Pondělí 26. února 2024
ikona hodiny25. 1. 2024 07:42

NERV nabízí vládě 37 opatření pro Česko

Česká ekonomika vesměs vyčerpala své komparativní ekonomické výhody a zdroje dynamického ekonomického růstu. Národní ekonomická rada vlády proto předkládá vládě návrh plejády klíčových systémových opatření, které mají potenciál přispět k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu české ekonomiky. Jejich cílem je vyšší růst těch částí ekonomiky, které přispívají k dlouhodobému růstu kvality života a k růstu, z něhož budou mít prospěch všechny společenské skupiny.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com NERV nabízí vládě 37 opatření pro Česko Foto: Shutterstock.com

Namnoze jde o opatření, která jsou diskutována již dlouho, ale dosud k jejich implementaci nedošlo. Většinově jde o opatření systémová, jejichž implementace si vyžádá určitý čas a plody začnou přinášet spíše až v horizontu řady let až dekád. Opatření a jejich očekávané dopady a přínosy jsou popsány pouze rámcově s tím, že vláda z nich vybere a zadá k rozpracování příslušným resortům s případnou podporou resortních výzkumných ústavů. Seznam opatření je dlouhý a čítá 37 oblastí s mnoha podbody, které představují samostatná opatření. Lze očekávat, že se nepodaří realizovat všechny naráz. V takovém případě doporučuje výsledný mix podrobit ještě kontrolní analýze, která prověří aplikovatelnost přijatých opatření s ohledem na riziko šokové poptávky po totožných zdrojích, vytěsňování soukromých investic aj.

Jak se členové NERV shodli již v květnu 2023, stále nepovažují za vhodné, aby veřejný sektor zvyšoval svůj deficit nad úroveň vládou představenou spolu s konsolidačním balíčkem. Proto se zaměřují na opatření, která jsou zpravidla rozpočtově neutrální nebo znamenají jen relativně nízké náklady pro veřejné rozpočty. Pokud by ekonomický vývoj v budoucnu, například v případě hluboké recese, vyžadoval rychlé a výrazné snížení daní nebo zvýšení výdajů na úkor dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, bude o tom NERV samozřejmě diskutovat a informovat vládu a veřejnost. V takovém případě by se výrazné zvýšení výdajů mohlo týkat i investic, ať už do trhu práce, vzdělávání, dopravní, energetické nebo vědecké infrastruktury, bydlení, nebo veřejné správy. Jakékoliv kroky tímto směrem by nyní ale šly proti snaze ozdravit veřejné finance, a navíc by mohly přispět k zvýšení inflace.

Stáhněte si soubor opatření, která NERV navrhuje vládě

navrhy NERV

Zobrazit

Úspěšná implementace většiny navrhovaných systémových opatření bude vyžadovat nejen politickou podporu a úsilí ze strany vlády současné a těch budoucích, ale také profesionální a moderněji fungující státní aparát, od kterého to bude vyžadovat mnohem více než běžnou rutinu. NERV proto upozorňuje, že bez rychlého pokroku v modernizaci státu (procesní audity a optimalizace, revize agend a jejich následná digitalizace jako součást skutečné digitalizace státu, chytré veřejné politiky založené na datech, analýzách a výzkumech, dodržování obecných zásad přípravy regulace, monitoring dopadů opatření včetně dotačních titulů a podobně), zůstane většina navrhovaných opatření opět pouze na papíře.

Zveřejněný seznam opatření si klade za cíl být konkrétním seznamem opatření více než seznamem principů. Ruku v ruce s ním jdou ale automaticky principy, které jsou odbornou veřejností artikulovány již dlouhé roky. „Považujeme je za takové samozřejmosti, že by nemělo být nutné je opakovat. Přesto, nebo právě proto seznam návrhů doplňujeme, aby bylo při prezentaci návrhů na veřejnost jasné, že s těmito samozřejmostmi počítáme a považujeme je za esenciální podmínku prorůstových opatření,“ uvádí NERV ve svém prohlášení.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Expertní pohled
Stavební řízení? Proč jsme vlastně nejpomalejší?

Připomeňme, že podobně jako Česko si vedou v...

Podle nedávné studie představuje stavebnictví v ekonomikách OECD...