Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny19. 11. 2021 14:33

Nový pohled na snižování rizik ve firmách: compliance i udržitelnost

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal přichází na trh se vzdělávacím cyklem nazvaným anglicky Compliance for Future, který propojuje právní pohled na compliance s udržitelným přístupem k podnikání. Nový program nabízený ve třech jazycích má i českým podnikům pomoci snižovat rizika, zvýšit firemní odolnost a přípravu na rostoucí požadavky na transparentnost, udržitelnost a nefinanční reporting nejen Evropské unie, ale i finančních institucí a investorů. Program má ambici stát se dlouhodobou službou, která bude klienta provádět celým procesem plnění a hodnocení společně nastavených cílů v oblasti compliance a udržitelného podnikání.

Petr Simon autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Na firmy roste tlak společnosti a regulace, aby podnikaly udržitelně a eticky. Znalosti a dovednosti pro takové fungování proniká k vedení a manažerům v soukromé ale i státní sféře v České republice pomaleji než v jiných státech západní Evropy. Čím dál důležitější roli tak hraje compliance, což v praxi zjednodušeně znamená dodržování právních, etických a interních předpisů a principů. Právě compliance má dnes již nepochybně přesah i do jiných disciplín a již se neomezuje jen na svou dřívější roli v rámci firem. Navíc z loňské studie Evropské komise Sustainable corporate governance vyplývá, že společnosti, které jsou v řešení udržitelnosti nad průměrem, mají lepší výsledky než ostatní a jsou více konkurenceschopné. Další zajímavý závěr studie ukazuje, že firmy s lepším sociálním a environmentálním dopadem jsou odolnější v krizi.

Díky mezinárodnímu přesahu vnímá advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal nejen lokální trendy na českém trhu, ale i regionální a globální změny. „Pomáháme firmám se připravit na to, co přijde, aby byly dva kroky před regulací a krok před konkurencí,“ vysvětluje vedoucí advokát a jednatel kanceláře, Lukáš Vajda, zodpovědný za přípravu compliance programů. „Vnímáme přechod EU na udržitelnou ekonomiku a potřebu nejen bank a investorů si vyjasnit, nakolik jsou jejich firemní klienti nebo zájemci o financování udržitelní. I s ohledem na celosvětové výzvy jako je Agenda 2030 jsme začali cítit, že v reakci na současný vývoj musíme naše služby v oblasti compliance rozšířit interdisciplinárně, a to o udržitelnost,“ dodává Vajda.

Zatímco udržitelnost se stává módním slovem, které zaplavilo nejen dokumenty EU nebo bankovní sektor s rostoucím zájmem o ESG kritéria (z anglického Environmental-Social-Governance), ale i visačky na spotřebním zboží, compliance zůstává spíš termínem známým jen právníkům a malé skupině odborníků ve firmách. A při tom je zavedení compliance programů pro podniky, jejich zaměstnance a vedení čím dál důležitější, protože není jen o zákonech, ale i o zvyklostech a trendech ve společnosti. Dodržovat zákony nestačí. O tom, že se compliance mění v reakci na změny ve společnosti, svědčí i každodenní praxe advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal.

Pražská advokátní kancelář fungující v češtině, španělštině a angličtině spouští pro zainteresované firmy Compliance for Future i jako službu, která klienta bude provázet také během procesu případné implementace doporučených compliance a udržitelných postupů ve firmě. Hlavním cílem je jak ochrana podnikatelské činnosti klientů, což v dnešní době zahrnuje nejen ekonomické výsledky, ale i její dopad na společnost a životní prostředí, tak i proaktivní přístup k novým příležitostem.

Více informací o Compliance for Future najdete na webové stránce AK Sniehotta  & Vajda Legal.

„Lidé vnímají pozitivněji firmy, které mění způsob podnikání a tím zlepšují svůj dopad na životní prostředí, komunitu, ve které působí a společnost celkově,“ popisuje Adriana Dergam, která se jako externí konzultantka advokátní kanceláře věnuje udržitelnosti už od roku 2015, kdy zaváděla první strategii udržitelného podnikání v českém Vodafonu. A dodává: „Věříme, že Compliance for Future zesílí povědomí o udržitelnosti a pomůže zlepšit nejen reputaci a značku zainteresovaných firem, ale celkově i jejich fungování, konkurenceschopnost a diferenciaci, ať už vzhledem k trhu, nebo k náboru a spokojenosti zaměstnanců, mimo jiné.“

Compliance for Future cílí na středně velké a velké společnosti bez ohledu na konkrétní druh podnikání, od výrobních společností po firmy poskytující služby. Tvůrci plánují oslovit rovněž státní instituce. Na implementaci chtějí spolupracovat i se specializovanými organizacemi na různé části udržitelnosti (například na cirkulární ekonomiku) a přitáhnout firemní odborníky k hlubšímu dlouhodobému zájmu o nový obor.

Nový školící cyklus vnímá advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal jako důležitý krok k systémové dlouhodobé změně ve firemním sektoru, obzvlášť v oblastech přístupu k rizikům, odpovědnosti, etice, integritě a transparentnosti.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...