Středa 28. února 2024
ikona hodiny22. 7. 2020 08:34

Environmentální transformace ekonomiky bude silnější než technologická

Nepromarněme šanci na Svět 5.0

Pandemie ukazuje, že obchodní rizika spojená s přírodou se prohlubují

Nová zpráva Světového ekonomického fóra, Budoucnost přírody a podnikání, bez příkras pojmenovává současnou společnost a definuje směry nutné proměny ekonomiky. Je totiž zřejmé, že pokud nezměníme současný pohled na společnost, dojde ke globálnímu kolapsu.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Pro začátek několik čísel – průměrný člověk je dnes více než čtyřikrát bohatší a žije o 25 let déle než v roce 1950. Tehdy byly na světě 2,5 mld. obyvatel, dnes se jejich počet blíží 8 mld. Struktura HDP se dramaticky proměnila, téměř dvě třetiny celosvětového bohatství generují služby, takřka třetinu průmysl a na zemědělství připadají pouhá 4 %. Přesto je globální ekonomika závislá na přírodě. Zpráva Nature Risc Rising dokonce uvádí, že více než polovina globálního HDP je touto závislostí přímo ohrožena.

Zásadní význam pro řešení globální situace mají tři klíčové socioekonomické systémy: využití půdy a oceánů pro potravinářství; infrastruktura včetně zastavěného prostředí a energetika s odpadovým hospodářstvím. Tyto tři systémy představují v součtu více než třetinu světové ekonomiky a vytvářejí až dvě třetiny všech pracovních míst. Změnit svět znamená především změnit tyto tři systémy.

Existuje budoucnost?

V důsledku pandemie Covid-19 zemřelo dosud na celém světě více než půl milionu lidí, je ohroženo 305 milionů pracovních míst a experti Mezinárodního měnového fondu pro letošní rok počítají s pětiprocentním propadem globální ekonomiky. Takřka všechny ekonomiky světa stále bojují s pandemií a výhled zůstává nejistý. Respektive, míra jistoty se rovná nule, jak nás dnes a denně přesvědčuje realita.

Pandemie tak může být zásadním impulsem ke změně způsobu života a argumentem pro Svět 5.0. Je totiž zřejmé, že současné socioekonomické struktury nejsou dostatečně odolné a tedy udržitelné bez zásadní proměny. Světu pole zprávy Světového ekonomického fóra nezbývá než zahájit Great Reset. Tento akční program je cestou k hospodářství environmentálně vstřícnému a současně odolnému proti šokům. Do roku 2030 má vygenerovat obchodní příležitosti v hodnotě 10,1 bilionu dolarů a 395 milionů pracovních míst.

Transformace systému využití potravin, půdy a oceánu má potenciál vytvořit v příštích 10 letech obchodní příležitosti v hodnotě téměř 3,6 bilionu dolarů a 191 milionů nových pracovních míst. Změny v přístupu k infrastruktuře mají potenciál do roku 2030 vygenerovat 3 biliony dolarů a 117 milionů pracovních míst. Ohromující jsou i příležitosti spojené s transformací energetiky, těžebního průmyslu a odpadového hospodářství. V horizontu deseti let mohou vygenerovat přibližně 3,5 bilionu dolarů a 87 milionů pracovních míst.

Příklad příležitostí pro Svět 5.0

  • Regenerativní oceánské zemědělství na 1 % plochy globálního oceánu může vytvořit 50 milionů pracovních míst.
  • Flexibilní pracovní modely a sdílení kanceláří mohou zastavit expanzi měst a nárůst zastavěné plochy a Evropě tak ušetřit oblast o velikosti Belgie.
  • Principy cirkulární ekonomiky mohou jen v segmentu automotive ušetřit 870 miliard dolarů ročně.

 

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Včerejšek podporu nezaslouží

Zpráva Budoucnost přírody a podnikání staví lidstvo na křižovatku. To, kterou cestou se vydáme, bude rozhodující pro zdraví společnosti i všech systémů pro dlouhá desetiletí. Společnost 5.0 nesmí vidět ekonomické, ekologické a společenské priority jako konkurenční. Vize nové budoucnosti a nevyhnutelné transformace přisuzuje stěžejní roli právě podnikání a celé ekonomické sféře. Nebude to samozřejmě zadarmo, zpráva Světového ekonomického fóra říká, že globální transformace si vyžádá v příštích deseti letech takřka 3 biliony dolarů veřejných i soukromých investic. Máme na to?

Na pozadí pandemie Covid-19 je zjevné, že svět je organismus, v němž jednotlivé systémy a ekosystémy jsou protkány mnoha vazbami a jsou ve své propojenosti neoddělitelné. I finančně. Jen ochromený globální cestovní ruch očekává ztrátu přes 3 biliony dolarů. Pandemie také ukazuje, že zdroje máme a dokážeme je mobilizovat. Americký balíček pomoci COVID-19 přesahuje hodnotu 2 biliony dolarů, Evropa právě schválila na podporu pandemií devastované ekonomiky fond obnovy ve výši 750 miliard eur. A Green Deal for Europe, tedy evropská energeticko-ekonomická transformace, je program, do nějž EU do roku 2050 hodlá investovat na bilion eur, přičemž z vlastního rozpočtu je připravena dát do transformace již v prvních deseti letech polovinu této částky.

Problémem nejsou samotné prostředky, spíše jejich efektivní využití. Světové ekonomické fórum vidí cestu právě ve výše zmíněných třech oblastech. První reakce z Evropy i z domova po dohodě lídrů na záchranném balíčku ale naznačují přístup spíše konzervativní a zjevně partikulární – národní priority jsou roztříštěné a jednotlivé státy se budou snažit sanovat spíše minulost a své dluhy, než aby řešily společnou budoucnost.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Analýzy
S diskriminací nebo šikanou se v práci setkalo 30 % Čechů

Právní úprava whistleblowingu vešla v platnost na začátku...

Opakovaně se s diskriminací nebo šikanou setkalo v...

Výsledky Barometru totiž ukazují, že diskriminace se podle...

Dobře nastavený systém může firmu nebo organizaci přivést...

Cestovní ruch
Jednodušší cestování za poznáváním Střední Asie

Ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip potvrdil,...

Společnost Qanot Sharq Airlines, založená v roce 1998,...

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Expertní pohled
Nic něco stojí

Realita ukazuje, že si to neuvědomujeme, což hned...

Péče o bezpečnost bezpochyby přinese zvýšené náklady. „Vnímám...

Česko si skutečně zvyklo brát bezpečí jako samozřejmost...

Evropa skloňuje směrnici NIS2 – ta právě zavádí...

Pokud jde o bezpečnost, hrají dnes nepřekvapivě značnou...

A pak je tu druhý důvod. Člověk. Moderní...

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...