Sobota 2. prosince 2023
ikona hodiny3. 11. 2023 06:48

Cestovní ruch: Přežije nezájem státu?

Přežil pandemii, přežije jistě také boje na Ukrajině či na Blízkém Východě. Možné ale je, že uhyne na nezájem státu a stane se činností pro spolky. Na svůj zákon čekal opět zbytečně, řada problémů zůstává neřešena. Ano, řeč je o turistickém průmyslu. Svaz obchodu a cestovního ruchu i řada expertů se nyní snaží přesvědčit odpovědné politiky o významu celého odvětví.

Valerie Saara autor

Foto: Shuttewrstock.com Přežije český turistický ruch? Foto: Shuttewrstock.com

Cestovní ruch představuje na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činnost. Je iniciačním a průřezovým odvětvím, formuje nové ekonomické toky v regionech, podporuje lokální ekonomiky v rámci celé republiky, čímž napomáhá k odstraňování regionálních rozdílů a efektivně přispívá ke zvyšování kvality života místních obyvatel. Během pandemie koronaviru se však stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství. Jeho podíl na tvorbě HDP České republiky se v roce 2021 propadl na 1,55 % (95 miliard korun) z téměř 3 % v roce 2019 (166,5 miliardy korun). V průběhu dvou let odešel každý desátý zaměstnanec a činnost ukončila sedmina podnikatelů. Ve druhé polovině roku 2022 cestovní ruch fungoval téměř bez omezení, ale i kvůli změně skladby zahraničních turistů, dané politickou situací (válečný konflikt na Ukrajině) a přetrvávajícími covidovými opatřeními (region Asie), nedosahují čísla v odvětví stále úrovně z roku 2019.

VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU PRO STÁT

 • Příjmy do veřejných rozpočtů: 167,5 mld. Kč (2019), 118 mld. Kč (2021).
 • Podíl na tvorbě HDP: téměř 3 % HDP (2019), 1,55 % (2021).
 • Dlouhodobé aktivní saldo platební bilance s výjimkou roku 2021 jako následek propadu sektoru vlivem pandemie Covid-19 (2019: 32,4 mld. Kč, 2020: 5 mld. Kč, 2021: – 3 mld. Kč, 2022: 2 mld. Kč)
 • Sedmý největší obor v ČR z pohledu zaměstnanosti: 4,5 % (2019), 4,06 % (2021).
 • Je prezentační platformou Česka pro veškeré jeho produkty a služby ve světě.
 • Představuje významný nástroj rozvoje regionů, mnohdy jediný možný.
 • Zvyšuje efektivitu investic do objektů občanské vybavenosti, jako jsou sportovní areály či kulturní památky nebo pokud jde například o revitalizaci brownfieldů a podobně.

VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU PRO OBČANY ČR

 • Cestovní ruch nabízí atraktivní a kreativní zaměstnání pro občany různého věku i vzdělání.
 • Z pohledu zaměstnanosti je především v regionech významným hybatelem trhu práce.
 • Má značný sociálně-společenský význam. Vyšší nabídka kulturního, sportovního a společenského vyžití zvyšuje atraktivitu obce či regionu a přispívá k plnohodnotnějšímu životu. Zároveň pomáhá udržet základní služby pro občany (obchody, gastropodniky i další služby).
 • Široká nabídka atraktivit a turistických cílů umožňuje našim občanům pestré trávení dovolené a volných dnů v České republice.

AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO CESTOVNÍ RUCH

 • V porovnání nejen s okolními státy, které dlouhodobě a stabilně investují do infrastruktury a marketingu cestovního ruchu, je největší výzvou pro cestovní ruch v České republice udržení jeho konkurenceschopnosti.
 • Vytvořit systém řízení odvětví cestovního ruchu a jeho financování, jak je to obvyklé v turisticky vyspělých zemích.
 • Shromáždit informace a data o přínosech cestovního ruchu a prosadit je na relevantních místech tak, aby bylo odvětví vnímáno jako důležitá oblast národního hospodářství.

Stáhněte si kompletní materiál SOCR

Priority cestovního ruchu v ČR

Zobrazit

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Cestovní ruch
Výjimečné zážitky, které vás spojí!

Od firemních setkání přes teambuildingy až po spektakulární...

Všestranné konferenční prostory: Ať už pořádáte konferenci, uvedení...

Relaxace a odpočinek: Po dlouhém dni plném jednání...

Zkušený eventový tým: Tým specialistů hotelu Aquapalace se...

Nespokojte se s průměrností, když můžete být výjimeční!...

Aktuality
Smartwings otevřou pravidelnou linku Praha – Atény  

Let QS1140 bude odlétat z Letiště Václava Havla...

Kromě Atén nabídne letecká společnost Smartwings v letním...

Aktuality
Raketový týden pro české FTMO

„V Londýně jsme se hlavně chtěli setkat se...

Vedle úspěchu v Londýně si FTMO odneslo také...

Nejnovější Cestovní ruch

Cestovní ruch
Výjimečné zážitky, které vás spojí!

Od firemních setkání přes teambuildingy až po spektakulární...

Všestranné konferenční prostory: Ať už pořádáte konferenci, uvedení...

Relaxace a odpočinek: Po dlouhém dni plném jednání...

Zkušený eventový tým: Tým specialistů hotelu Aquapalace se...

Nespokojte se s průměrností, když můžete být výjimeční!...

Cestovní ruch
Francouzi objevují české a moravské regiony. I díky gastronomii

Tyto a další informace byly součástí exportního workshopu,...

„Při lákání Francouzů do Česka je třeba mimo...

Cestovní ruch
miniMarket + maxiMaraton zároveň

Zatímco vystavovatelské stolky zažívaly úbytě, doprovodný program se...

V nepříliš dávné minulosti se počet veletržních akcí cestovního...

Czech Travel Market, skromnější následovník někdejšího MADI, je...

Workshopy byly navštíveny dobře, na všech vládl čilý...

Asociace cestovních kanceláří České republiky zorganizovala v rámci projektu...

Cestovní kanceláře, bohužel, ručí skoro za všechno (a...