×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 1. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny30. 10. 2020 08:15

Výsledky průzkumu Odolná rodinná firma 2020

Tři čtvrtiny firem připraveny na krizi

Působí napříč naší republikou, ve všech krajích a ve všech obcích, napříč všemi obory a činnostmi, často svými jedinečnými produkty zaujímají významné postavení na českém i zahraničním trhu. Vytvářejí ducha regionu a podporují jeho rozvoj. Významně přispívají ke společenskému životu, mezigeneračním vztahům i stabilitě národní ekonomiky. Rodinné firmy. Tvoří více než tři čtvrtiny všech podnikatelských subjektů v Česku. Jsou připraveny zvládat krize?

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Aleš Funke Předání ceny Odolná firma 2020 – ocenění si osobně převzal Dariusz Jakubowicz společně se synem stejného jména. Foto: Aleš Funke

Podívat se na limity odolnosti rodinných firem, to byl cíl Asociace rodinných firem, když ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní připravovala průzkum Odolná rodinná firma. Otázek byla celá řada: Vůči čemu a jak jsou vlastně rodinné podniky odolné? Vůči krizi? Pandemii? Odolné ve chvíli ztráty dodavatelského nebo odběratelského řetězce? Odolné vůči změnám na trhu nebo změnám pravidel? Na jakých hodnotách stojí? Co jim propůjčuje jejich charakteristické vlastnosti?

Výsledky průzkumu vedle odpovědí na zmíněné dílčí otázky daly i jednu odpověď zastřešující a pomohly ocenit nejodolnější firmu letošního roku. Ta zastřešující odpověď byla pozitivní – 74 % hodnocených rodinných firem mohlo být zařazeno do kategorie odolná firma. Tou nejodolnější, nositelkou titulu Odolná firma 2020, se stala společnost Barvy a laky Hostivař.

Základ odolnosti je v genech

Vysoká flexibilita, houževnatost, pospolitost a schopnost rychlé reakce i rozhodnutí, to jsou vlastnosti, které rodinným firmám pomáhají reagovat na nenadálé externí podněty a šoky a dodávají jim schopnost efektivně čelit výkyvům a změnám na trhu. Jejich přístup jim umožňuje pružně reagovat na uspěchanou turbulentní dobu, diversifikovat své aktivity a mitigovat tak přicházející rizika a hrozící nástrahy.

Dalším faktorem je rodinné vlastnictví, které se pojí s osobní zodpovědností vůči zákazníkovi, zaměstnanci, zkrátka na všechny strany. Přímý pocit a dopad rizika a osobní zodpovědnost však vyžaduje i vyšší míru odvahy, vytrvalosti a chuti zkoušet nové, neprobádané. U rodinných firem tak vídáme neobyčejnou touhu po moderních inovacích, praktických zlepšovácích, efektivních investicích. Ochotu riskovat, diverzifikovat expanzí na zahraničních trhy a zejména vysokou schopnost komunikovat jak dovnitř, tak vně firmy, a to například i v online prostředí.

Současně pak správná delegace, dělba kompetencí, přenesení úkolů či přesně vymezeného rozsahu pravomocí a odpovědností na rodinného příslušníka ruku v ruce s důvěrou umožňuje diversifikaci manažerských rizik. Tento přístup je pak vidět napříč rodinnou firmou, tedy od rodiny – managementu, až po řadové zaměstnance. V tomto ohledu bylo na základě našeho průzkumu zjištěno, že u 49 % respondentů je rozhodování plně v kompetenci otce-zakladatele / matky zakladatelky. V případě 39 % respondentů je rozhodování rozděleno mezi zakladatele a nástupníky. Již 12 % rodinných firem svěřilo plně rozhodování nástupníkům a zakladatelé mají „pouze“ poradní hlas, působí jako mentoři či koučové.

Silné a slabé stránky

U rodinných firem je standardem, že rodinné hodnoty jsou zrcadleny do hodnot firemních, a to jak v sepsané, tak zvyklostní formě. Za nejdůležitější rodinné hodnoty respondenti označili Vztahy (85 %), Důvěryhodnost (70 %), Kvalitu (78 %) a Stabilitu (65 %). Za nejdůležitější firemní hodnoty Kvalitu (87 %), Spokojenost Zákazníka (83 %), Spolehlivost (72 %) a Profesionalitu (72 %).

Hodnoty se následně promítají i do silných a slabých stránek, které rodinné firmy vnímají a pociťují. Za silné stránky dle respondentů lze považovat zejména poctivost, sepětí rodiny a dobré jméno, jedinečný produkt, vlastní know-how, finanční stabilitu a loajální zaměstnance. Mezi slabé stránky lze byly zařazeny nižší úroveň digitalizace, robotizace, neformálnost procesů, situaci, kdy není vhodný nástupce nebo nezastupitelnost některých zaměstnanců.

Příležitosti pro expanzi a rozvoj vidí majitelé rodinných firem v aktuálních trendech jednotlivých oborů, ve vstupu na nové trhy, v možnosti úvěrového financování investic. Za hrozbu považují kurzové rozdíly, oslabování koruny, nepřijetí EUR, nestabilitu ekonomického prostředí a zejména nedokonalý a nepraktický systém vzdělávání od učňovského až po vysokoškolské.

Základem je produkt, klíčový je zaměstnanec

Pro 89 % majitelů rodinných firem je nejdůležitějším aspektem úspěchu a odolnosti kvalitní finální produkt, jeho servis a služby spojené s produktem, kvalitní osobní komunikace se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Samotná cena za klíčový aspekt úspěchu a odolnosti vnímána není. V tomto aspektu se rodinné firmy liší od velkých korporací, pro které je zcela zásadní cena produktu, marže a zisk.

Jako další aspekt odolnosti byl vyhodnocován přístup k marketingu. V ideální marketingovém světě nejen, že vedení firmy ví, co je to marketing a má svůj marketingový tým nebo si najímá externí firmu. Ale to, že vedení výsledky marketingových analýz používá pro strategické a taktické řízení firmy a firma je marketingově dlouhodobě a cíleně řízena v návaznosti na měnící se požadavky a očekávání trhu. Marketing je u rodinných firem často značně zanedbávanou částí rodinné firmy. Jestli je důvodem skromnost rodinných firem, zůstává otázkou. Z hlediska marketingu jsou si majitelé rodinných firem vědomi toho, že značku, jakožto významnou hodnotu rodinného podnikání, je nutno odpovídajícím způsobem prezentovat a chránit. Ona „značka“ ale u rodinných firem často splývá s osobností majitele, s rodinnými příslušníky. Nejedná se tak jen o prosté „logo“, ale o tváře, jednotlivých osob, které rodina do jejich podnikání vkládá.

Jako zcela klíčový aspekt odolnosti pak byla označena loajalita a profesionalita zaměstnanců. Až 80 % respondentů uvedlo, že největším benefitem pro jejich zaměstnance je samotná skutečnost, že je zaměstnancem rodinného podniku.

 

 

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...

Aktuality
E.ON Energy Globe zná šest uchazečů o titul a půl milionu

„Přechod na uhlíkově neutrální energetiku potřebuje všechny zúčastněné...

Stejně jako minulý rok se i letos pořadatelé...

Vítěz letošního ročníku E.ON Energy Globe získá jako...

Cestovní ruch
Svezte se na turecké vlně udržitelnosti

Právě v Turecku se totiž klade velký důraz...

Aktuálně v Turecku probíhá certifikace udržitelných ubytovacích zařízení,...

Majestátní turecké hory, čistá jezera, divoké řeky, tajemné...

Kdo před chůzí dává přednost jízdě na kole,...

Součástí udržitelného cestovní je i podpora lokálních výrobců...

Certifikační projekt byl v Turecku spuštěn v roce...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...

Expertní pohled
ČNB posouvá diskusi o poklesu sazeb na konec roku

Tomáš Holub v rozhovoru pro Patria.cz dokonce zmínil,...

Pro pozdější pokles sazeb hovoří také výsledky posledního...

Expertní pohled
Klíčem úspěchu digitální transformace jsou lidé

Celý Summit zahájil Robbie Kearns, Salesforce Vice President...

Tento i další trendy se pak prolínaly i...

Z konkrétních řešení z praxe, které byly zaměřené...

Celou akcí provedl hosty Jiří Mach, spoluzakladatel české...