×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 1. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny22. 7. 2020 08:34

Environmentální transformace ekonomiky bude silnější než technologická

Nepromarněme šanci na Svět 5.0

Pandemie ukazuje, že obchodní rizika spojená s přírodou se prohlubují

Nová zpráva Světového ekonomického fóra, Budoucnost přírody a podnikání, bez příkras pojmenovává současnou společnost a definuje směry nutné proměny ekonomiky. Je totiž zřejmé, že pokud nezměníme současný pohled na společnost, dojde ke globálnímu kolapsu.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Pro začátek několik čísel – průměrný člověk je dnes více než čtyřikrát bohatší a žije o 25 let déle než v roce 1950. Tehdy byly na světě 2,5 mld. obyvatel, dnes se jejich počet blíží 8 mld. Struktura HDP se dramaticky proměnila, téměř dvě třetiny celosvětového bohatství generují služby, takřka třetinu průmysl a na zemědělství připadají pouhá 4 %. Přesto je globální ekonomika závislá na přírodě. Zpráva Nature Risc Rising dokonce uvádí, že více než polovina globálního HDP je touto závislostí přímo ohrožena.

Zásadní význam pro řešení globální situace mají tři klíčové socioekonomické systémy: využití půdy a oceánů pro potravinářství; infrastruktura včetně zastavěného prostředí a energetika s odpadovým hospodářstvím. Tyto tři systémy představují v součtu více než třetinu světové ekonomiky a vytvářejí až dvě třetiny všech pracovních míst. Změnit svět znamená především změnit tyto tři systémy.

Existuje budoucnost?

V důsledku pandemie Covid-19 zemřelo dosud na celém světě více než půl milionu lidí, je ohroženo 305 milionů pracovních míst a experti Mezinárodního měnového fondu pro letošní rok počítají s pětiprocentním propadem globální ekonomiky. Takřka všechny ekonomiky světa stále bojují s pandemií a výhled zůstává nejistý. Respektive, míra jistoty se rovná nule, jak nás dnes a denně přesvědčuje realita.

Pandemie tak může být zásadním impulsem ke změně způsobu života a argumentem pro Svět 5.0. Je totiž zřejmé, že současné socioekonomické struktury nejsou dostatečně odolné a tedy udržitelné bez zásadní proměny. Světu pole zprávy Světového ekonomického fóra nezbývá než zahájit Great Reset. Tento akční program je cestou k hospodářství environmentálně vstřícnému a současně odolnému proti šokům. Do roku 2030 má vygenerovat obchodní příležitosti v hodnotě 10,1 bilionu dolarů a 395 milionů pracovních míst.

Transformace systému využití potravin, půdy a oceánu má potenciál vytvořit v příštích 10 letech obchodní příležitosti v hodnotě téměř 3,6 bilionu dolarů a 191 milionů nových pracovních míst. Změny v přístupu k infrastruktuře mají potenciál do roku 2030 vygenerovat 3 biliony dolarů a 117 milionů pracovních míst. Ohromující jsou i příležitosti spojené s transformací energetiky, těžebního průmyslu a odpadového hospodářství. V horizontu deseti let mohou vygenerovat přibližně 3,5 bilionu dolarů a 87 milionů pracovních míst.

Příklad příležitostí pro Svět 5.0

  • Regenerativní oceánské zemědělství na 1 % plochy globálního oceánu může vytvořit 50 milionů pracovních míst.
  • Flexibilní pracovní modely a sdílení kanceláří mohou zastavit expanzi měst a nárůst zastavěné plochy a Evropě tak ušetřit oblast o velikosti Belgie.
  • Principy cirkulární ekonomiky mohou jen v segmentu automotive ušetřit 870 miliard dolarů ročně.

 

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Včerejšek podporu nezaslouží

Zpráva Budoucnost přírody a podnikání staví lidstvo na křižovatku. To, kterou cestou se vydáme, bude rozhodující pro zdraví společnosti i všech systémů pro dlouhá desetiletí. Společnost 5.0 nesmí vidět ekonomické, ekologické a společenské priority jako konkurenční. Vize nové budoucnosti a nevyhnutelné transformace přisuzuje stěžejní roli právě podnikání a celé ekonomické sféře. Nebude to samozřejmě zadarmo, zpráva Světového ekonomického fóra říká, že globální transformace si vyžádá v příštích deseti letech takřka 3 biliony dolarů veřejných i soukromých investic. Máme na to?

Na pozadí pandemie Covid-19 je zjevné, že svět je organismus, v němž jednotlivé systémy a ekosystémy jsou protkány mnoha vazbami a jsou ve své propojenosti neoddělitelné. I finančně. Jen ochromený globální cestovní ruch očekává ztrátu přes 3 biliony dolarů. Pandemie také ukazuje, že zdroje máme a dokážeme je mobilizovat. Americký balíček pomoci COVID-19 přesahuje hodnotu 2 biliony dolarů, Evropa právě schválila na podporu pandemií devastované ekonomiky fond obnovy ve výši 750 miliard eur. A Green Deal for Europe, tedy evropská energeticko-ekonomická transformace, je program, do nějž EU do roku 2050 hodlá investovat na bilion eur, přičemž z vlastního rozpočtu je připravena dát do transformace již v prvních deseti letech polovinu této částky.

Problémem nejsou samotné prostředky, spíše jejich efektivní využití. Světové ekonomické fórum vidí cestu právě ve výše zmíněných třech oblastech. První reakce z Evropy i z domova po dohodě lídrů na záchranném balíčku ale naznačují přístup spíše konzervativní a zjevně partikulární – národní priority jsou roztříštěné a jednotlivé státy se budou snažit sanovat spíše minulost a své dluhy, než aby řešily společnou budoucnost.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...

Aktuality
E.ON Energy Globe zná šest uchazečů o titul a půl milionu

„Přechod na uhlíkově neutrální energetiku potřebuje všechny zúčastněné...

Stejně jako minulý rok se i letos pořadatelé...

Vítěz letošního ročníku E.ON Energy Globe získá jako...

Cestovní ruch
Svezte se na turecké vlně udržitelnosti

Právě v Turecku se totiž klade velký důraz...

Aktuálně v Turecku probíhá certifikace udržitelných ubytovacích zařízení,...

Majestátní turecké hory, čistá jezera, divoké řeky, tajemné...

Kdo před chůzí dává přednost jízdě na kole,...

Součástí udržitelného cestovní je i podpora lokálních výrobců...

Certifikační projekt byl v Turecku spuštěn v roce...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...

Expertní pohled
ČNB posouvá diskusi o poklesu sazeb na konec roku

Tomáš Holub v rozhovoru pro Patria.cz dokonce zmínil,...

Pro pozdější pokles sazeb hovoří také výsledky posledního...

Expertní pohled
Klíčem úspěchu digitální transformace jsou lidé

Celý Summit zahájil Robbie Kearns, Salesforce Vice President...

Tento i další trendy se pak prolínaly i...

Z konkrétních řešení z praxe, které byly zaměřené...

Celou akcí provedl hosty Jiří Mach, spoluzakladatel české...