×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 24. března 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny17. 1. 2023 09:17

Světové ekonomické fórum varuje

Globální rizika 2023: sociální faktory a udržitelnost

Podle zprávy Světového ekonomického fóra o globálních rizicích 2023 patří mezi ta nejvýraznější problémy v zásobování energií a potravin, které pravděpodobně přetrvají v příštích dvou letech, a vysoký růst životních nákladů a zadlužení. Zároveň hrozí, že tyto krize přibrzdí či zcela zastaví snahy o řešení dlouhodobých rizik, zejména těch, která se týkají klimatických změn a biodiverzity. Horizont pro řešení globálních hrozeb se podle expertů WEF rychle zkracuje a svět se musí dohodnout na společném postupu.

Foto: Shutterstock.com Globální rizika podle expertů Světového ekonomického fóra Foto: Shutterstock.com

Zpráva, vytvořená ve spolupráci s Marsh McLennan a Zurich Insurance Group, čerpá z názorů více než 1 200 globálních odborníků na rizika, tvůrců politik a lídrů v oboru. Ve třech časových rámcích vykresluje obraz globálního prostředí rizik, které je nové i děsivě známé, protože svět dnes musí čelit mnoha již existujícím rizikům, která se dříve zdála na ústupu.

Vedle globální pandemie a války v Evropě, což jsou nové jevy, se vrátily do popředí energetické, inflační, potravinové a bezpečnostní krize. Ty pak společně vytvářejí následná rizika, která budou patrně dominovat v příštích dvou letech: riziko recese, rostoucí zadlužení států i domácností, rychlý a významný růst životních nákladů a polarizace či spíše fragmentace společnosti pod vlivem dezinformací.

Reálné jsou obavy, že pod vlivem těchto rizik se zpomalí snahy o řešení příčin klimatických změn, což ale v příštích deseti letech může vést k pokračujícímu globálnímu oteplování a ekologickému zhroucení. Kupříkladu ztráta biodiverzity je považována za jedno z nejrychleji se zhoršujících globálních rizik pro příští desetiletí.

Sociologové také upozorňují, že neřešené krize a nové geopolitické soupeření vyvolají bezprecedentní společenskou tíseň, kterou ještě umocní nedostatečné investice do zdravotnictví, vzdělání a hospodářského rozvoje. Což sociální smír a soudržnost společnosti ještě více rozleptává.

Nadcházející roky proto budou představovat pro vlády především čas tvrdých kompromisů, protože současnost odhalila propast mezi tím, co je vědecky nezbytné a politicky přijatelné.

„Ti nejzranitelnější trpí již dnes. A vedle toho v chudých i bohatých zemích rychle roste počet těch, kteří se zranitelnými stávají. V této již tak toxické směsi známých a rostoucích globálních rizik by se jakákoliv nová událost mohla stát nezvládnutelnou,“ poznamenala ke zprávě výkonná ředitelka Světového ekonomického fóra Saadia Zahidi.

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Trendy
Skupina ČEZ zintenzivní aktivity při úsporách vody

Zúčastněné společnosti se zavazují k zavedení účinných opatření...

Jednou z priorit je například úspora pitné vody....

Expertní pohled
Trendy v cestování: Nomádi se mění ve slowmády

Kvůli pandemii se proměnily také preference cestujících a...

Současně se změnou cestovního chování se objevily i...

Rok 2023 tak podle nás bude ve znamení...

Cestovní ruch
Korejce vrací do Česka Bohemian Rhapsody

Roadshow byla načasována na období těsně před obnovením...

Návrat turistů do Česka podpoří také kampaň Bohemian...

Nejnovější Analýzy

Expertní pohled
Trendy v cestování: Nomádi se mění ve slowmády

Kvůli pandemii se proměnily také preference cestujících a...

Současně se změnou cestovního chování se objevily i...

Rok 2023 tak podle nás bude ve znamení...

Analýzy
Průzkum potvrdil, že nedostatek talentů se prohlubuje

„Nedostatek zaměstnanců s vhodným profilem dlouhodobě roste a...

Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za celou historii...

S největším nedostatkem talentů v ČR se potýká...

Jaké profily zaměstnanců firmy nejvíce postrádají Nejhůře hledané...

V době rychlých změn a velké nejistoty organizacím...

Největším trendem je, že se firmy snaží čím...

„Přestože ekonomika směřuje ke zmírnění růstu, poptávka po...

Analýzy
Klíčovou roli při růstu firmy má stále lidský kapitál

Z průzkumu dále vyplývá, že pokud společnosti upozaďují...

Těmi, kdo mohou účinně propojit všechny tři faktory,...

Personální ředitelé, kteří působí ve vhodném prostředí a...