Neděle 14. července 2024
ikona hodiny30. 10. 2020 08:15

Výsledky průzkumu Odolná rodinná firma 2020

Tři čtvrtiny firem připraveny na krizi

Působí napříč naší republikou, ve všech krajích a ve všech obcích, napříč všemi obory a činnostmi, často svými jedinečnými produkty zaujímají významné postavení na českém i zahraničním trhu. Vytvářejí ducha regionu a podporují jeho rozvoj. Významně přispívají ke společenskému životu, mezigeneračním vztahům i stabilitě národní ekonomiky. Rodinné firmy. Tvoří více než tři čtvrtiny všech podnikatelských subjektů v Česku. Jsou připraveny zvládat krize?

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Aleš Funke Předání ceny Odolná firma 2020 – ocenění si osobně převzal Dariusz Jakubowicz společně se synem stejného jména. Foto: Aleš Funke

Podívat se na limity odolnosti rodinných firem, to byl cíl Asociace rodinných firem, když ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní připravovala průzkum Odolná rodinná firma. Otázek byla celá řada: Vůči čemu a jak jsou vlastně rodinné podniky odolné? Vůči krizi? Pandemii? Odolné ve chvíli ztráty dodavatelského nebo odběratelského řetězce? Odolné vůči změnám na trhu nebo změnám pravidel? Na jakých hodnotách stojí? Co jim propůjčuje jejich charakteristické vlastnosti?

Výsledky průzkumu vedle odpovědí na zmíněné dílčí otázky daly i jednu odpověď zastřešující a pomohly ocenit nejodolnější firmu letošního roku. Ta zastřešující odpověď byla pozitivní – 74 % hodnocených rodinných firem mohlo být zařazeno do kategorie odolná firma. Tou nejodolnější, nositelkou titulu Odolná firma 2020, se stala společnost Barvy a laky Hostivař.

Základ odolnosti je v genech

Vysoká flexibilita, houževnatost, pospolitost a schopnost rychlé reakce i rozhodnutí, to jsou vlastnosti, které rodinným firmám pomáhají reagovat na nenadálé externí podněty a šoky a dodávají jim schopnost efektivně čelit výkyvům a změnám na trhu. Jejich přístup jim umožňuje pružně reagovat na uspěchanou turbulentní dobu, diversifikovat své aktivity a mitigovat tak přicházející rizika a hrozící nástrahy.

Dalším faktorem je rodinné vlastnictví, které se pojí s osobní zodpovědností vůči zákazníkovi, zaměstnanci, zkrátka na všechny strany. Přímý pocit a dopad rizika a osobní zodpovědnost však vyžaduje i vyšší míru odvahy, vytrvalosti a chuti zkoušet nové, neprobádané. U rodinných firem tak vídáme neobyčejnou touhu po moderních inovacích, praktických zlepšovácích, efektivních investicích. Ochotu riskovat, diverzifikovat expanzí na zahraničních trhy a zejména vysokou schopnost komunikovat jak dovnitř, tak vně firmy, a to například i v online prostředí.

Současně pak správná delegace, dělba kompetencí, přenesení úkolů či přesně vymezeného rozsahu pravomocí a odpovědností na rodinného příslušníka ruku v ruce s důvěrou umožňuje diversifikaci manažerských rizik. Tento přístup je pak vidět napříč rodinnou firmou, tedy od rodiny – managementu, až po řadové zaměstnance. V tomto ohledu bylo na základě našeho průzkumu zjištěno, že u 49 % respondentů je rozhodování plně v kompetenci otce-zakladatele / matky zakladatelky. V případě 39 % respondentů je rozhodování rozděleno mezi zakladatele a nástupníky. Již 12 % rodinných firem svěřilo plně rozhodování nástupníkům a zakladatelé mají „pouze“ poradní hlas, působí jako mentoři či koučové.

Silné a slabé stránky

U rodinných firem je standardem, že rodinné hodnoty jsou zrcadleny do hodnot firemních, a to jak v sepsané, tak zvyklostní formě. Za nejdůležitější rodinné hodnoty respondenti označili Vztahy (85 %), Důvěryhodnost (70 %), Kvalitu (78 %) a Stabilitu (65 %). Za nejdůležitější firemní hodnoty Kvalitu (87 %), Spokojenost Zákazníka (83 %), Spolehlivost (72 %) a Profesionalitu (72 %).

Hodnoty se následně promítají i do silných a slabých stránek, které rodinné firmy vnímají a pociťují. Za silné stránky dle respondentů lze považovat zejména poctivost, sepětí rodiny a dobré jméno, jedinečný produkt, vlastní know-how, finanční stabilitu a loajální zaměstnance. Mezi slabé stránky lze byly zařazeny nižší úroveň digitalizace, robotizace, neformálnost procesů, situaci, kdy není vhodný nástupce nebo nezastupitelnost některých zaměstnanců.

Příležitosti pro expanzi a rozvoj vidí majitelé rodinných firem v aktuálních trendech jednotlivých oborů, ve vstupu na nové trhy, v možnosti úvěrového financování investic. Za hrozbu považují kurzové rozdíly, oslabování koruny, nepřijetí EUR, nestabilitu ekonomického prostředí a zejména nedokonalý a nepraktický systém vzdělávání od učňovského až po vysokoškolské.

Základem je produkt, klíčový je zaměstnanec

Pro 89 % majitelů rodinných firem je nejdůležitějším aspektem úspěchu a odolnosti kvalitní finální produkt, jeho servis a služby spojené s produktem, kvalitní osobní komunikace se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Samotná cena za klíčový aspekt úspěchu a odolnosti vnímána není. V tomto aspektu se rodinné firmy liší od velkých korporací, pro které je zcela zásadní cena produktu, marže a zisk.

Jako další aspekt odolnosti byl vyhodnocován přístup k marketingu. V ideální marketingovém světě nejen, že vedení firmy ví, co je to marketing a má svůj marketingový tým nebo si najímá externí firmu. Ale to, že vedení výsledky marketingových analýz používá pro strategické a taktické řízení firmy a firma je marketingově dlouhodobě a cíleně řízena v návaznosti na měnící se požadavky a očekávání trhu. Marketing je u rodinných firem často značně zanedbávanou částí rodinné firmy. Jestli je důvodem skromnost rodinných firem, zůstává otázkou. Z hlediska marketingu jsou si majitelé rodinných firem vědomi toho, že značku, jakožto významnou hodnotu rodinného podnikání, je nutno odpovídajícím způsobem prezentovat a chránit. Ona „značka“ ale u rodinných firem často splývá s osobností majitele, s rodinnými příslušníky. Nejedná se tak jen o prosté „logo“, ale o tváře, jednotlivých osob, které rodina do jejich podnikání vkládá.

Jako zcela klíčový aspekt odolnosti pak byla označena loajalita a profesionalita zaměstnanců. Až 80 % respondentů uvedlo, že největším benefitem pro jejich zaměstnance je samotná skutečnost, že je zaměstnancem rodinného podniku.

 

 

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...