Středa 29. května 2024
ikona hodiny3. 2. 2020 13:09

EET: Na co se připravit

Elektronická evidence tržeb se od května rozšiřuje na další profese. Kromě obchodníků a restaurací budou mít tuto povinnost nyní také živnostníci, lékaři, advokáti, podnikatelé ve službách a mnozí další.  

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Existují tři možné režimy elektronické evidence tržeb: standardní režim, zvláštní režim a režim zjednodušený. Hospodářská komora přináší o všech třech základní informace, které poradí, co vše zařídit, a pomohou tak vyhnout se při zavádění EET problémům.

Standardní režim

1) Mám povinnost evidovat tržby?

Od 1. května 2020 bude mít povinnost evidovat tržby v podstatě každý podnikatel, který přijímá tržby v hotovosti. Kvůli aktuální situaci kolem koronaviru ale v prvních měsících nebude ministerstvo financí podnikatele sankcionovat v případě, že tržby online evidovat nebudou. Za placení v hotovosti se vedle placení bankovkami či mincemi považuje také platba např. směnkou a šekem, elektronickou peněženkou, dárkovým poukazem, ale už ne platba např. platební kartou, převodem z účtu na účet nebo inkasem.

2) Požádám finanční úřad o autentizační údaje, které mi umožní přihlásit se do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.

Požádat lze osobně na kterémkoliv finančním úřadě nebo elektronicky na Daňovém portále pomocí vlastní datové schránky. Autentizačními údaji jsou uživatelské jméno a heslo.

3) Vyberu si zařízení, na kterém budu tržby evidovat.

Například pokladna, počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou. Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě.

4) Po obdržení autentizačních údajů se přihlásím do aplikace Elektronická evidence tržeb, zaeviduji všechny své provozovny a vygeneruju si certifikát, který nainstaluji na své pokladní zařízení.

5) V okamžiku přijetí tržby se odesílají údaje o evidované platbě a poté, co obdržím fiskální identifikační kód, vystavuji účtenku.

Odesílají se:

 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka;
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna;
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována;
 • pořadové číslo účtenky;
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve;
 • celková částka tržby;
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP);
 • podpisový kód poplatníka (PKP);
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Účtenku lze vystavit i elektronicky, ale zákazník s tím musí souhlasit a k účtence musí mít přístup. Účtenka pro potřeby EET musí vždy obsahovat tyto údaje:

 • fiskální identifikační kód;
 • daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo;
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna;
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována;
 • pořadové číslo účtenky;
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve;
 • celkovou částku tržby v české měně;
 • bezpečnostní kód poplatníka;
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

6) V případě technické závady – pokud se nepodaří navázat spojení, je možné vystavit účtenku bez fiskálního identifikačního kódu, ale údaje o tržbě musím odeslat znovu nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Celkový počet daňových úlev, slev a výjimek se totiž v současné době rovná téměř šesti stům. Tyto výjimky pokřivují podnikatelské prostředí a kvůli nim jsou v daňové zátěži jednotlivých poplatníků neospravedlnitelné rozdíly. Revize a sloučení stávajících daňových výjimek vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže.

Zjednodušený režim

Je možná jednak ze zákona (např. na palubě letadla) a jednak na základě povolení správce daně. V takových případech poplatník vystaví účtenku bez fiskálního kódu nejpozději při přijetí evidované tržby a údaje o evidované tržbě zašle datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Zvláštní režim

Je určena pro poplatníky fyzické osoby a výjimečně pro právnické osoby (poskytovatele zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění). V obou případech je třeba požádat o povolení správce daně a splnit ještě další podmínky:

 • poplatník není plátcem DPH v České republice;
 • poplatník nemá více než 2 zaměstnance;
 • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.

Podnikatel, který obdrží povolení, obdrží i blok účtenek, na kterém bude tržby evidovat v papírové formě. Za každé kalendářní čtvrtletí musí finančnímu úřadu předložit na stanoveném formuláři oznámení o přijatých tržbách se soupisem účtenek.

 

Nezapomeňte: Máte nárok na slevu na dani!

Jako kompenzaci nákladů spojených s pořízením pokladního zařízení je umožněno uplatnit jednorázovou slevu na dani, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximálně však 5 000,- Kč. Tuto slevu lze uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé podnikatel zaevidoval tržbu, kterou měl povinnost evidovat.

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...