×

Sledujte předvolební kulaté stoly Hospodářské komory – s politiky diskutují experti i zástupci podnikatelů

Pondělí 20. září 2021
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Ekonomika už nebude nikdy na předkrizové úrovni, tvrdí desetina podnikatelů

Třetina firem je zpět v předkrizové kondici

Jaká je současná kondice firem? A jak se jejich majitelé dívají na stav tuzemské ekonomiky? To zjišťovala ve svém srpnovém šetření Hospodářská komora mezi svými členy napříč všemi odvětvími.

Miroslav Beneš ikona hodiny1. 10. 2020 10:33
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

První otázka směřovala k firmám samotným a k odhadu, kdy se dostanou do předkrizové kondice, přičemž respondenti vybírali jednu z osmi nabízených odpovědí. Celkem 30 % jich uvedlo, že jejich firma již v předkrizové kondici je, což je rozhodně pozitivní zjištění. Platí přitom, že čím větší firma, tím spíše již došlo k odrazu ze dna na úroveň roku 2019. Nejlépe na tom jsou firmy ve stavebnictví, které ale nepatří mezi obory koronavirovou krizí významně postižené.

Komorový barometr - srpen 2020

Hospodářská komora ČR vedla od 13. 8. 2020 do 29. 8. 2020 pravidelné šetření s názvem Komorový barometr. Cílem bylo zjistit aktuální situaci ve firmách a jejich očekávání co se týká vývoje v příštích měsících. Celkem na anketu odpovědělo 743 členů HK ČR, zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední ale i velké podniky. Odpovědi byly ve 4 velikostních (dle počtu zaměstnanců) kategoriích váženy tak, aby odpovídaly složení členské základny HK ČR. Respondentem či firmou je v textu míněn člen HK ČR, respektive člen výběrového souboru.

Polovina (51 %) firem očekává zotavení nejpozději do dvou let, nejčastěji pak v horizontu jednoho až dvou let. Oživení v tomto období předpokládají převážně firmy ze zpracovatelského průmyslu, které často silně pocítily narušení dodavatelských řetězců. Nalezení nových obchodních partnerů a vybudování spolehlivých vztahů je proces, který vyžaduje čas.

Situace, kdy podnikatelé zvažují hledat jinou podnikatelskou příležitost nebo úplně s podnikáním skončit, případně nemají na problematiku názor, se týká takřka výhradně mikro a malých firem do 50 zaměstnanců, často orientovaných na poskytování služeb. Na to, zda se obavy těchto podnikatelů stanou realitou, bude mít vliv především další vývoj epidemiologické situace na podzim letošního roku, dopad nových mimořádných opatření vlády a ochota zákazníků utrácet za zbytné produkty a služby.

Včera už nebude

Zajímavé je srovnání očekávání majitelů firem ohledně zotavení jejich vlastní firmy s názory na ekonomický restart naší země. Ptali jsme se proto také, jak dlouho bude podle jejich odhadu trvat zotavení celé české ekonomiky, tedy návrat národního hospodářství na předkrizovou úroveň. V tomto případě respondenti vybírali jednu z nabízených šesti odpovědí. Odpovědi na tuto otázku už takový optimismus nevzbuzují a představují v souhrnu značně negativní zjištění.

Největší část podnikatelů (45 %) se domnívá, že se celé české hospodářství dostane na úroveň roku 2019 za tři a více let. Každá desátá firma se dokonce domnívá, že se naše ekonomika z šoku nevzpamatuje vůbec. Mezi největší pesimisty patří přitom – do jisté míry podle očekávání – opět ty nejmenší firmy do 5 zaměstnanců, které jsou na podobné krize velmi citlivé. S nimi se na vlně pesimismu vezou i firmy podnikající ve stavebnictví, které ale spíše než dopad mimořádných opatření spojených s koronavirem trápí nedostatek pracovní síly. Je přitom velmi pravděpodobné, že strukturální problémy českého trhu práce ve střednědobém horizontu nezlepší.

Pohled firem na návrat národního hospodářství na předkrizovou úroveň je tak výrazně více negativní, než očekávání ohledně zotavení vlastních firem. Zdánlivý rozpor se dá poměrně snadno vysvětlit. Když jde o vlastní ekonomickou situaci, firmy mají k dispozic svá data a ví, jak na tom jejich firma je. Pokud jde o situaci v celé ekonomice, firmy často věří mediím a různým neověřeným zprávám ze svého okolí, podléhají více emocím. Mají tak pocit, že u nich ve firmě to sice není tak hrozné, ale jinde ano. Kondice mikro a malých firem navíc nemá tak zásadní dopad na českou ekonomiku, jako v případě těch velkých firem, které jsou – pokud jde o oživení – optimističtější. Vývoj epidemiologické situace v září letošního roku nicméně zvyšuje rizika scénáře pomalejšího oživení české ekonomiky.

Nejnovější články

Aktuality
V horských pustinách i rušných podnicích

Takový je mikrodomek Ecocapsule. Vyrábí se na Slovensku...

V době pandemie širokého uplatnění dosáhla technologie Vividi. Využití...

Ke spokojenosti zákazníků přispívá i to, když se...

Aktuality
Podpis jako akcelerátor ekonomiky?

Digitalizace Česka se bez nového digitálního podpisu neobejde,...

„V tuto chvíli v České republice všeobecně používaná forma digitálního...

Na konci září by se měl spustit pilotní...

Bankovní identitu můžou čeští občané využívat od začátku...

Aktivity HK ČR
Jihočeští podnikatelé získali stříbrnou Merkurovu medaili

„Ocenění vnímám jako určitou odměnu za dlouhá léta...

V rámci slavnostního předávání, které proběhlo v předvečer 33. sněmu...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Jihočeští podnikatelé získali stříbrnou Merkurovu medaili

„Ocenění vnímám jako určitou odměnu za dlouhá léta...

V rámci slavnostního předávání, které proběhlo v předvečer 33. sněmu...

Aktivity HK ČR
Covidová omezení ovlivnila investice firem, budou i zdražovat

O tom, že dopady covidových omezení doznívají mezi...

S nárůstem cen surovin, ale i materiálů ve stavebnictví...

Aktivity HK ČR
Podnikatelé na sněmu představili podněty k formování hospodářské politiky nové vlády

Dokument Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě shrnuje...

V oblasti podnikatelského prostředí a daní podnikatelé navrhují...