Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny9. 3. 2021 11:09

Vláda chce snížit energetickou náročnost dopravy

Vláda včera schválila koncepci dopravní politiky do roku 2027. Jejím cílem je snížení ekologické a energetické náročnosti tuzemské dopravy, jejího udržitelného plánování a využití moderních technologií. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Koncepce počítá i s výhledem až do roku 2050, kdy je cílem snížení spotřeby zhruba na třetinu. Doprava patří k energeticky nejnáročnějším oborům v českém průmyslu, na spotřebě se podílí ze čtvrtiny.

ČTK autor

Foto: Shutteřstock.com Prioritou je čistá a energeticky úsporná doprava Foto: Shutteřstock.com

Energetická náročnost a snižování emisí či znečišťujících látek je jedním z hlavních cílů strategie pro dopravní politiku. Doprava se v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 procenty a patří k největším spotřebitelům. Zatímco ostatní průmysl a domácnosti v posledních letech svůj podíl postupně snižují, v dopravě spotřeba každoročně roste v průměru o 3,5 procenta.

„Energetické úspory v dopravě vyžadují specifický přístup k jednotlivým segmentům dopravy – k dálkové dopravě, k dopravě v metropolích a aglomeracích a k dopravě ve venkovském prostoru. A právě tomu jsme novou dopravní strategii přizpůsobili,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Potenciál úspor energie v dopravě je podle ministerstva značný. Dosáhnout toho chce například využíváním ekologičtějších zdrojů, tedy například postupným přechodem ze spalovacích motorů na elektrické či plynové, k čemuž chce motivovat dopravce například sazbami mýta či daní. Dalším krokem by byla i větší motivace pro cestující využívat oproti silniční dopravě například železnici. Města i stát by k tomu měly přispět zlepšením územního i dopravního plánování a vzájemnou spoluprací, například při vytváření integrované dopravy či kombinováním různých druhů dopravy.

Dopravní politika také počítá s využíváním nových technologií, které by měly zefektivnit různé procesy nejen v dopravě, neřeší však zatím dopady koronavirové krize. Ty bude nutné zohlednit v následujících dvou až třech letech v rámci akčního plánu. Plán však vznikne, až budou k dispozici všechny potřebné informace po krizi. Resort v této souvislosti upozorňuje, že cíle dopravního politiky do roku 2027 jsou spíše dlouhodobého charakteru.

Články autora ČTK

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...