O COVID Nepokryté náklady požádalo přes osm tisíc podniků, o COVID 2021 14 tisíc podniků

Komora pomohla ke kompenzacím i těm, co dříve neměli nárok

Podnikatelé k 30. září u ministerstva průmyslu podali v programu COVID Nepokryté náklady přesně 8 196 žádostí o částečnou náhradu ztrát, které jim vláda způsobila zákazem podnikat nebo je ve výdělečné činnosti výrazně omezila. V programu COVID 2021 podnikatelé podali 14 598 žádostí.

Miroslav Diro ikona hodiny29. 10. 2021 10:40
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Nárok žádat o podporu v jednom z těchto dvou programů měly ty podniky, které prokázaly pokles obratu alespoň o 50 %. Vláda je zavedla na žádost Hospodářské komory České republiky a 127 podnikatelských asociací, svazů, unií a řemeslných cechů, které komora tehdy zastřešovala. Společně i se Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vládu upozorňovali, že dosavadní podpory byly administrativně náročné, a navíc desetina vládou uzavřených nebo v činnosti omezených podniků sítem covidových podpor propadala.

Firmy si od letošního jara mohly vybrat jednu ze dvou kompenzací podle toho, která je pro ně výhodnější. Zohledňoval se tak charakter podnikání, přičemž někteří podnikatelé potřebují mnoho pracovní sil, jiné podnikání vyžaduje spíše vysoké investice do zařízení. Zatímco v COVID 2021 zaměstnavatelé mohli žádat o 500 korun na zaměstnance, program COVID Nepokryté náklady částečně kompenzoval ztráty, nejvýše však 60 % ztrát. Nové programy nahradily dosavadní specifické dotační tituly jako byl třeba COVID Gastro Uzavřené provozovny nebo COVID Nájemné.

Přehled kompenzací z programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

COVID 2021

Podáno žádostí 14 598

Zpracováno žádostí k 30. 9. 2021 14 589 (99,9 %)

Z toho schváleno 14 476 (99,2 %)

Z toho zamítnuto 113 (0,8 %)

Finanční objem schválených žádostí k 30. 9. 2021 (Kč) 6 595 492 087,50

Průměrná výše vyplacené dotace (Kč) 455 615,65

Medián vyplacených dotací (Kč) 178 500,00

Průměrný počet vrácení jedné žádosti k opravě/doplnění 1,6

Žádosti schválené bez nutnosti vracení 1 920 (13,3 %)

Průměrná doba vyplacení dotace po podání žádosti bez vad (dny) 13

Průměrná doba vyplacení dotace po podání – všechny žádosti, vč. vad (dny) 30

Počet úředníků, kteří se věnovali administraci 50

COVID Nepokryté náklady

Podáno žádostí 8196

Zpracováno žádostí k 30. 9. 2021 6 025 (73,5 %)

Z toho schváleno 5 989 (99,4 %)

Z toho zamítnuto 36 (0,6 %)

Finanční objem schválených žádostí k 30. 9. 2021 (Kč) 7 011 017 750,00

Průměrná výše vyplacené dotace (Kč) 1 170 649,15

Medián vyplacených dotací (Kč) 277 800,00

Průměrný počet vrácení jedné žádosti k opravě/doplnění 1

Žádosti schválené bez nutnosti vracení 1 169 (19,5 %)

Průměrná doba vyplacení dotace po podání žádosti bez vad (dny) 8

Průměrná doba vyplacení dotace po podání – všechny žádosti, vč. vad (dny) 14

Počet úředníků, kteří se věnovali administraci 25

Poznámka: Data Hospodářské komoře poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě oficiální žádosti prezidenta Hospodářské komory.

Hospodářská komora vedla tvrdá vyjednávání s vládou hlavně u programu Covid Nepokryté náklady. Upozorňovala, že zatímco evropská pravidla umožňují členským zemím kompenzovat ztráty mikrofirem do deseti zaměstnanců v částce odpovídající 90 % jejích ztrát a u ostatních podniků 70 %, česká vláda se rozhodla podnikům paušálně kompenzovat jen 60 % ztrát. Hospodářská komora měla k parametrům programu výhrady, nicméně alespoň ocenila, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s podnikateli projednávána byla.

Podle dat Hospodářské komory z letošního jara předešlé programy pokrývaly zhruba 30 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů v uzavřených nebo omezených provozovnách podnikatelé hradili půjčkami od bank, penězi od rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Šlo například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužila u svých dodavatelů. Desetina podnikatelů do zavedení nových vládních podpor sítem propadala.

Nejnovější články

Nezařazené
Bude nám elektřinu dodávat obyčejná půda?

Princip získávání elektřiny z půdy přibližuje Pablo Vidarte...

„Naší vizí je podpořit ty nejnadějnější deep tech...

Ale zpět k nejčerstvější investici Tensor Ventures, k...

Agrosenzor je přitom jen jeden z mnoha způsobů...

Vedle získávání využití elektřiny z půdy ale firma...

Že je myšlenka získávání čisté elektřiny z přírody...

Expertní pohled
Kdo jsou mikroinfluenceři a v čem je jejich síla?

Do budoucna se předpokládá ještě větší růst např....

Spolupráce s influencery je dnes už téměř nezbytnou...

Často skloňovanou skupinou jsou tzv. mikroinfluenceři, kteří sice...

Ideální řešení je samozřejmě získat influencera, který má...

Aktivity HK ČR
Jihočeská komora podpořila vzdělávání 260 workshopy

Jihočeská hospodářská komora má za sebou úspěšný první...

Jihočeská hospodářská komora provozuje Asistenční centrum Impuls pro...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Jihočeská komora podpořila vzdělávání 260 workshopy

Jihočeská hospodářská komora má za sebou úspěšný první...

Jihočeská hospodářská komora provozuje Asistenční centrum Impuls pro...

Aktivity HK ČR
Finanční správa postupuje nezákonně

Žadatelé o kompenzační bonus, kteří podle posouzení správce...

Problémem je i samotný materiální obsah vyskytujících se...

Aktivity HK ČR
Burza škol je výhodou i pro nesmělé žáky

„Burza škol on-line je výborný nástroj nejen pro...

Na letošním 2. ročníku Burzy škol on-line žáky...