Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny5. 11. 2020 08:27

Stavební zákon jde ve sněmovně do prvního čtení

Poslanci rozhodují o budoucnosti země

Více než rok je předmětem debat na mnoha úrovních vládní návrh nového stavebního zákona. K podobě, v níž do sněmovny přichází, jsou mnozí experti skeptičtí. Prošel velmi složitým připomínkovým řízením, řada dotčených s ním přesto stále nesouhlasí a mnozí, kdo stáli u jeho zrodu, včetně Hospodářské komory, mu vytýkají odklon od původních ambicí. Kde je pravda? Přinese skutečnou změnu? Odstraní bolesti toho starého? Zjednoduší a zrychlí stavební řízení? To jsou otázky, které má nyní zodpovědět Parlament.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Vláda i investoři si od nového zákona slibují výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Česko by si bezpochyby zasloužilo pružnější povolovací mechanismy. Hlavní přínos zákona, který předkládá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, je v principu  jedno povolení z jednoho řízení před jedním stavebním úřadem. Samotný princip zpochybňován není, jeho dílčí nástroje však už ano. Mezi ty nejdiskutovanější patří integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

Část opozice i experti z řad zastánců i odpůrců nového zákona už před projednáváním návrhu ve vládě volali po jeho vrácení do připomínkového řízení. Považují jej za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle ní neurychlí. Vážné výhrady adresovala vládě i Hospodářská komora, která se na přípravách návrhu výrazně podílela – ta navrhovala ustavení expertní parlamentní skupiny napříč politickým spektrem, která by návrhu dala konečnou podobu. Stavební zákon podle názoru Hospodářské komory totiž potřeba upravit a co nejrychleji schválit, česká ekonomika jej potřebuje pro svůj restart.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva přináší podle expertů Hospodářské komory některá dílčí vylepšení a zlepšení, není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice. Obavy pak panují při současné podobě návrhu z poslaneckých pozměňovacích návrhů – je nutno se vrátit k původním tezím, nad kterými panovala široká shoda odborníků i veřejnosti, a také k věcnému záměru, který byl přijat vládou České republiky, a který správným směrem dával zadání ministerstvu pro místní rozvoj k dalšímu rozpracování do paragrafované podoby. Bohužel opět se na něm v průběhu přípravy negativně odrazil resortismus, a to nikoli ve smyslu skutečné ochrany veřejného zájmu, ale dílčích zájmů povětšinou státních úřadů a institucí, či k ústupkům samosprávám, a to vše na úkor cíle – tedy zjednodušení a zrychlení procesu.

„Rekodifikace stavebního práva by se měla stát jedním ze základních legislativních kamenů pro obnovu českého hospodářství, decimovaného nyní pandemií a jejími následky. Pokud budou naplněny veřejně deklarované sliby vlády České republiky, a současný návrh bude zásadně opraven – především implementací odděleného modelu státní správy, zajištěním skutečné a efektivní ochrany veřejných zájmů, vyvážením práv a povinností, posílením postavení místních samospráv v procesu územního plánování a v neposlední řadě aplikací jasně daných, efektivně vymahatelných lhůt v celém procesu, potom je na místě takový návrh podpořit a schválit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zdůrazňuje tak skutečnost, že moderní a fungující stavební právo není jen podporou developerů a stavbařů,  dotkne se díky vysokému multiplikačnímu efektu v podstatě celé ekonomiky –dodavatelských subjektů v desítkách oborů, výrobců, zpracovatelů a dodavatelů nejrůznějších výrobků, kameny, cihlami a podlahovými krytinami počínaje a zábradlím, květinami, lavičkami a stromy konče. Dotkne se ovšem i poskytovatelů služeb včetně těch bankovních. Zhorší se dostupnost bydlení a jeho cena bude dále nepřiměřeně stoupat. Zahraniční investoři, hledající vhodné lokace pro svůj rozvoj, budou hledat raději jinde, jako se tomu již v posledních letech děje. Nezrychlí se, a ani nezlevní, výstavba infrastruktury, především tolik potřebných dálnic, silnic a železničních cest. Dotkne se přímo či nepřímo všech složek života země. Právě o tom všem se bude hlasovat při podpoře či nepodpoře rekodifikace stavebního práva.

Vedle návrhu státního rozpočtu nemá sněmovna významnější úkol, jehož výsledky ovlivní dlouhodobě  naši budoucnost. „Odblokování stavebnictví je zcela základní podmínkou, bez které další opatření nebudou mít smysl, či faktický efekt,“ konstatuje Vladimír Dlouhý.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...