Středa 22. května 2024
ikona hodiny17. 11. 2021 18:08

Jak nám sítě budoucnosti mění životy

Ordinace v mobilu i zdravější planeta

Žijeme v době rychlého pokroku, města a vesnice se stávají chytřejšími, technologie pomáhají snižovat spotřebu energie, studenti se účastní lekcí, aniž by museli opustit své domovy, a stejným způsobem vykonávají miliony lidí po celém světě svá zaměstnání.

Petr Simon autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Technologie jsou neoddělitelnou součástí našich životů a s příchodem 5G se do fungování lidstva začlení ještě víc. V jakých oblastech budou mít sítě nové generace v brzké době největší přínos?

Telemedicína jako běžná součást zdravotní péče

Telemedicína už je realitou a za jejím raketovým rozvojem v posledních dvou letech stojí z velké části i celosvětová pandemie. Nedostatek informací o novém viru si žádal maximální obezřetnost, a právě technologie se ukázaly jako vhodné řešení. Již v březnu 2020 nasadila společnost Huawei v rekordním čase 5G síť v nově postavené nemocnici v čínském Wu-chanu, kde tak mohli lékaři provádět diagnostiku a poskytovat péči, aniž by přišli do těsného kontaktu s nemocnými. Od té doby sítě 5G zavedlo již na 700 čínských nemocnic, více než 5 000 už má zkušenosti s poskytováním zdravotnické péče na dálku a těmto trendům je po celém světě předpovídán rychlý vzestup. Zcela nová dimenze se také otevírá v sektoru nositelných zařízení. Pacientovi s chronickou nemocí můžeme díky senzorům na těle neustále monitorovat životní funkce a na základě soustavně probíhající analýzy dat mu na míru pod dohledem lékaře upravovat léčbu, což přinese zásadní úspory zdravotnímu systému. Senzory přitom pacienta nemusí nijak omezovat, mohou být například velmi diskrétně zabudovány do prádla. V případě chronicky nemocných lidí či seniorů tak budou moci nositelná zařízení připojená do sítě při náhlé změně funkcí provést bleskovou diagnostiku a v případě nutnosti přivolat lékaře.

Foto: Huawei

Pavel Košek

Ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei Technologies (Czech), s. r. o., absolvent Univerzity Karlovy v oborech veřejná a sociální politika a žurnalistika a bezpečnostních studií na Policejní akademii ČR, odborník společnosti na digitalizaci, online bezpečnost a telekomunikační politiku.

Technologie, které čistí a zachraňují planetu

K lednu 2021 vyhlásilo již 38 zemí stav klimatické nouze a odborníci po celém světě varují před blížícím se nezvratným stavem. Dřívější technologie nezřídka planetu zatěžovaly, nové technologie jí pomáhají. Mnohonásobně vyšší kapacita sítí 5G umožňuje zpracovávat obrovské množství dat a s pomocí umělé inteligence lze s těmito daty v  reálném čase pracovat a provádět opatření potřebná například k ochraně vodních zdrojů. Nasazení senzorů monitorujících množství vláhy v půdě umožní lokální úspory vody u velkoplošného zavlažování, čidla kontrolující stav vodovodního potrubí nahlásí bez prodlení poruchu a uzavřou přívod vody, čímž zabrání jejímu plýtvání, inteligentní měřiče vyhodnotí výkonnost vodních čerpadel a jejich poznatky mohou zemědělcům snížit náklady na energii o 10 až 50 procent. Systém chytrých senzorů lze aplikovat i na monitoring čistoty ovzduší ve městech a průmyslových oblastech a ve spojení s automatizovanou či inteligentní dopravou předcházet koncentrovaným emisím a negativním vlivům v konkrétních lokalitách. Snižování emisí jde ruku v ruce s intenzivnějším využíváním obnovitelných zdrojů energie, například slunečního záření. Podle předpokladů by se solární zdroje měly v roce 2050 podílet až 25 procenty na celkovém množství vyprodukované elektřiny. Fotovoltaika může být jedním z řešení, pokud běžně zvládneme realizovat efektivní ukládání vyprodukované energie a její dostupnost podle okamžité poptávky, aby nedocházelo k nežádoucímu kolísání v energetické síti, což jsou další technologické výzvy. Pokročilá řešení společnosti Huawei v oblasti fotovoltaických systémů a ukládání energie mohou i v Česku pomoci s postupným nárůstem podílu obnovitelných zdrojů tak, aby zelené cíle odpovídaly možnostem lokální ekonomiky.

Technologie vedou do nového světa

Svůj přínos pro naši planetu má také nasazení technologií ve volné přírodě. Například globální projekt ochrany přírody a ohrožených druhů Nature Guardians, který vznikl ve spolupráci společností RFCx a Huawei a nedávno se mu dostalo prestižního ocenění globálního sdružení provozovatelů mobilních sítí GSMA. Společně vyvinutý systém s pomocí bezdrátových technologií a umělé inteligence nepřetržitě sleduje a analyzuje zvuky z nitra pralesů, díky čemuž je schopen detekovat probíhající nelegální těžbu či lov, mapovat některé ohrožené druhy a podnikat kroky k jejich ochraně. Další technologická řešení jsou postupně nasazována v chráněných oblastech po celém světě, kde mají pomoci k efektivnější správě přírodních zdrojů a k ochraně biologické rozmanitosti. Krůček po krůčku tak technologie vedou lidstvo do světa, který je zelenější, zdravější, a hlavně dlouhodobě udržitelný. „Inovace jsou klíčové nejen s ohledem na rozvoj byznysu, ale zejména také pro udržitelnost a sounáležitost s planetou, kde žijeme,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace ve společnosti Huawei, a dodává: „Za velkou příležitost považujeme chytré úspory energie a chytrou produkci energie, která může pomoci s energetickou soběstačností a přispět k řešení klimatické krize. Nároky na spotřebu elektrické energie se zvyšují, inovace tuto spirálu mohou zbrzdit či otočit a situaci stabilizovat. Jsme připraveni se na tomto rozvoji podílet na všech lokálních trzích, kde působíme.“

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Pohled z praxe
Za farou vyrábějí aukční paličky i nábytek

Impulzem k zahájení podnikání v truhlařině byla pro...

Na začátku bylo podle Motyčky nejsložitější najít si...

„Spolupracovali jsme i s personální agenturou, ale jako...

Pohled z praxe
Prioritou je maximální servis pro zákazníky

Představte svou firmu, čím se zabývá? Naše společnost...

Vaše firma zažila od svého založení poměrně strmý...