×

ZDE SLEDUJTE ŽIVĚ OLOMOUCKÝ SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY – JIŽ VE ČTVRTEK 26. KVĚTNA OD 10 HODIN.

Úterý 24. května 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Poslanecká sněmovna má na pořadu diskutabilní novelu zákona o insolvenci

Projde v parlamentu dluhová amnestie?

Hlavním tématem kulatého stolu, který dnes uspořádala Hospodářská komora ČR, byla vládní novela insolvenčního zákona, kterou se poslanecká sněmovna má začít zabývat ve středu 27. ledna 2021 a která budí značnou pozornost, když plošně zkracuje lhůtu pro oddlužení na tři roky, aniž by vymezovala minimální splacenou částku. „Správné je novelu stáhnout, není podložena daty ani důvody,“ řekla v průběhu debaty Jarmila Veselá z InsolCentra.

Petr Simon ikona hodiny25. 1. 2021 16:01
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Novela přichází ve velmi krátké době po novele, která do problematiky insolvence a procesu oddlužení vnesla výrazné rozvolnění. Motivem je údajně implementace evropské směrnice, změnu však přináší všem. Výsledkem je další zhoršení postaven věřitelů a snížení splacené částky. Nicméně vládní návrh jde výrazně nad rámec implementace směrnice EU a přidává zásadní změny týkající se všech fyzických osob. Novela v navrhovaném znění zkrácením insolvence na 3 roky a současným zrušením povinnosti splatit určitou minimální část závazků podstatně zhorší postavení věřitelů. Současné oddlužení je podle zástupců věřitelů poměrně efektivní, když přibližně 90 % dlužníků projde oddlužením úspěšně a průměrná splacená částka přesahuje 56 % dluhu, za třináct let to představuje celkem 38 mld. Kč u 105 000 oddlužených subjektů.

Zásadní námitky proti novele vznesl docent Bohumil Havel z Ústavu státu a práva, když zdůraznil, že směrnice míří na podporu podnikání, ale určitě neřeší ochranu spotřebitele a cílem insolvenčního zákona nemá být sociální prvek či podpora určitých sociálních skupin, k tomu má stát jiné instrumenty. Není proto správné jít cestou koncepční novely a měnit podmínky všem. Insolvenční zákon v navržené podobě sníží efektivitu oddlužení, změní význam úvěru či půjčky a především spotřebiteli dá zprávu, že nemusí plnit své dluhy. S tím souhlasil i Pavel Staněk prezident České asociace věřitelů, kdy řekl, že v navržené podobě návrh představuje de facto dluhovou amnestii.

„Problematika zadlužení a vymáhání dluhu je důležité téma i z pohledu podnikatelů, ať již jsou na straně věřitelů či na straně dlužníků. Insolvence je druhá šance. Ano, riziko k podnikání patří a ne vždy je problém insolvence dán chybou, může být způsoben i vnějšími faktory. Věcně nám jako Hospodářské komoře vadí, že novela přichází s příliš velkým rozvolněním povinností dlužníků. Plošné zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři nevyžaduje ani evropské právo, ani tuzemské zkušenosti. Zkrácení lhůty ano, ale nikoliv obecně pro všechny subjekty, ale pro drobné podnikatele,“ uvedl Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy práva a analýz HK ČR.

Odpor k novele v rámci debaty vyjádřili zástupci i dalších zúčastněných skupin. „Stanovisko České advokátní komory je jednoznačné – podle našeho názoru návrh novely vychází z nepravdivé informace: údajně jde o novelu motivovanou transpozicí evropského práva. Předkladatelé argumentují tím, že pokud budou jiná pravidla pro spotřebitele a jiná pro podnikatele, budou si lidé zřizovat živnosti účelově. Pravdou je, že v důsledku avizovaných změn se výrazně sníží průměrná vymožená částka, přibližně na 24 % celkového dluhu, když dnes je to mírně pod 50 %. Novela, která má pomoci podnikatelům, jim ve skutečnosti ublíží, protože se bude týkat i jejich zákazníků. Byla připravena  kvapně, bez odborné debaty, bez toho aby prošla legislativní radou vlády,“ řekl například Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory.

Michal Franěk, náměstek ministryně spravedlnosti, novelu hájí tím, že by bylo složité oddělovat nyní vnímání spotřebitele a podnikatele a komplikované by bylo i hodnocení konkrétních specifických případů.

Zásadní stanovisko prezentovala i Jarmila Veselá z InsolCentra, když uvedla, že stát nemá data o dlužnících ani o oddlužení a novela je cílena špatně: „Stát nás přesvědčuje, že typickými dlužníky jsou senioři a matky samoživitelky. Pravda je však taková, že mezi exekuovanými subjekty výrazně převažují muži v produktivním věku. Dvě třetiny dlužníků jsou dlužníci dlouhodobí, 40 % z nich má až 16 věřitelů a jejich dluhy, vzniklé především z nezkušenosti a neodpovědnosti, přesahují v průměru 1,6 milionu Kč. Bohužel, rychlejší a snazší oddlužení je plodem předvolebních slibů a právní veřejnost novelu odmítá, stejně jako podnikatelská sféra či zástupci věřitelů a insolvenčních správců.“

Poslanec Marek Výborný, který je předsedou podvýboru pro insolvenci, uvedl, že není vůbec jisté, kdy a jak se sněmovna předlohou zabývat bude, vyjádřil ale přesvědčení, že není správné novelu smést ze stolu. Informoval také, že skupina poslanců připravuje pozměňovací návrh, který zachová zkrácení oddlužení na tři roky, ale zároveň přinese důslednou kontrolu a limity minimálního plnění.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Soutěžní DIGI den motivoval žáky ke vzdělávání v IT

„Pro jihočeské základní a střední školy jsme ve...

„Na soutěži jsem měla možnost mluvit s učiteli,...

Názory
Technologie pomůže, spásu v ní ale nehledejte

Finanční poradci to poslední dobou neměli vůbec lehké....

Nyní letí komplexní technologické ekosystémy, které poradcům poskytují...

Aktuality
Evropa nám schválila první program pro období 2021-2027

„S potěšením přináším zprávu o završení dlouhého vyjednávání...

„Děkuji Evropské komisi i všem kolegům zapojeným do...

Komisařka Ferreira i ministr Bartoš debatovali o významu...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Soutěžní DIGI den motivoval žáky ke vzdělávání v IT

„Pro jihočeské základní a střední školy jsme ve...

„Na soutěži jsem měla možnost mluvit s učiteli,...

Aktivity HK ČR
Nedostatek zaměstnanců způsobuje miliardové škody

Více než tři pětiny podniků nové zaměstnance totiž...

Kvůli současným kvótám tak bude velmi obtížné v...

Zaměstnanecká karta má dvouletou platnost. Pobytové oprávnění se...

Aktivity HK ČR
Firmy Moravskoslezského kraje míří na do Pobaltí

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK), partner...

Jednou z firem, které se mise zúčastní, je...

VOP GROUP chce partnerským firmám nabídnout své nevyužité...