Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny17. 4. 2024 07:20

Vědí, ale nepřipravují se

O tom, že důraz na udržitelnost je cestou k úspěchu, už pochybuje málokterá firma. Moc často ale na ni zatím nevyráží. Paradoxní zjištění přináší obsáhlý průzkum, který mezi společnostmi v devíti zemích střední a východní Evropy provedla společnost BDO Hungary.

Daniel Mrázek autor

Foto: Shutterstock.com Výsledky průzkumu BDO: Firmy o ESG vědí, ale nepřipravují se! Foto: Shutterstock.com

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Odhalily, že připravenost na reportovací požadavky v oblasti ESG je zatím spíše malá,“ vyjadřuje se k průzkumu Stanislav Klika, ředitel oddělení Risk Advisory Services v poradenské společnosti BDO Czech Republic. „Průzkum probíhal tak, že maďarští kolegové prostřednictvím poboček v různých zemích rozeslali dotazníky pěti a půl tisícům našich klientů. Šlo jak o velké, tak o malé a střední podniky. My samozřejmě měli na starosti českou část,“ dodává. Dohromady firmy z Česka, Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Maďarska, Litvy a Lotyšska odpovídaly na čtyřicet otázek z oblasti motivace firem, investic do udržitelnosti, reportingu ESG a připravenosti na něj. Nejčastěji se do průzkumu zapojily podniky z oboru výroby, velkoobchodu, maloobchodu, vodohospodářství a nakládání s odpadem. Ne každý tato tři písmenka vidí rád, ale to nic nemění na faktu, že ESG se stává běžným regulačním nástrojem a investoři a finanční analytici ho ve svých oceňovacích modelech stále více zohledňují. „Že se klima mění, je zřejmé. Abychom si to uvědomili, stačí trochu zapátrat ve vlastní paměti. Extrémní meteorologické události jako vlny veder, přívalové deště, silné bouřky, sucho nebo povodně jsou stále častější a intenzivnější. S tím vším se potýkáme na vlastní kůži. Ve vědecké komunitě panuje shoda, že významným způsobem k těmto změnám přispívá lidská populace,“ je přesvědčen Stanislav Klika. Planetu zkrátka máme jen jednu…

Co znamená zkratka ESG

E – environmental / oblast životního prostředí

S – social / sociální aspekty

G – governance / správa a řízení organizací

Povinný reporting nastaví zrcadlo

Ale právě v tom je ta šance. „ESG je komplexní rámec, který má pomoci firmám informovat o tom, jak se jim daří fungovat udržitelně. Je to příležitost k celkovému zlepšení kvality našeho života, prostředí, kde žijeme, a naší bezpečnosti,“ věří. Konkrétně může ESG, respektive větší zaměření se na udržitelnost, přinést zvýšení efektivity, snížení požadavků na primární zdroje a může podpořit další digitalizaci a automatizaci. Díky novým potřebám firem a spotřebitelů mohou vzniknout nové produkty a služby, což povede k větší konkurenceschopnosti a zároveň posílení šetrného nakládání se zdroji. „S tím souvisí také příležitosti pro každou jednotlivou firmu, jak posílit svou stávající pozici na trhu nebo oslovit nové spotřebitele,“ doplňuje Klika. Dosud firmy informovaly o tom, jak jsou udržitelné, podle různých standardů. Existují také desítky ESG ratingů a každý má trochu jinou metodiku. Výsledné informace tak nejsou srovnatelné a neplní to hlavní cíl – poskytnout jasné, spolehlivé a porovnatelné informace, které by dokázaly podpořit kvalifikované rozhodování lidí a firem. Proto přišla Evropská komise se závaznými standardy, které budou stejné pro všechny firmy sídlící a podnikající v Evropské unii od určité velikosti. Velké firmy svá data budou muset sledovat už od příštího roku. Podle Stanislava Kliky firmy ze změřených dat získají lepší představu o tom, jak na tom jsou a kde mají možnosti ke zlepšení: „Už jen to, že se zamyslíme nad tím, jaké dopady má činnost firmy na naše okolí, má samo o sobě spoustu přínosů. Můžeme dosáhnout úspor energií, ušetřit za vodu či odpad, lépe se připravit na sucha, zlepšit nakládání se vstupními materiály do výroby, posílit nakládání s odpady a následné materiálové užití, a tím celkově zvýšit kvalitu prostředí, ve kterém žijeme.“

Kdo a odkdy musí sbírat data na ESG reporting

  • Za rok 2024 svá ESG data sbírají a v roce 2025 reportují firmy, které tuto povinnost mají už od roku 2017. Jde o veškeré banky, pojišťovny a společnosti obchodovatelné na burze a s více než 500 zaměstnanci.
  • Za rok 2025 svá ESG data sbírají a v roce 2026 reportují všechny velké společnosti splňující alespoň dvě ze tří podmínek: více než 250 zaměstnanců obrat více 40 mil. eur aktiva více než 20 mil. Eur.
  • Za rok 2026 svá ESG data sbírají a v roce 2027 reportují kótované malé a střední podniky a nekomplexní úvěrové instituce a pojišťovny.
  • Za rok 2027 se sbírají a v roce 2029 zveřejňují ESG data pro konsolidovaný reporting za mimoevropské skupiny (firmy s čistým obratem více než 150 mil. eur a s alespoň jednou dceřinou společností nebo pobočkou v EU).

Podle firem je ESG mimořádně důležité

A jak tedy průzkum zrealizovaný BDO Hungary dopadl? Naprostá většina firem, konkrétně 83 %, si uvědomuje, že pro jejich budoucnost je ESG velmi důležité, a tak jen jejich minimum (9 %) nehledá žádná udržitelná řešení. Více než polovina respondentů si nemyslí, že by regulace v oblasti udržitelnosti ohrozily jejich konkurenční pozici, a téměř pětina (17 %) z nich si dokonce pochvaluje, že díky zavádění udržitelných řešení jim stoupnuly zisky. „Z toho jednoznačně vyplývá, že ESG se stane konkurenčním faktorem, a proto se vyplatí hledat řešení udržitelnosti a integrovat je do firemního provozu,“ komentuje zjištění Stanislav Klika. Přes 40 procent respondentů pak plánuje zvýšit své výdaje na udržitelnost, zatímco polovina (52 %) z nich odpověděla, že chce vynaložit stejnou částku jako v předchozím roce. Tři čtvrtiny společností (77 %) investují do energetické účinnosti a zelené energie. Stanislav Klika si pak všímá rozdílu mezi velkými společnostmi na jedné straně a malými a středními podniky na straně druhé: „Obecně bych řekl, že povědomí a připravenost u malých a středních podniků jsou spíše malé, tahounem jsou velké společnosti. Ty si také budou letos spíše zkoušet připravit ESG reporty nanečisto. Pokud se firmy už na něco zaměřují, tak jsou to praktická opatření například v oblasti energetické účinnosti, a tam, kde to může přinést úspory nákladů.“ Velké firmy do udržitelnosti investují například díky stakeholderům, kteří téma vnímají jako důležité kvůli reputaci, získání financování nebo dalšímu rozvoji.

Stáhněte si report s kompletními výsledky průzkumu

20240118_PR_document_results_ENG

Zobrazit

Stanislav Klika

V BDO pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na řízení rizik, vnitřní kontroly, interní audit, externí hodnocení kvality interního auditu a forenzní audit. V oblasti compliance se specializuje na ochranu osobních údajů a prevenci praní špinavých peněz. Získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřní kontroly jako tvůrce právních předpisů pro vnitřní kontrolu a interní audit. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Hovoří česky, anglicky a německy.

„Důvodem je také více peněz na investice a také to, že často už s ESG mají nějakou zkušenost a zpravidla mají někoho interního, kdo se tomu věnuje. V oblasti G, tedy řízení podniku, jsou to opět velké firmy, které zde kladou větší důraz. Je to z toho důvodu, že velké firmy musí často splňovat větší požadavky na svůj vnitřní kontrolní systém a jsou v této oblasti vyzrálejší,“ pokračuje Klika. Menší firmy v této oblasti často podle něj nemají některé procesy. Také oblast S, tedy sociální, je zajímavá i pro velké firmy, a tak bývají lídrem ve slaďování práce a osobního života nebo v oblasti benefitů. „Zmínit mohu známého dánského výrobce dětské stavebnice, který se velmi angažuje v sociální oblasti, zejména při vzdělávání dětí. Vyvažuje tím, že v environmentální otázce pokulhává. Kostičky jsou totiž z plastu a asi dlouho ještě budou, protože jiné materiály neumožňují požadovanou výslednou kvalitu,“ dodává.

Data firmy zatím nesbírají

Ačkoli si firmy jsou vědomy potřeby udržitelného fungování, zatím ho nijak zvlášť nemonitorují. Data využitelná v ESG reportech sbírá jen pětina firem zapojených do průzkumu. Důvodem je, že na to nemají dostatečnou kapacitu, schází jim potřebné informace, a to tím spíše, že metodologie vycházející z evropských standardů jsou složité a časově náročné. Je tu ale ještě jeden potenciálně velký problém. Že povinnost podávat ESG reporty se bude vztahovat i na ně, uvedlo 31 procent firem. Autoři průzkumu si ale všimnuli, že ve skutečnosti jich tuto povinnost bude mít 43 procent. Z toho vyplývá, že řada firem ani netuší, že budou muset o svém vlivu na životní prostředí a společnost veřejně informovat. „Firmy by tuto povinnost rozhodně neměly podceňovat a bude dobré si ověřit, zda se nevztahuje i na ně,“ nabádá Klika. Určitě také podle něj neuškodí, pokud data začnou sbírat a reporting sestaví už letos. „Firmy si reporting vyzkoušejí nanečisto, zjistí, na co si dát pozor, a vyhnou se tak případným problémům, až ho budou odevzdávat naostro. Štěstí zkrátka přeje připraveným,“ radí. Nejde totiž o úkol zrovna snadný. „Proto by podniky měly využít služeb poradenských firem, které jim s přípravou ESG reportů pomohou a zároveň zaručí jejich správnost,“ uzavírá šéf oddělení Risk Advisory Services poradenské společnosti BDO Czech Republic.

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...