Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny3. 1. 2020 15:18

Trpká zpráva o českých krajích

Cílem kohezní politiky je stírání rozdílů. V evropském měřítku jde primárně o rozdíly mezi jednotlivými státy a euroregiony, nicméně efekt měl být směřován i dovnitř jednotlivých států. Česká republika je členem Evropské unie od roku 2004. Jak se oněch patnáct let podpory slabým projevilo v českých regionech?

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Podívejme se na úvod do Závěrečné zprávy z druhé etapy projektu Plnění cílů strategie regionálního rozvoje ČR a vyhodnocení dopadů kohezní politiky na regionální rozvoj, která konstatuje stav z roku 2009.

Metropolitní dominance

Hlavním tahounem růstu Česka byla až dosud Praha, která je však velmi specifickým regionem nejenom v českém, ale i v evropském kontextu. I mezi regiony EU je jen málo těch, které by zahrnovaly čistě metropolitní oblasti, jako je právě Praha, která je funkčně součástí Středočeského kraje, jehož vývoj je tak velmi silně determinován jejím postavením. Oba regiony ve skutečnosti tvoří jeden přirozený, metropolitní region. Jeho výrazný odstup od ostatních krajů Česka je patrný. Mezi ostatními dvanácti kraji již nejsou rozdíly tak významné, i přesto lze mezi nimi identifikovat několik skupin s odlišným vývojem. Na jedné straně to jsou další relativně úspěšné regiony s dobrým ekonomickým růstem a také dobrou výslednou ekonomickou úrovní, ke kterým lze zařadit Vysočinu jako kraj s nejvyšším dosaženým zlepšením svého postavení a kraje Plzeňský a Jihomoravský, které si díky dobrému ekonomickému růstu drží i své dobré postavení z počátku devadesátých let. Na druhé straně jsou kraje, jejichž postavení se ani v době silného ekonomického růstu vůči průměru EU nezlepšilo, ale naopak i nadále propadlo. Těmito regiony jsou Karlovarský a Olomoucký kraj, které po mírném růstu po roce 2001 zaznamenaly za poslední dva roky další propad vzhledem k průměru EU. K těmto krajům lze ještě zařadit kraj Ústecký, který sice po celé období po roce 2001 mírně zlepšoval své postavení, ve srovnání s ostatními kraji však nejpomaleji.

Podobně se vyvíjel až do roku 2003 také Moravskoslezský kraj, mezi lety 2003–2006 však patřil mezi nejrychleji rostoucí kraje Česka. Tento růst má však patrně konjukturální charakter a podle současných informací lze s jistotou tvrdit, že kraj se opět propadá. Mezi spíše neúspěšné kraje se v posledních dvou letech zařadil také Královéhradecký kraj, kde se jeho předchozí příznivý vývoj obrátil dokonce v mírný propad oproti průměru EU. Česko jako celek se sice od roku 2001 přibližuje průměrné ekonomické úrovni evropských států, nicméně k tomuto sbližování dochází zejména díky výjimečnému postavení středočeského metropolitního prostoru a růstu několika dalších regionů, zatímco postavení některých jiných regionů se i během období silného ekonomického růstu vůči průměru EU zhoršilo. Ukazuje se tak, že kromě vlastní dynamiky z hlediska sbližování českých regionů s průměrem EU27 je třeba sledovat vnitřní změny v postavení mezi jednotlivými regiony a dopad na regionální rozdíly.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Kraje ČR optikou roku 2009

Marné čekání na změnu

Píše se rok 2020, od zmíněné zprávy uplynulo deset let, během nichž se Česku ekonomicky daří. Vlády oněch deseti let v nejrůznějších materiálech vykazují soustředěnou podporu regionálnímu rozvoji. A Ministerstvo pro místní rozvoj existuje od roku 1996. Odpovídá realita současnosti analýze a problémům, které pojmenovala? Podařilo se pomoci problémovým regionům? Pozitivní je, že všech výkonnost krajů roste. Nejdynamičtější růst byl takřka ve všech krajích v letech 2015–2017, v posledních letech viditelně zpomaluje. Problematický je fakt, že rozdíly se nezmenšují, spíše naopak. V tom zásadním tedy pohled na současnost českých krajů mnoho optimismu nepřináší, snad s výjimkou kraje Olomouckého. Což odhalují grafy, z nichž je zřejmé, že silní zůstali silnými, průměrní průměrnými a slabí slabými. Především pro ty třetí je to trpká zpráva.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...

Analýzy
Která generace je nejupracovanější?

Podle průzkumu, který společnost Colliers zrealizovala mezi 503...

Více než polovina dotazovaných by totiž možnost zkrácení...

Čtyřdenní pracovní týden se testuje v mnoha firmách...