Úterý 16. července 2024
ikona hodiny1. 2. 2024 07:46

Břeclavská střední škola představila jedinečný vzdělávací projekt

Třída F: První krok k výjimečnosti

V rámci úterního Dne otevřených dveří na břeclavské Střední škole Edvarda Beneše představili zástupci školy spolu s experty břeclavské společnosti Fosfa a Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně rodičům zcela nový a v České republice unikátní studijní obor Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: COT group Břeclavská Střední škola Edvarda Beneše představila jedinečný vzdělávací projekt Foto: COT group

Jde o maturitní obor, jehož základem je standardní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, nicméně výuka i praxe budou odlišné. Studenti mají možnost po 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a případně tak ukončit střední odborné vzdělání na této úrovni. Obor je však koncipován tak, aby studenti mohli pokračovat až k maturitní zkoušce a byli tak lépe připraveni pro praxi a ti nejlepší i pro další studium.

V rámci teoretické výuky bude nový obor klást důraz na nejnovější poznatky, mezioborové souvislosti a také na cizí jazyky. Garantem přenosu nejnovějších poznatků do výuky budou právě experti FSI VUT v Brně, kteří se zapojí také aktivně, v roli řádných i mimořádných vyučujících.

Hybatelem celého projektu je břeclavská mezinárodně úspěšná inovativní výrobní společnost Fosfa, která je dlouhodobým generálním partnerem SŠ EB a tímto projektem rozšiřuje svou podporu vzdělávání v regionu. Právě v provozech Fosfy, jejíž technologie jsou na špičkové světové úrovni, a pod vedením jejích expertů bude probíhat praxe studentů Třídy F. Ti se tak budou podílet na řešení reálných požadavků výroby a setkají se i s unikátními robotickými technologiemi či digitálním dvojčetem.

Úspěšným absolventům firma Fosfa ještě v průběhu studia nabídne pracovní pozice a ti nejlepší dokonce mají garantováno další studium na FSI VUT v Brně bez přijímacích zkoušek.

„Propojení naší školy s nejmodernější praxí společnosti Fosfa a nejnovějšími poznatky odborníků Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně dává základ nové budoucnosti výuky. Naší vizí je umožnit žákům plynulý přechod ze základní školy na střední s následnou možností studia na univerzitě, a dát tak rodičům i jejich dětem jasnou perspektivu. Navíc s mnoha bonusy – už po třech letech je to výuční list v oboru, svářečské oprávnění a další odborné a profesní certifikáty, ve čtvrtém ročníku pak maturitní vysvědčení,“ říká Jiří Uher, ředitel SŠ EB.

„Elektrotechnik je člověk, který vdechuje chladným železným konstrukcím život a duši. Dnešní konstrukce výrobních strojů se bez něj již neobejdou. Můžete mít velmi dokonalou mechanickou konstrukci, ale bez elektrotechnických prvků je to stále mrtvé železo. Elektrotechnika tak významným způsobem zjednodušuje mechanické konstrukce. V Průmyslu 4.0 nebude možné bez lidí zabývajících se elektrotechnikou vůbec existovat,“ poznamenává k významu nového oboru Jiří Marek, zástupce ředitele Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, profesor Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Grafika: COT group Grafika: COT group

„Těm nejlepším absolventům jsme ve Fosfě připraveni nabídnout uplatnění. Proto Třída F bude klást důraz nejen na nezbytné znalosti, dovednosti a schopnost zvládat nejmodernější postupy a špičkové technologie, ale také na stejně důležité, ne-li důležitější obyčejné, a přesto často opomíjené lidské vlastnosti – respekt, úctu, sebedisciplinu, odpovědnost, pracovitost, důvěru a spolupráci. To jsou hodnoty, které ve Fosfě vyznáváme a na nichž stavíme. Protože pouze skrze tyto schopnosti, dovednosti a zmíněné hodnoty vede cesta k umění výjimečnosti. A Fosfa chce být výjimečná,“ uzavírá Ivan Baťka, generální ředitel a majitel společnosti Fosfa.

Nový studijní obor, který na jižní Moravě otevírá mladým chlapcům i dívkám dveře k výjimečné budoucnosti, se setkal již při svém prvním veřejném vystoupení se značným zájmem rodičů. Ty zaujalo jak to, že praxe nebude probíhat ve školních dílnách, ale v reálném provozu technologicky špičkově vybavené výrobní společnosti, tak i vazby na prestižní technickou univerzitu a možnost dalšího studia, případně přímého uplatnění ve Fosfě pro ty nejlepší. Oceňovali i jednoznačnou výhodu spojení studijního a učebního oboru – tou je fakt, že student se o své budoucnosti nerozhoduje pod tlakem na začátku studia, ale až v jeho průběhu, tedy poté, co se dokonale seznámí s celým oborem a s možnostmi, které pro jeho budoucí profesní dráhu nabízí.l a majitel společnosti Fosfa.

Vždyť elektrotechnika je skutečně oborem pro 21. století – svět se neobejde bez elektrické energie a moderní svět se neobejde bez elektroniky. Elektrotechnika se tak stává jedním z nepostradatelných oborů, který sahá od těch nejjednodušších zařízení až k těm nejsložitějším, jako jsou počítače, roboty či atomové elektrárny.

Studium elektrotechniky s důrazem na automatizované a robotické systémy a mezioborové souvislosti, navíc se zvýšenými nároky na jazykové schopnosti a praktické dovednosti, tak znamená pro absolventy jistotu budoucího dobře hodnoceného uplatnění v širokém spektru výrobních podniků v České republice i v zahraničí.

Nový studijní obor je tak živým naplněním teze, kterou dlouhodobě prosazoval nedávno zesnulý přítel a mentor Ivana Baťky, významný česko-americký ekonom Milan Zelený: „Informace nejsou znalosti a znalosti nejsou dovednosti!“

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...