Úterý 20. února 2024
ikona hodiny26. 3. 2021 07:42

Veřejná debata k Národnímu plánu obnovy pokračuje

Investice pro budoucnost budí vášně

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s dalšími rezorty a Úřadem vlády dokončuje Národní plán obnovy (NPO). Poslední podobu pošle do mezirezortního připomínkového řízení, poté materiál předloží vládě a následně ho dostane Evropské komise (EK). Finanční injekce z Evropy ve výši cca 172 miliard korun přímých zdrojů a dalších případných úvěrových zdrojů, má České republice (ČR) pomoci především v oblastech, které se řeší nezávisle na pandemii koronaviru. NPO připravují i jiné členské státy, s mnohými ČR spolupracuje, stejně jako se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Chybět nebude ani web či on-line veřejná debata plánovaná na duben. 

Štěpánka Filipová Štěpánka Filipová autor

Absolventka televizní žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a marketingové a sociální komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovala řadu let jako televizní redaktorka v domácím zpravodajství České televize, později jako ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení, tisková mluvčí Karlovarských minerálních vod, vedoucí komunikace a mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, ředitelka marketingu a komunikace CzechInvestu, mediální zástupkyně Svazu měst a obcí či Asociace krajů a ředitelka komunikace, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně pracuje jako tisková mluvčí České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Petr Karban Petr Karban spoluautor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Národní plán obnovy Foto: Shutterstock.com

Evropská komise vymezila přísné mantinely tomu, co v Národním plánu obnovy může být,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Evropské peníze by nám měly pomoci nastartovat a modernizovat ekonomiku po pandemii koronaviru, ale nejen v souvislosti s ní. Z Evropy bychom podle posledních informací mohli získat cca 172 miliard korun. Dále budeme mít možnost, pokud se pro ni rozhodneme, čerpat také půjčky až do výše cca 405 miliard korun. Prozatím jednáme v rámci koalice o zapojení dalších přibližně 18 miliard korun ve formě úvěrů. Nejde přitom jen o pomoc v kontextu s covid-19, v plánu se řeší i další témata jako je digitalizace, udržitelná doprava, zelená ekonomika, zdravotnictví, vzdělávání, výstavba jeslí či domů pro seniory. Oproti jiným státům je český plán připraven dobře a věřím, že ČR bude patřit mezi první země, kterým ho Evropská komise potvrdí.

Národní plán obnovy ČR je postaven na 6 pilířích, které vytvářejí podmínky pro rozvoj ekonomiky, reagují na specifická doporučení Evropské komise pro posílení hospodářského růstu a adresují témata udržitelného rozvoje, včetně dekarbonizace, digitalizace a podpory nejslabších regionů. Na infastrukturu a zelenou tranzici je v tuto chvíli předpokládaná alokace cca 79 miliard korun, na výzkum, vývoj a inovace má putovat 14 miliard korun, na digitalizaci 34 miliard korun, pro vzdělávání a trh práce se nyní počítá s cca 41 miliardami korun, na instituce a podporu podnikání s více než 6,5 miliardami korun a do pilíře týkajícího se zdraví a odolnosti obyvatel by mělo jít víc než 15 miliard korun. Konkrétně by se v rámci NPO měla posílit odolnost zdravotnictví, podpořit systém prevence v onkologii včetně souvisejících kapacit, řešit ochrana přírody, vybudovat vysokokapacitní internetové připojení pro školy i domácnosti, digitalizovat školy nebo zavádět inovace do podnikové praxe.

Široká diskuse pro shodu

Příprava Národního plánu obnovy stojí na kompromisu mezi požadavky kladenými na plán Evropskou komisí, potřebami a prioritami jednotlivých rezortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, se kterými od podzimu jednáme,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „NPO je pouze jedním ze zdrojů, které do ČR přitečou v příštích letech a není určen k tomu, aby pokryl všechno, co ČR bude realizovat. V tuto chvíli plán finalizujeme, jedná se o něm mimo jiné ve výborech i na plénu Senátu a Poslanecké sněmovny, pokračují také konzultace s Evropskou komisí. Do konce března chceme plán poslat do mezirezortního připomínkového řízení. A ve čtvrtek 8. dubna bychom chtěli uspořádat on-line veřejnou debatu k NPO, které se bude moct zúčastnit úplně každý. Kromě toho na adrese spouštíme speciální web, kde už je nyní k dispozici pracovní verze komponent NPO. Web budeme postupně rozšiřovat o aktuality a další informace, které s NPO souvisí a které příprava a proces schvalování plánu přinese. “

Po vypořádání připomínek MPO plán předloží vládě, odtud bude putovat do Evropské komise. Komise a následně Rada EU by se měly vyjádřit do 3 měsíců od předložení ze strany členských států.

Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF), ze kterého má být NPO financován, představila Evropská komise na konci května 2020. Legislativní rámec pro něj však vešel v platnost až 12. února tohoto roku. Jde o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU, který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. RRF představuje mimořádnou finanční injekci v celkové výši 672,5 miliardy eur na období 2020-2026. Z toho by 312,5 miliardy eur mělo jít na granty, z nichž 70 % bude třeba zazávazkovat v letech 2021 a 2022 a 30 % do konce roku 2023. Mimo to se má členským státům uvolnit 360 miliard eur v podobě půjček na další financování reforem a investic.

K zatímnímu návrhu, tak, jak je projednáván, vznesla řada zainteresovaných stran, včetně Hospodářské komory, řadu připomínek a v současné době je podle interních informací z MPO mezi Bruselem a Prahou ve hře i posun termínu předložení plánu z konce dubna na červen. Zásadní výtky směřují k tomu, aby plán skutečně plnil cíle být investicí, která má podpořit budoucí konkurenceschopnost ekonomiky a aby z něj tedy vypadly projekty, které nejsou ani tak rozvojovými investicemi v pravém slova smyslu, ale spíše dluhem státu. „Je třeba podpořit ty projekty, které mají šanci být pilíři české ekonomiky za deset či třicet let,“ zní poměrně jednoznačně konsensuální názor opozice. Ta se sice shoduje s názorem HK, který jsme publikovali, že současný návrh je lepší než původně na podzim představený rámcový záměr, ale stále považuje plán za velmi syrový polotovar.

Články autora Štěpánka Filipová

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Newsletter pro CzechTourism nově připravuje COT group

Předmětem smlouvy mezi národní turistickou centrálou a komunikační...

Pod dřívějším názvem COT media se společnost od...

Aktuality
Sokrates v Mostu představil vysoké a vyšší odborné školy

Generálním partnerem pro letošní 16. ročník je opět...

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích...

Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště...

Aktuality
Další umělá krize končí: ceny cukru byly v pořádku

Cena cukru v roce 2022 vzrostla napříč celou...

„Je dobře, že se konečně ukazuje, jak negativní...

Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula před rokem vyzval...

„Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že...