Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny11. 6. 2020 10:24

Hlasité ne kvótám pro potraviny

Jedním z nejviditelnějších dopadů pandemie jsou narušené globální dodavatelské řetězce. To se netýká jen průmyslové produkce, ale velmi silně i potravinářství. Znovu se tak otevírá téma potravinové soběstačnosti, které navíc rezonuje i v tématech ekologických.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Kvóty by poznamenaly i brněnský Zelný trh – i zde je značný podíl zeleniny a ovoce z dovozu Foto: Shutterstock.com

Poslanecký přílepek k aktuálně projednávané vládní novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích měl zajistit českým potravinám oblibu u zákazníků a Česku potravinovou soběstačnost. Nástrojem měly být povinné kvóty, cílem 85% podíl českých potravin na pultech českých obchodů. Vizi, která se po čase opět stala předmětem vážně míněných debat, podporuje současný i minulý ministr zemědělství, někteří poslanci, někteří zemědělci i někteří zákazníci.

Pomoc, která má smysl

Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu i většina expertů se k návrhu staví odmítavě. „Kvóty nejsou systémovým řešením, o podpoře kvalitní a konkurenceschopné tuzemské produkce potravin je však potřeba jednat,“ říká prezident SOCR Tomáš Prouza. V úterý 9. června proto předložil hospodářskému výboru dolní sněmovny koncept, který podporu tuzemské produkce masa a masných výrobků,  ovoce a zeleniny, pekařských a cukrářských výrobků, mléka a mléčných

„Namísto kvót navrhujeme státní podporu propagace českých potravin, podporu investic, využití mechanismu dlouhodobých garancí odběru a cen i motivaci k vytváření odbytových družstev, pomoc lokálním producentům při vstupu do lokálních obchodů, podporu efektivity jejich produkce i podporu marketingu a exportu. Za samozřejmou považujeme i podporu poptávky ze strany státu, smysl by měl závazek státu, krajů a municipalit preferovat například biopotraviny pro onkologická a porodnická oddělení v nemocnicích, jesle a mateřské školky. Znovu chceme jednat o úpravě zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo možno bonifikovat krátké dodavatelské řetězce, což je návrh, který jsme spolu s Potravinářskou komorou předložili již loni v květnu,“ představuje Tomáš Prouza ve stručnosti základ podpory, která – na rozdíl od zákonných kvót – může českému zemědělství a potravinářství skutečně pomoci.

Podpora nejen potravinám

Negativně hodnotí poslaneckou iniciativu i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý: „Otázka potravinové soběstačnosti České republiky je tématem politické reprezentace v podstatě od sametové revoluce, kdy politici nezřídka chtějí toto téma zvednout. Velmi rozumím podpoře domácích zemědělců a výrobců potravin. Vím, že řada zemí, které přísahají na volný trh, skrytě domácí trh s potravinami chrání. Jsem si také vědom někdy až odsouzeníhodného chování velkých obchodních řetězců, vlastněných zahraničními matkami. Nemluvě o rozdílné kvalitě formálně stejných výrobků na různých trzích. Větší oblibu českých potravin ale nelze lidem nařídit zákonem. Hledejme všechny cesty, jak domácí výrobce podpořit, nejen u potravin. Zákonné omezení však způsobí více škody než užitku.“

Poslanci nesystémovému opatření zelenou zatím nedali, rozhodli o vrácení normy do sněmovních výborů k novému projednání a široké odborné diskuzi. Což je krok správným směrem.

 

 

 

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...