×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny5. 11. 2020 08:27

Stavební zákon jde ve sněmovně do prvního čtení

Poslanci rozhodují o budoucnosti země

Více než rok je předmětem debat na mnoha úrovních vládní návrh nového stavebního zákona. K podobě, v níž do sněmovny přichází, jsou mnozí experti skeptičtí. Prošel velmi složitým připomínkovým řízením, řada dotčených s ním přesto stále nesouhlasí a mnozí, kdo stáli u jeho zrodu, včetně Hospodářské komory, mu vytýkají odklon od původních ambicí. Kde je pravda? Přinese skutečnou změnu? Odstraní bolesti toho starého? Zjednoduší a zrychlí stavební řízení? To jsou otázky, které má nyní zodpovědět Parlament.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Vláda i investoři si od nového zákona slibují výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Česko by si bezpochyby zasloužilo pružnější povolovací mechanismy. Hlavní přínos zákona, který předkládá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, je v principu  jedno povolení z jednoho řízení před jedním stavebním úřadem. Samotný princip zpochybňován není, jeho dílčí nástroje však už ano. Mezi ty nejdiskutovanější patří integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

Část opozice i experti z řad zastánců i odpůrců nového zákona už před projednáváním návrhu ve vládě volali po jeho vrácení do připomínkového řízení. Považují jej za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle ní neurychlí. Vážné výhrady adresovala vládě i Hospodářská komora, která se na přípravách návrhu výrazně podílela – ta navrhovala ustavení expertní parlamentní skupiny napříč politickým spektrem, která by návrhu dala konečnou podobu. Stavební zákon podle názoru Hospodářské komory totiž potřeba upravit a co nejrychleji schválit, česká ekonomika jej potřebuje pro svůj restart.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva přináší podle expertů Hospodářské komory některá dílčí vylepšení a zlepšení, není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice. Obavy pak panují při současné podobě návrhu z poslaneckých pozměňovacích návrhů – je nutno se vrátit k původním tezím, nad kterými panovala široká shoda odborníků i veřejnosti, a také k věcnému záměru, který byl přijat vládou České republiky, a který správným směrem dával zadání ministerstvu pro místní rozvoj k dalšímu rozpracování do paragrafované podoby. Bohužel opět se na něm v průběhu přípravy negativně odrazil resortismus, a to nikoli ve smyslu skutečné ochrany veřejného zájmu, ale dílčích zájmů povětšinou státních úřadů a institucí, či k ústupkům samosprávám, a to vše na úkor cíle – tedy zjednodušení a zrychlení procesu.

„Rekodifikace stavebního práva by se měla stát jedním ze základních legislativních kamenů pro obnovu českého hospodářství, decimovaného nyní pandemií a jejími následky. Pokud budou naplněny veřejně deklarované sliby vlády České republiky, a současný návrh bude zásadně opraven – především implementací odděleného modelu státní správy, zajištěním skutečné a efektivní ochrany veřejných zájmů, vyvážením práv a povinností, posílením postavení místních samospráv v procesu územního plánování a v neposlední řadě aplikací jasně daných, efektivně vymahatelných lhůt v celém procesu, potom je na místě takový návrh podpořit a schválit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zdůrazňuje tak skutečnost, že moderní a fungující stavební právo není jen podporou developerů a stavbařů,  dotkne se díky vysokému multiplikačnímu efektu v podstatě celé ekonomiky –dodavatelských subjektů v desítkách oborů, výrobců, zpracovatelů a dodavatelů nejrůznějších výrobků, kameny, cihlami a podlahovými krytinami počínaje a zábradlím, květinami, lavičkami a stromy konče. Dotkne se ovšem i poskytovatelů služeb včetně těch bankovních. Zhorší se dostupnost bydlení a jeho cena bude dále nepřiměřeně stoupat. Zahraniční investoři, hledající vhodné lokace pro svůj rozvoj, budou hledat raději jinde, jako se tomu již v posledních letech děje. Nezrychlí se, a ani nezlevní, výstavba infrastruktury, především tolik potřebných dálnic, silnic a železničních cest. Dotkne se přímo či nepřímo všech složek života země. Právě o tom všem se bude hlasovat při podpoře či nepodpoře rekodifikace stavebního práva.

Vedle návrhu státního rozpočtu nemá sněmovna významnější úkol, jehož výsledky ovlivní dlouhodobě  naši budoucnost. „Odblokování stavebnictví je zcela základní podmínkou, bez které další opatření nebudou mít smysl, či faktický efekt,“ konstatuje Vladimír Dlouhý.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Trendy
Praha přivítá největší bitcoinový veletrh Evropy

Patří mezi nejvlivnější bitcoinové maximalisty a hlavní postavy...

Ambicí pořadatelů BTC Prague je mimo jiné oslovit...

Cestovní ruch
I v Česku můžete zažít tisíc krás na sto kilometrech

První etapu můžeš začít v Petrovicích. Na nultém...

V páté etapě vedoucí z Jetřichovic proběhneš Pavlinino...

Kdo projde Hřebenovku Českým Švýcarskem, uvidí ho jinýma...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Aktuality
Podnikatelé si zvolí nového prezidenta a nejužší vedení

Na prezidenta Hospodářské komory navrhli zástupci firem a...

Prezidium doplní pětice viceprezidentů. Vedle současných viceprezidentů –...

Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se...

Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou,...

Aktuality
Komora otevřela transparentní účet na podporu talentů

Náklady na reprezentaci České republiky na mistrovství konaném...

„EuroSkills je šampionát na špičkové úrovni, kde národní...

Akce podporuje odborné dovednosti, zvyšování prestiže a kvalitu...

Hospodářská komora se se žádostí o podporu obrátila...