Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny12. 4. 2022 08:45

I zavřený hotel může snadno vyhořet

Poslední roky nás přesvědčují, že snad jedinou jistotou je nejistota. A obranou proti nejistotě bylo, je a bude pojištění. I v podnikání. Jak vypadá tuzemský trh podnikatelského pojištění? Co lze a nelze pojistit? A jak bude vypadat podnikatelské pojištění zítra? O tom všem s Radkem Starostou, ředitelem Úseku pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativa pojišťovny.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Pojištění má smysl. I zavřený hotel může totiž vyhořet. Foto: Shutterstock.com

Pojištění je velmi konzervativní byznys a vždy reagovalo na trh s určitým zpožděním. Leč současnost je velmi dynamická a turbulentní. Stíháte vůbec tempo doby?

Jsme konzervativní obor a já sám jsem tomu rád, ale jsme samozřejmě pod vlivem nových trendů, nejsme mimo dění, musíme reagovat a reagujeme. Na druhé straně je pravda, že pojištění podnikatelů asi ještě dlouho zůstane v té tradiční podobě. Klient si chce na téma pojištění popovídat s odborníkem a ten má pak za úkol nastavit všechny podmínky a parametry tak, aby byla kryta rizika, která klient krýt chce nebo potřebuje. Samozřejmě i sem proniká moderní proud, ale jakým způsobem nakonec tuto oblast ovlivní, to je i pro nás ještě dnes otázka. Ve skupině mikropodnikatelů určitě nabere na významu samopojištění s tím, že supervizi může mít pojišťovací poradce, který v případě potřeby je schopen poradit a pomoci. Zkrátka osobně si myslím, že mnohem silnější vliv nových trendů bude v oblasti pojištění majetku občanů nebo pojištění motorových vozidel. Tam se už dnes zkouší telematika a díky tomu, že pojišťovna může sledovat chování řidiče, může také vyhodnotit míru rizikovosti chování a tomu přizpůsobit pojištění.

Samopojištění malých podnikatelů už u vás funguje?

Zatím tento model využíváme pro pojištění majetku občanů, ale uvažujeme, že právě pro skupinu malých podnikatelů, živnostníků a OSVČ by byl také velmi dobře uplatnitelný. Možná jsme trochu předběhli dobu, protože my už s tímto modelem ve dvou mikroproduktech koketujeme asi patnáct let, ale zatím ho využili jednotky klientů. Důvodem je asi to, že pojištění je vážná věc, a obava, jestli si člověk pojištění nastavil dobře, převážila nad jednoduchostí.

Rozumím tomu, že klienti by si možná přáli pojištění i pro zcela nenadálé a nepředvídatelné situace typu pandemie, jenže pro nás je pořád základem matematika. Pojišťovna je jen komerční služba, nikoliv charita. Pojistíme jen to, co je pro nás uchopitelné, předvídatelné a spočitatelné. Co nemůžeme ocenit, nelze pojistit.

Co dnes znamená být dobře pojištěný?

Mít správně zmapovaná rizika, která mě mohou reálně ohrozit, a správně nastavit pojistné částky. Zvláště ten druhý bod byl takovým nešvarem let minulých, pojistné částky často byly podhodnoceny. Velký zlom v pohledu na pojistné částky odstartovalo loňské ničivé tornádo na Moravě. Najednou si tisíce lidí uvědomily, že takové nebezpečí je reálné i u nás. A když si připustíte, že v několika sekundách můžete přijít o domov, díváte se pak na pojištění trochu jinak. Takže napříč trhem dnes všechny pojišťovny na přání klientů upravují pojistné částky na odpovídající výši. Zvýší se pojistné, ale pojistná ochrana dostává smysl, který u špatně nastavených pojistek vlastně chybí.

Nelze to řešit automatikou, nějakým algoritmem? Inflace je velmi viditelná…

I tímto směrem se naše úvahy ubírají a v pojištění majetku občanů existuje takzvaná indexace. Pokud si ji klient u své smlouvy nastaví, ve chvíli, kdy vnější vlivy markantně zvýší ceny ve stavebnictví, oslovujeme ho s doporučením navýšení pojistné částky. U podnikatelského pojištění je to složitější a ani v Evropě není běžné, že by indexace byla ve smlouvách zakotvena. Přece jen hodnota majetku firmy a její charakter se mění mnohem dynamičtěji než hodnota běžného rodinného majetku, která je poměrně konzistentní. A je to dáno i tím, že podnikatelské pojistné smlouvy jsou mnohem komplikovanější, zahrnují různé druhy a typy rizik, je to mnohem větší skládanka se složitou strukturou. Ale zase je potřeba říct, že se snažíme reagovat na trendy doby, takže v segmentu mikroproduktů, pro malé provozovny do hodnoty deseti milionů, máme v plánu indexaci letos doplnit. U naší vlajkové lodi, což je pojištění podnikatelů TREND, to ale vzhledem ke složitosti zatím možné není, a je především úkolem obchodníka vnímat změny a nenechat pojištění zastarat.

Foto: Jakub Hněvkovský

Radek Starosta

Ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti, Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group Radek Starosta je absolventem VŠE v Praze. Již v době studia zahájil praxi v pojišťovně Kooperativa. V roce 1991 se stal jejím zaměstnancem, je tak jedním z několika současných zaměstnanců, kteří jsou s Kooperativou spjati od jejího založení. Radek Starosta je ženatý, má dvě děti. K jeho zálibám patří pobyt v přírodě, jízda na kole a je také vášnivým muzikantem.

V Česku bývalo obvyklé, že poměrně dobře pojišťujeme majetek, ale už liknavější jsme k pojištění základního výrobního nástroje, totiž zdraví a života. Kde v tomto spektru je pojištění podnikání a podnikatelských rizik?

Rozhodně se to lepší, trh je za třicet let svobodné ekonomiky edukovanější a došlo k viditelnému posunu. Vidět je to i na tom, že vždy bylo primární pojištění majetku, a my léta trpělivě vysvětlujeme, že stále důležitější je odpovědnost. Protože když nemáte ošetřenou škodu z odpovědnosti, může vás to nejen poznamenat na mnoho let, ale doslova zruinovat. A vnímáme, že už se to začíná na stranu pojištění odpovědnosti překlápět. Pomalu, ale přece. Dalším takovým méně známým pojištěním je pojištění přerušení provozu, a i tam je vidět pozitivní změna.

Lze zobecnit, jakými neduhy Česko trpí, pokud jde o pojištění podnikání? Kterých chyb v pojištění se třeba dopouštějí sami podnikatelé?

Jak již bylo řečeno, největším neduhem je asi podcenění správného nastavení pojistné částky. A pak to jsou živly. Znovu zmíním tornádo, jev, který se nedá predikovat a může udeřit doslova kdykoliv a kdekoliv. Povodeň aspoň trochu predikovat lze, tornádo ne. Loňské neštěstí skutečně vzbudilo zájem a ukázalo, že ušetřit na pojistném na úkor kvality pojistné ochrany se nevyplácí.

Která hlavní podnikatelská rizika může pojištění krýt?

Především je to pojištění majetku, speciální kategorií je pojištění flotil, které je trochu složitější než běžné pojištění motorového vozidla, a pak zmíněné pojištění odpovědnosti…

U majetku i flotil je to asi jasné. Jak je to s odpovědností, co všechno lze pojistit?

Odpovědnost je složitější téma. Je tu takzvaná obecná odpovědnost zahrnující běžné škody, které můžete způsobit v souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti – například u vás bude hořet kvůli zanedbané elektroinstalaci a požár zničí i sousední dům. Pak je tu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. Jsou tu také další odpovědnosti, které už vyplývají z charakteru podnikání, nejčastěji je to pojištění profesní odpovědnosti, například pro lékaře, notáře či auditory. A konečně je tu i manažerská odpovědnost – pojištění chránící manažery společností pro případ, že by způsobili škodu pochybením při výkonu své funkce. Existuje i pojištění odpovědnosti pro zastupitele, pro bytová družstva a jiná podobná.

Největším neduhem je asi podcenění správného nastavení pojistné částky. Ušetřit na pojistném na úkor kvality se nevyplácí.

Vedle běžných rizik je tu celá řada nových fenoménů – geopolitická rizika, kybernetická rizika, autonomní stroje a zařízení, elektromobilita, umělá inteligence, sdílení… To vše se propisuje do podnikání. Co všechno lze pojistit dnes a co třeba bude možné pojistit zítra?

To všechno jsou otázky, které dnes vyvstávají, protože si dovolím říct, že v posledních letech jsme svědky toho, co jsme si neuměli ani představit. Něco je dáno technologickým vývojem, něco jinými vlivy. A my jako pojišťovna na to samozřejmě musíme reagovat, například kybernetická rizika či elektromobilitu a skladování baterií už řešíme. Geopolitická rizika jsou ale asi něco, co pojistná matematika nikdy nedokáže spočítat, v těch ostatních směrech se pojistný trh a služby vyvíjejí přirozeně, s poptávkou.

Ekonomika se potýká s řadou problémů na nákladové straně, pojištění může být vnímáno jako zbytná položka. Jak aktuálně vypadá pojistný trh, vidíte nějaký pokles?

V posledních dvou letech spíše naopak, zájem o pojištění stoupá a já osobně vidím největší zlom po již zmíněném moravském tornádu. Obecně samozřejmě pořád platí, že nejistota a třeba živelní kalamity podněcují zájem o pojištění, o revizi pojistných částek. V důsledku pohrom se lidé nad riziky více zamýšlejí. Když se daří a problémy jsou daleko, na pojištění nikdo moc nemyslí.

Zmínil jste, že lze pojistit třeba nenadálé uzavření provozovny, k němuž v uplynulých dvou letech hromadně docházelo. V některých zemích údajně pojišťovny v těchto případech plnění proplácely…

Asi máte na mysli pojištění pro případ přerušení provozu, které naše pojišťovna nabízí již řadu let a které může nastat z řady příčin. Typicky má krýt takové případy, kdy dojde k velké škodě na po‑ jištěném majetku, například z důvodu požáru, a vy následkem této události jste nucen pozastavit provoz firmy. Vedle toho, že vám vznikne přímá majetková škoda, vzniká další škoda i tím, že nějakou dobu nemůžete fungovat. Jinými slovy, uzavření provozovny nebo přerušení činnosti je následkem jiné škodní události v přímém vztahu k vaší provozovně. To se nám zdálo málo, protože jsou i jiné škody, které podnikatel nemůže úplně ovlivnit. A přišli jsme s tím, že chceme pojistit i přerušení provozu úředním zásahem. Během metanolové aféry, kdy byl zákaz prodeje alkoholu, jsme si uvědomili, že je to ale něco jiného, než jsme chtěli, protože přišel plošný zásah a tam mohou být dopady obrovské, a pojišťovna by tedy mohla mít objem plnění, se kterým nepočítala. Takže jsme to precizovali a vedle následků přímé majetkové škody, které způsobí přerušení provozu, umíme krýt takové případy, které mají jednoznačný vztah k místu pojištění. Například když v ulici dojde k výbuchu plynu a statik nařídí kontrolu všech budov v okolí s tím, že dokud kontrola neproběhne, nelze otevřít provozovny. Což ale může trvat týdny. Je to úřední zásah, ale související s místem podnikání, a ten pojistit umíme…

Pandemický lockdown tedy ne…

Bohužel ne, a přiznávám, vznikaly tu s pandemií kontroverze, ty ale byly dány tím, že pojistné podmínky jsou komplikovaný dokument a málokdo je detailně prostuduje. Naším úkolem je pojistit rizika nahodilá a v zásadě jednotlivá. Riziko, které vznikne následkem úředního rozhodnutí a má plošný dopad, krýt nemůžeme. Pro tyto případy, kdy stát nebo někdo jiný něco nařídí z důvodů, které považuje za důležité, a vznikne škoda, musí být stát připraven a schopen tuto škodu kompenzovat. To je jediná možnost.

V důsledku pohrom se lidé nad riziky více zamýšlejí. Když se daří a problémy jsou daleko, na pojištění nikdo moc nemyslí.

A mění se nějak, či změní se nějak – s vědomím rostoucí nejistoty, pandemií, válek – pohled pojišťoven na příčiny vis maior?

Ono to v principu moc není možné. Z našeho pohledu platí a vždy bude platit jedna věc: pojistíme jen to, co je pro nás uchopitelné, předvídatelné a spočitatelné. Co nemůžeme ocenit, nelze pojistit. V případech typu pandemie nebo geopolitiky nikdo neví, co přijde, jak dlouho to bude trvat a jaké to může mít dlouhodobé následky. A pak je tu i druhý moment, expozice rizika. Když by ta situace nastala, s jak velkou škodou můžeme počítat? Rozumím tomu, že klienti by si možná přáli pojištění pro tyto zcela nenadálé a nepředvídatelné situace, jenže pro nás je pořád základem matematika. Pojišťovna je především komerční služba, která má svá rizika zajištěna, a to pro případ vzniku velké nadlimitní škody nebo katastrofických škod s plošným dopadem. Ale zajišťovny samozřejmě vycházejí také z expertního posouzení pojistitelných rizik. A pokud pro rizika, o kterých mluvíme, nenajdeme zajistitele, tak není možné je pojistit.

Existuje nějaký základní soubor pravidel zabezpečení pro podnikatelské pojištění, který je třeba dodržet?

Pravidla jsou vždy dána výší pojistné částky, tedy pojišťovanou hodnotou. Čím vyšší, tím důkladnější zabezpečení požadujeme. Protože vždy máte nějaké riziko a existují možnosti, jak ho snížit. U těch nejvyšších a nejsložitějších smluv je samozřejmostí bezpečnostní audit, který dělají naši risk manažeři a ti jsou schopni zohlednit podmínky, lidi i procesy. A samozřejmě se míra rizika a podmínky její minimalizace vždy odrážejí i v ceně pojištění.

Málokdo ví, že existuje institut přerušení pojištění. Byl či je – v pandemii či nyní – využíván častěji?

Ten je výsledkem snahy reagovat na pandemii, ale zaznamenali jsme několik desítek požadavků. Častěji jsme řešili optimalizaci pojistného krytí. Přece jen, i zavřený hotel může vyhořet.

Nabízíte některá pojištění, u nichž lze číst oborovou či segmentovou specializaci. Které obory podnikání takto řešíte a proč vlastně?

Tam, kde nám to dává smysl, se snažíme připravit programy, které zohledňují specifickou míru rizika. Například v produktu Trend program pro pojištění měst a obcí, máme designované dílčí programy pro ordinace, penziony, maloobchod, výstavy, odpovědnost poskytovatelů odborných služeb, silničního dopravce, fotovoltaické elektrárny… Třeba u ordinace může být spouštěčem přerušení provozu nejen majetková škoda, ale i nemoc nebo úraz. Zatímco do obchodu si záskok snadno vyjednáte, ordinace bez hlavního aktéra fungovat nebude.

TREND jste vloni inovovali…

A umí skoro všechno. Krom toho, že sbírá různá ocenění, tak i strhává zájem podnikatelů. Funguje prakticky pro všechny firmy. Umíme pojistit provozy do deseti milionů, provozy od deseti do sto padesáti milionů a pak ty od sto padesáti do pěti set milionů hodnoty firmy. Zatímco v té nejnižší úrovni se lze pohybovat takřka na modelu samopojištění, zde podnikatelé využívají zejména balíčkový produkt START PLUS, který je velmi podobný pojištění majetku fyzických osob, a pojištění sjednáte na několik kliků, střední segment už je skládanka na míru, je potřeba zvažovat řadu detailů. V té nejvyšší úrovni pak se často využívají smlouvy, které vznikají od základu zcela individuálně, v podstatě na čistém papíru. Každý ten segment je specifický jak riziky nebo procesy, tak sjednáváním pojištění…

Moderní technologie si říkají ještě o jednu otázku – automatizace a robotizace, umělá inteligence, to vše jsou nástroje, které jsou velmi dobře využitelné pro standardizovaná řešení. Svět finančních služeb, zdá se, jde ale cestou customizace a personalizace. Jak to jde dohromady?

Pandemie dramaticky urychlila nástup nových možností. Už nějaký čas jsme pokukovali po bankách, kde mají videobankéře, a bavili jsme se o tom, jestli bychom tedy neměli mít videopojišťováka. Ale přišlo nám to nemožné. Vypukla pandemie, a je to tu. Naučili jsme se to my i klienti, rozhovor umíme vést na dálku a pak už na dálku umíme vše i vyřídit. Pojišťovny jsou na tom ale trochu jinak než banky. Když si chcete založit účet, jde to online snadno. Pojištění, pokud nejste malá firma, už ale tak snadnou záležitostí není. Chatbot je fajn pro cestovní pojištění nebo povinné ručení, ne pro podnikatelské pojištění. Proto jsme pro naše obchodníky připravili online průvodce, což je soubor dotazů, kterými jsme schopni zjistit takřka vše, co je pro správné nastavení pojištění potřeba, ale přesto je potřeba velmi často vydat se do terénu, vidět firmu a provoz na vlastní oči. A ještě je potřeba brát v potaz to, že klient chce znát názor experta, chce se ujistit. Zatím věříme více lidem než strojům. V některých segmentech pojištění, u těch jednodušších produktů, má automatizace a umělá inteligence určitě velký prostor. U podnikatelského pojištění jsem přesvědčen, že pokud to někdy nastane, tak už u toho nebudeme. Mluví pro to i to, že jsme si nechali udělat průzkum mezi mileniály, o nichž se tvrdilo, že budou všechno sdílet, nic nebudou chtít vlastnit a budou žít de facto online. A co se ukázalo? Že to není tak úplně pravda. Možná je to trochu odklon od trendů popisovaných dříve, možná se projevuje i vliv takových událostí, jako bylo 11. září, pandemie či dnes ruská invaze na Ukrajinu. Zjistili jsme, že nejsou tak sebevědomí a mají obavu z budoucnosti. A že vnímání soukromého vlastnictví asi jen tak nevymizí. Část společnosti bude sdílené modely využívat, ale určitě to nebude celá společnost. A i mileniálové chtějí vlastnit, i oni vnímají rizika a chtějí se proti nim pojistit.

Samostatnou kapitolou vaší profese jsou pojišťovací podvody. Setkáváte se s nimi i v segmentu podnikatelských pojištění? I na českém trhu?

Náš tým detektivů ročně řeší okolo osmi set podezřelých událostí, z poloviny jsou to případy pojištění vozidel, novým trendem jsou podvody v segmentu pojištění odpovědnosti fyzických osob. Kdybychom ta podání brali jako průzkum, tak nejvíce notebooků a iPhonů zničí děti na návštěvách… Pokusů o podvod v případě podnikatelských pojištění jsou jednotky, nejčastější formou je fingovaná škoda při požáru, kde nám majitelé deklarují jiné stroje a hodnoty, než tam ve skutečnosti byly, druhou jsou pak falešné či zkreslené údaje o pohybu osob, respektive o možných příčinách škody. Takže ano, setkáváme, ale nikoliv masově.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...