Středa 19. června 2024
ikona hodiny25. 1. 2024 07:42

NERV nabízí vládě 37 opatření pro Česko

Česká ekonomika vesměs vyčerpala své komparativní ekonomické výhody a zdroje dynamického ekonomického růstu. Národní ekonomická rada vlády proto předkládá vládě návrh plejády klíčových systémových opatření, které mají potenciál přispět k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu české ekonomiky. Jejich cílem je vyšší růst těch částí ekonomiky, které přispívají k dlouhodobému růstu kvality života a k růstu, z něhož budou mít prospěch všechny společenské skupiny.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com NERV nabízí vládě 37 opatření pro Česko Foto: Shutterstock.com

Namnoze jde o opatření, která jsou diskutována již dlouho, ale dosud k jejich implementaci nedošlo. Většinově jde o opatření systémová, jejichž implementace si vyžádá určitý čas a plody začnou přinášet spíše až v horizontu řady let až dekád. Opatření a jejich očekávané dopady a přínosy jsou popsány pouze rámcově s tím, že vláda z nich vybere a zadá k rozpracování příslušným resortům s případnou podporou resortních výzkumných ústavů. Seznam opatření je dlouhý a čítá 37 oblastí s mnoha podbody, které představují samostatná opatření. Lze očekávat, že se nepodaří realizovat všechny naráz. V takovém případě doporučuje výsledný mix podrobit ještě kontrolní analýze, která prověří aplikovatelnost přijatých opatření s ohledem na riziko šokové poptávky po totožných zdrojích, vytěsňování soukromých investic aj.

Jak se členové NERV shodli již v květnu 2023, stále nepovažují za vhodné, aby veřejný sektor zvyšoval svůj deficit nad úroveň vládou představenou spolu s konsolidačním balíčkem. Proto se zaměřují na opatření, která jsou zpravidla rozpočtově neutrální nebo znamenají jen relativně nízké náklady pro veřejné rozpočty. Pokud by ekonomický vývoj v budoucnu, například v případě hluboké recese, vyžadoval rychlé a výrazné snížení daní nebo zvýšení výdajů na úkor dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, bude o tom NERV samozřejmě diskutovat a informovat vládu a veřejnost. V takovém případě by se výrazné zvýšení výdajů mohlo týkat i investic, ať už do trhu práce, vzdělávání, dopravní, energetické nebo vědecké infrastruktury, bydlení, nebo veřejné správy. Jakékoliv kroky tímto směrem by nyní ale šly proti snaze ozdravit veřejné finance, a navíc by mohly přispět k zvýšení inflace.

Stáhněte si soubor opatření, která NERV navrhuje vládě

navrhy NERV

Zobrazit

Úspěšná implementace většiny navrhovaných systémových opatření bude vyžadovat nejen politickou podporu a úsilí ze strany vlády současné a těch budoucích, ale také profesionální a moderněji fungující státní aparát, od kterého to bude vyžadovat mnohem více než běžnou rutinu. NERV proto upozorňuje, že bez rychlého pokroku v modernizaci státu (procesní audity a optimalizace, revize agend a jejich následná digitalizace jako součást skutečné digitalizace státu, chytré veřejné politiky založené na datech, analýzách a výzkumech, dodržování obecných zásad přípravy regulace, monitoring dopadů opatření včetně dotačních titulů a podobně), zůstane většina navrhovaných opatření opět pouze na papíře.

Zveřejněný seznam opatření si klade za cíl být konkrétním seznamem opatření více než seznamem principů. Ruku v ruce s ním jdou ale automaticky principy, které jsou odbornou veřejností artikulovány již dlouhé roky. „Považujeme je za takové samozřejmosti, že by nemělo být nutné je opakovat. Přesto, nebo právě proto seznam návrhů doplňujeme, aby bylo při prezentaci návrhů na veřejnost jasné, že s těmito samozřejmostmi počítáme a považujeme je za esenciální podmínku prorůstových opatření,“ uvádí NERV ve svém prohlášení.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Fed sazby letos už moc snižovat nebude

Přitom na začátku roku investoři do svých očekávání...

Americká měnová autorita ve středu ponechala svou hlavní...

Cestovní ruch
Letiště Praha produkuje jen čtvrtinu emisí CO₂ oproti dřívějšku

„Nejprve jsme se zaměřili na snižování dopadů na...

Letiště Praha využívá hned několik projektů, které mu...

Aktuality
Otevřela se nová laboratoř užitečná pro léčbu rakoviny

Laboratoř v Řeži bude po skončení testovacího provozu dodávat...

Radionuklid aktinium-225 (225Ac) je jedním z nejslibnějších zdrojů tzv....

Dohoda o spolupráci mezi Ústavem jaderné fyziky AV...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Fed sazby letos už moc snižovat nebude

Přitom na začátku roku investoři do svých očekávání...

Americká měnová autorita ve středu ponechala svou hlavní...

Expertní pohled
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB

Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je...

Dobrou zprávou je, že zatím nedochází k přelivu...

Cestovní ruch
Češi plánují na dovolené více utrácet

Podíl těch, kteří si chtějí užít letní období...

Jak už bylo uvedeno – Češi preferují odpočinkovou...

V rámci celkových výdajů za dovolenou Češi nejvíce utratí...

Výzkum ukázal, že Čechy stále více zajímá při...

Letní dovolenou v zahraničí plánuje 60 % Čechů,...