 277 800,00

Průměrný počet vrácení jedné žádosti k opravě/doplnění 1

Žádosti schválené bez nutnosti vracení 1 169 (19,5 %)

Průměrná doba vyplacení dotace po podání žádosti bez vad (dny) 8

Průměrná doba vyplacení dotace po podání – všechny žádosti, vč. vad (dny) 14

Počet úředníků, kteří se věnovali administraci 25

Poznámka: Data Hospodářské komoře poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě oficiální žádosti prezidenta Hospodářské komory.

Hospodářská komora vedla tvrdá vyjednávání s vládou hlavně u programu Covid Nepokryté náklady. Upozorňovala, že zatímco evropská pravidla umožňují členským zemím kompenzovat ztráty mikrofirem do deseti zaměstnanců v částce odpovídající 90 % jejích ztrát a u ostatních podniků 70 %, česká vláda se rozhodla podnikům paušálně kompenzovat jen 60 % ztrát. Hospodářská komora měla k parametrům programu výhrady, nicméně alespoň ocenila, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s podnikateli projednávána byla.

Podle dat Hospodářské komory z letošního jara předešlé programy pokrývaly zhruba 30 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů v uzavřených nebo omezených provozovnách podnikatelé hradili půjčkami od bank, penězi od rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Šlo například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužila u svých dodavatelů. Desetina podnikatelů do zavedení nových vládních podpor sítem propadala.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...