Středa 17. července 2024
ikona hodiny2. 2. 2023 13:53

Hospodářská komora chce jednat o nových pravidlech pro podnikání v informačních technologiích a telekomunikacích

Novinky nás mohou stát miliardy, zaplatí to zákazník

Podnikání v oblastech informačních technologií a telekomunikací budou v následujících letech ovlivňovat nová pravidla, například pro blokování nelegálně šířeného autorsky chráněného obsahu na internetu nebo kybernetickou bezpečnost. Na implementaci těchto agend je Hospodářská komora připravena s novým předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu Markem Ebertem spolupracovat.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Nová pravidla pro telekomunikace mohou zvednout ceny Foto: Shutterstock.com

„Nový předseda ČTÚ dnes zdůraznil, že pro něj bude otevřená a pravidelná komunikace s odborným sektorem důležitá, což kvitujeme, jsme připraveni s ČTÚ spolupracovat na transparentním rozvoji a rozumné regulaci informačních technologií a telekomunikací,“ uvedla předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory Tereza Rychtaříková. Podle ní ČTÚ i podnikatele čeká náročná agenda. Zaměřit se bude potřeba na zjednodušení elektronického sběru dat, blokování nelegálně sdíleného obsahu na internetu chráněného autorskými právy a na databázi liniových staveb. Na účinná řešení čeká mimo jiné agenda související s návrhem novely zákona o kybernetické bezpečnosti a rušením rodných čísel.

Podnikatelé působící v odvětví elektronických komunikací mají povinnost vyplňovat pro ČTÚ formuláře s daty o jejich podnikání. Hospodářská komora proto bude u nového vedení ČTÚ prosazovat, aby se administrativní zátěž podnikatelů v systému Elektronického sběru dat snížila, zejména minimalizací množství sbíraných dat a jejich automatizací.

Hospodářská komora chce také s ČTÚ projednat a nastavit pravidla pro blokování nelegálně sdíleného chráněného obsahu na internetu.

„Požadavky dle autorského zákona totiž narážejí na pravidla síťové neutrality, jejichž regulátorem je právě ČTÚ. Proto považujeme za nutné ustanovit autoritu, která rozhodne o blokaci účinně vůči celému trhu elektronických komunikací, nikoliv jen na základě rozhodnutí soudu vůči jednomu subjektu na trhu. Konkrétní podmínky vedoucí k blokaci by měly být transparentně obsaženy v legislativní změně, aby se operátoři nedostávali do sporných situací. Zároveň by bylo pro podnikatele velmi usnadňující, pokud by ČTÚ shromažďoval a zveřejňoval rozhodnutí i dalších úřadů, které o blokování rozhodly i z jiných zákonných důvodů,“ navrhuje Rychtaříková.

Velkým tématem pro podnikatele bude hledání cest, jak snížit náklady a urychlit výstavbu vysokorychlostních sítí. Důležitá bude i spolupráce se sektorem ohledně implementace připravované normy Gigabit Infrastructure Act.

Z oblastí, které dopadnou na telekomunikační sektor, lze zmínit i připravovaný zákon o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online. Jako průřezové téma se regulace bude týkat i dalších odvětví. Hospodářská komora je připravena otevřít debatu o nastavení transparentních pravidel, přičemž právní vakuum by měl zaplnit připravovaný zákon.

Hospodářská komora za zcela zásadní označuje debatu o dopadech na podnikatelský sektor kvůli novele zákona o kybernetické bezpečnosti. Novela zavádí pravidla dle směrnice NIS2, a zároveň mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce, přičemž tuto legislativu má v kompetenci NÚKIB. „Nová pravidla mohou přímo ovlivnit rychlost a kvalitu výstavby moderních sítí 5G a rozvoj dalších technologií. Vnímáme, že zájmem státu je a musí být ochrana kyberprostoru, kde s rozvojem technologií narůstá množství rizik, které nesmí být podceňovány, ale na druhou stranu je zřejmé, že bez aktivní spolupráce mezi státem a soukromým sektorem není možné efektivní obranu vést,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora v tomto směru nabízí formální i neformální komunikaci s odpovědnými státními institucemi, aby se předcházelo možným nedorozuměním při implementaci klíčových opatření. „Například pokud bychom ponechali předložené návrhy v tomto znění, mohly by podle odborných odhadů potenciální ekonomické dopady zvažované regulace v sektoru mobilních komunikací dosáhnout až 18 miliard korun. Takové náklady pak musí někdo zaplatit a ve svém důsledku se dříve nebo později promítnou do koncových cen zákazníkům. Proto by stát měl při zavádění regulace postupovat sice rozhodně, ale zároveň uváženě a předvídatelně,“ vysvětluje Zajíček.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Aktuality
Sponzoringový program pro místní komunity

Holcim Česko dlouhodobě přispívá do rozvoje svého okolí...

Uzávěrka přihlášek do programu je 1. září 2024,...