Sobota 22. června 2024
ikona hodiny3. 11. 2023 06:48

Cestovní ruch: Přežije nezájem státu?

Přežil pandemii, přežije jistě také boje na Ukrajině či na Blízkém Východě. Možné ale je, že uhyne na nezájem státu a stane se činností pro spolky. Na svůj zákon čekal opět zbytečně, řada problémů zůstává neřešena. Ano, řeč je o turistickém průmyslu. Svaz obchodu a cestovního ruchu i řada expertů se nyní snaží přesvědčit odpovědné politiky o významu celého odvětví.

Valerie Saara autor

Foto: Shuttewrstock.com Přežije český turistický ruch? Foto: Shuttewrstock.com

Cestovní ruch představuje na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činnost. Je iniciačním a průřezovým odvětvím, formuje nové ekonomické toky v regionech, podporuje lokální ekonomiky v rámci celé republiky, čímž napomáhá k odstraňování regionálních rozdílů a efektivně přispívá ke zvyšování kvality života místních obyvatel. Během pandemie koronaviru se však stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství. Jeho podíl na tvorbě HDP České republiky se v roce 2021 propadl na 1,55 % (95 miliard korun) z téměř 3 % v roce 2019 (166,5 miliardy korun). V průběhu dvou let odešel každý desátý zaměstnanec a činnost ukončila sedmina podnikatelů. Ve druhé polovině roku 2022 cestovní ruch fungoval téměř bez omezení, ale i kvůli změně skladby zahraničních turistů, dané politickou situací (válečný konflikt na Ukrajině) a přetrvávajícími covidovými opatřeními (region Asie), nedosahují čísla v odvětví stále úrovně z roku 2019.

VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU PRO STÁT

 • Příjmy do veřejných rozpočtů: 167,5 mld. Kč (2019), 118 mld. Kč (2021).
 • Podíl na tvorbě HDP: téměř 3 % HDP (2019), 1,55 % (2021).
 • Dlouhodobé aktivní saldo platební bilance s výjimkou roku 2021 jako následek propadu sektoru vlivem pandemie Covid-19 (2019: 32,4 mld. Kč, 2020: 5 mld. Kč, 2021: – 3 mld. Kč, 2022: 2 mld. Kč)
 • Sedmý největší obor v ČR z pohledu zaměstnanosti: 4,5 % (2019), 4,06 % (2021).
 • Je prezentační platformou Česka pro veškeré jeho produkty a služby ve světě.
 • Představuje významný nástroj rozvoje regionů, mnohdy jediný možný.
 • Zvyšuje efektivitu investic do objektů občanské vybavenosti, jako jsou sportovní areály či kulturní památky nebo pokud jde například o revitalizaci brownfieldů a podobně.

VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU PRO OBČANY ČR

 • Cestovní ruch nabízí atraktivní a kreativní zaměstnání pro občany různého věku i vzdělání.
 • Z pohledu zaměstnanosti je především v regionech významným hybatelem trhu práce.
 • Má značný sociálně-společenský význam. Vyšší nabídka kulturního, sportovního a společenského vyžití zvyšuje atraktivitu obce či regionu a přispívá k plnohodnotnějšímu životu. Zároveň pomáhá udržet základní služby pro občany (obchody, gastropodniky i další služby).
 • Široká nabídka atraktivit a turistických cílů umožňuje našim občanům pestré trávení dovolené a volných dnů v České republice.

AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO CESTOVNÍ RUCH

 • V porovnání nejen s okolními státy, které dlouhodobě a stabilně investují do infrastruktury a marketingu cestovního ruchu, je největší výzvou pro cestovní ruch v České republice udržení jeho konkurenceschopnosti.
 • Vytvořit systém řízení odvětví cestovního ruchu a jeho financování, jak je to obvyklé v turisticky vyspělých zemích.
 • Shromáždit informace a data o přínosech cestovního ruchu a prosadit je na relevantních místech tak, aby bylo odvětví vnímáno jako důležitá oblast národního hospodářství.

Stáhněte si kompletní materiál SOCR

Priority cestovního ruchu v ČR

Zobrazit

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Cestovní ruch

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Cestovní ruch
Last minute zájezdy jsou levnější než loni

Prodeje zájezdů cestovních kanceláří letos dosahují podobné úrovně,...

Při stanovování cen ze strany CK jsou hlavními...

Cestovní ruch
Letiště Praha produkuje jen čtvrtinu emisí CO₂ oproti dřívějšku

„Nejprve jsme se zaměřili na snižování dopadů na...

Letiště Praha využívá hned několik projektů, které mu...