Úterý 25. června 2024
ikona hodiny25. 11. 2023 07:00

Symbol je důležitější než peníze

Česká spořitelna vstoupila do investičního fondu i&i Biotech Fund (i&i Bio), který působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Podpoří tak vznik nových biotechnologií, tedy například léčiv a diagnostických či laboratorních metod. Záměr je ale ryze ziskový. Činnost fondu totiž dokazuje, že investice do vědy se vyplatí.

Daniel Mrázek autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Co pět milionů eur pro fond znamená? A které vědecké projekty mají šanci na podporu? To v našem podcastu prozradí ředitel fondu Jaromír Zahrádka.

Česká spořitelna se pro investici do fondu tohoto druhu rozhodla jako první banka v Česku. „Jsem rád, že můžeme jít příkladem. Česká spořitelna má dvousetletou tradici a v genetickém kódu má velmi pevně vtisknuto pomáhat prosperitě jednotlivců, komunit a společnosti. Tuto naši snahu propisujeme do naší strategie a obchodních případů. Jestli máme jako Češi na čem stavět, tak je to správná schopnost improvizace. Vždycky jsme byli schopní najít kombinaci a synergii řemesla, technologie, designu. Na tom stál rozkvět první republiky. Byl bych rád, kdyby se to znovu probudilo. Takže pokud máme chytře investovat, tak do vědy a výzkumu a do vzdělávání. To jsou dvě věci, které mohou být nosné pro prosperitu České republiky, byť se to neukáže za rok nebo za dva,“ vysvětluje důvody investice generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Byl by rád, kdyby se i další banky rozhodly do podobných oblastí investovat. „Z hlediska našeho celkového množství investic je tato investice poněkud marginální, ale vůbec bych ji nepodceňoval. Je pro nás symbolem. Peníze jsou v tomto případě možná o něco méně důležité než onen symbol. O to více nás to těší, protože to neděláme ze symbolických či charitativních důvodů, ale jsme přesvědčeni, že je to správná věc a že fond má skutečně možnost pomoct firmám a nápadům, které propojují to, co jsem před chvílí zmiňoval – řemeslo, invenci, vědu a výzkum.“

Úkolem investičního fondu i&i Bio je podpora přenosu vědeckých objevů do praxe. Že investiční fond tohoto druhu vznikl na půdě Ústavu organické chemie a biochemie, není náhoda. Právě tento ústav si věhlas – ale i značné finance – získal díky léčivům Antonína Holého. Vynálezce léku na AIDS ale není jediným úspěšným vědcem, který na ústavu působil. Jeho ředitel Jan Konvalinka s jistou nadsázkou říká, že portfolio léků vzešlých z ÚOCHB je větší, než které má průměrná farmaceutická firma…

A právě v tom obrovské bohatství vidí předsedkyně Akademie Eva Zažímalová: „Česká republika je země, která má poměrně málo nerostných zdrojů, ale zato má relativně vzdělané obyvatelstvo s nadprůměrnou mírou kreativity, je to země, která má dlouholetou průmyslovou, kulturní i vědeckou tradici. Proto pro naši zemi je investice do vzdělávání a do vědy jediná možná cesta k prosperitě.“

Foto: ÚOCHB V popředí ředitel i&i Bio Jaromír Zahrádka, vedle něj (zprava) ředitel ÚOCHB Jan Konvalinka, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a předseda TAČR Petr Konvalinka. Foto: ÚOCHB

Nový způsob financování vědy na obzoru?

Vědecké pracoviště s vlastním investičním fondem nikde jinde v bývalém východním bloku nenajdeme, ale úplně běžné není ani na Západě, i&i Bio patří mezi několik málo takových fondů v Evropě: „Existence podobných fondů je nová v rámci celé Evropy. Podpora těchto aktivit zde neběží déle než dvacet let. Proto jsem rád, že se nám podařilo ukázat, že i v Praze máme dostatečnou expertizu a umíme takové věci dělat,“ neskrývá hrdost ředitel i&i Bio Jaromír Zahrádka.

Větší tradice výzkumných ústavů s přidruženým investičním fondem je ve Spojených státech amerických a Izraeli. „Každý projekt, který vychází z výzkumného ústavu nebo univerzity, musí projít tak zvaným údolím smrti. Data vyvíjené inovace ještě nejsou natolik silná, aby přilákala investory, takže projekt trpí nedostatkem financí. Podpora může jít ze strany veřejného prostoru, tedy z grantů nebo dotací, nebo ze strany rizikového kapitálu, kdy investor nese velké riziko projektu na začátku. Zainvestuje jich několik, a když něco z toho vyjde, přinese to velké zhodnocení. Právě proto vznikají investiční fondy přidružené k výzkumným institucím,“ vysvětluje Zahrádka. Tuto činnost čile podporuje Evropský investiční fond, který je také jedním z podílníků i&i Bio.

Česká spořitelna do fondu přinesla pět milionů eur, čímž se hodnota investičního kapitálu zvýšila na 53 milionů eur. „Je to naprosto zásadní bod, který v budoucnu může pomoci tomu, aby se tento typ investic stal standardem. Věřím, že vznikne další pilíř financování vědy a výzkumu, kdy se budou moci pomocí podobných fondů do financování vědy a výzkumu, ale i do rozvoje české ekonomiky zapojovat další investoři,“ věří ředitel investičního fondu. Zkušenosti služebně staršího inkubátoru i&i Prague, který také působí při ÚOCHB, říkají, že průměrné zhodnocení činí 7,5násobek vloženého kapitálu.

Vybrané projekty, do kterých projektů i&i Bio investuje:

Sophomer

Zabývá se vývojem a výrobou syntetických polymerů pro výrobce in Vitro diagnostiky (IVD). Prvním produktem mladého českého startupu je polymer SophoMer F10. Při imunologickém testování nahrazuje široce používaný bovinní sérový albumin (BSA), který při testech blokuje nechtěné signály, což pomáhá zpřesňovat prováděná měření. K výrobě BSA je však třeba hovězího séra, SophoMer F10 je oproti tomu plně syntetický. Díky tomu odpadá problém s výskytem patogenů a s ním spojená nutnost udělení veterinárních certifikátů. SophoMer F10 je také oproti BSA minimálně pětkrát účinnější.

 

CasInvent Pharma

Vyvíjí patentované látky, které hrají důležitou roli v procesech závažných rakovinových onemocnění, zejména sloučeniny blokující enzym kasein kinázu 1 (CK1), který je mimo jiné zodpovědný za migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů. Inhibitory firmy CasInvent vykazují slibné účinky na těžko léčitelné leukémie, výsledky také naznačují možnost využití inhibitorů u dalších rakovinových onemocnění, jež mají v současné době jen omezené možnosti léčby.

 

HeartBeat.bio

Zaměřuje se na platformu pro objevování léčiv kardiovaskulárního systému, ke které využívá takzvané kardiální organoidy a umělou inteligenci. Ačkoli jsou kardiovaskulární onemocnění celosvětově nejčastější příčinou úmrtí, vývoj nových léčiv je stále limitován nedostatkem studijních modelů reflektujících fyziologii srdeční tkáně. HeartBeat.bio přichází s řešením ve formě kardiálních organoidů, což jsou komplexní shluky orgánově specifických srdečních buněk reflektující patologii srdeční tkáně. Pomocí organoidů pak identifikuje a validuje nové léčebné cíle, vyvíjí inovativní léčiva nebo testuje toxicitu léků na zdravou tkáň (tzv. klinická studie v misce). To vše bez testování na zvířatech.

Na podporu dosáhne jen procento uchazečů

Investiční fond i&i Bio vznikl před dvěma roky a ve svém portfoliu má devět zainvestovaných projektů z Česka, ale i ze zahraničí. Plán je, aby každý rok přibyly čtyři nebo pět projektů a celkem by jich mělo být kolem dvaceti. Zájem je samozřejmě mnohem větší, ročně se o podporu přihlásí kolem pěti set projektů. Jejich šance na úspěch se tak pohybují kolem jednoho procenta. Z toho vyplývá, že fond projekty vybírá velmi důkladně. Musí se jednat o počin světově naprosto unikátní s vyřešeným duševním vlastnictvím. Fond ale dokáže i poradit. Třeba když se ukáže, že vyvíjený projekt má širší možnosti využití než původně zamýšlené. Pomoct dokáže i s posílením byznysové stránky. Vědci totiž často perfektně rozumí svému oboru, ale s řízením a rozvojem firmy zkušenosti nemívají.

V současnosti fond už nové investory nepřijímá, ale již nyní se uvažuje o navazujícím fondu, který může být pro nové investory otevřen v horizontu několika let. „Naše strategie je na tomto prvním fondu ukázat, že to funguje, že investiční oblast vědy a výzkumu je zajímavá, že to je cesta, jak pomoct české ekonomice a jak využít naše ‚rodinné stříbro‘, tedy chytré české hlavy, protože věda je u nás špičková. Proto bychom v budoucnu chtěli v Praze vybudovat investiční hub, aby jak čeští, tak zahraniční investoři přicházeli do Prahy a odtud se investovalo do nejlepších projektů v oblasti biotechu ve střední Evropě,“ vyhlíží budoucnost Jaromír Zahrádka.

 

Více se o fungování fondu dozvíte v našem podcastu. Klikněte na lištu v horní části článku.

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Analýzy
Spokojenost zaměstnanců v Česku klesá, globální trend je opačný

Výsledky průzkumu také ukázaly, že ke spokojenosti Čechům...

Průzkum, který se zaměřil na spokojenost jednotlivců s...

Striktně ekonomický aspekt práce sice zůstává pro zaměstnance...

Průzkum podtrhl i rostoucí zájem zaměstnanců o programy...

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...