Středa 17. července 2024
ikona hodiny3. 6. 2020 08:38

Jsme partnerem lidem, ne jen budovám

Facility management v době pokoronavirové mění své priority – v centru zájmu není tolik budova, ale člověk v ní. Nejen o tom s Michaelou Klesnarovou, obchodní a marketingovou ředitelkou společnosti Atalian CZ, která ukazuje směr, jímž se moderní podoba tohoto odvětví ve světě ubírá.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Jan Rasch Michaela Klesnarová, marketingová a obchodní ředitelka Atalian CZ Foto: Jan Rasch

Integrovaný facility management je trend, který jste nastoupili a přišli s ním do Česka už před lety. Přijal ho trh?

Ano i ne. Je dnes běžným zvykem, že klienti vnímají IFM jako trend a spojují oblasti IFM do jednoho celku. Do celku, který na jejich straně většinou řídí jedna osoba. Na straně druhé ovšem stále vyžadují jakousi diverzifikaci rizik – což znamená rozložení IFM portfolia mezi více partnerů. A tady přichází to zmíněné ne. Jsme v poměrně unikátním prostoru, na jehož začátku je investor, který si najme property managera a ten si najímá facility managera. Soulad v tomto sledu příliš nefunguje, property manager umí pracovat s komerčním potenciálem, facility manager s potenciálem provozním. Anebo také ne! To je změna, která si myslíme nastane opravdu během několika málo let. Spojení obou potenciálů pod jediného partnera. Zde vidím zisk skutečně přidané hodnoty. A to je směr, kde chce Atalian stát jako leader trhu.

Nesměřuje to k další integraci?

Jednoznačně. Proto se tím směrem i jako firma posouváme. Protože pouze spolupráce, případně integrace property a facility dokáže zajistit ten soulad, který bude fungovat. Bohužel, současná situace je možným pozůstatkem jistého nepochopení, kdy je často facility management chápán jako úklidovka a údržba. Ale my nabízíme komplexní službu, která začíná v oblasti poradenství a končí fyzickou dodávkou služby postavené na míru – na míru budově a životu v ní. Základem takové služby je konzistentní kvalita, inovace, které dnes už často musejí být integrovány přímo do budovy, aby přinášely ten efekt, který přinášet mají. Atalian není úklidovka, úklid je jen jednou ze složek naší činnosti a jsme na něj pyšní, protože jsme v něm jednička na trhu.

Míříte ke standardu chytrých budov?

Ano. I současná pandemie ukazuje, že je to nutnost. V tomto smyslu jsme se spojili s českou společností, která se orientuje na IoT a společně jsme na trh uvedli koncept čidel, jimiž dokážeme budovu a její provoz monitorovat i spravovat. Díky tomu můžeme skončit s érou checklistů a focení, máme jednoznačný přehled o pohybu a činnosti našich pracovníků, můžeme měřit kvalitu ovzduší, pohyb osob klienta či spotřebu médií. Ty možnosti jdou tak daleko, že jsme schopni hlídat hustotu nebo intenzitu pohybu v jakýchkoliv místech a z toho třeba prediktivně odvozovat potřebu nějakého zásahu, úklidu, dezinfekce a samozřejmě počet osob v budově.

Moc bych všem úklidářům přála, aby jim alespoň jednou národ poděkoval, jako děkuje zdravotníkům a prodavačům. My si totiž ani neuvědomujeme, že než přijdou do práce prodavačky nebo doktoři, naběhnou tam tři hodiny před nimi právě úklidáři.

Aktuální covidová zkušenost?

Ano. Remote přístup k našim službám, velká míra flexibility v provádění služeb a přeměna standardů za poměrně rychlou dobu je tím, co nám ukázala současná situace. A já jsem velmi hrdá na naše kolegy ze všech oddělení, protože to zvládli. Je potřeba definovat klíčové parametry, ty hlídat a při překročení mezních hodnot reagovat. Reagovat rychle a adekvátně.

Je poptávka po takových službách?

Upřímně? Je zájem, je přání. Poptávka už tak vysoká není. Což nás přivedlo k tomu, že spouštíme vlastní průzkum, abychom zjistili, jak bude vypadat doba postcovidová. Vrátí se lidé do kanceláří, nebo ne? V jakém počtu? Jak se změní jejich požadavky? My musíme být připraveni našim klientům na tyto otázky odpovědět a nabídnout jejich interním a externím klientům takovou míru ochrany a komfortu, abychom jim napomohli k co nejhladšímu návratu k jejich core byznysu. Uvažují takhle i klienti? Změní se pohled na sdílení prostoru? Takže jsme konzultantské činnosti Atalianu u auditů prostor a technologií, a následně u IoT technologií a remote správě budov, teplotních kamer, teplotních a dezinfekčních rámů, u dělení na preventivní a dezinfekční úklidy… u všeho, co umíme už dnes nabídnout.

Preventivní úklid?

To jsou úklidové metody založené na nanotechnologiích, na preventivním ošetření povrchů nejrůznějšími postřiky a nátěry. A pak jsou dezinfekční úklidy, tedy především fogování, ozón a teplý nebo studený aerosol. Každá metoda má své plusy i minusy. Na to, aby vše řádně zapadlo jako puzzle, musí být oba světy propojené a plánované. A tady vidím naši roli jako Atalianu, umíme řešení na míru postavit a implementovat.

A jsme doma v Česku. Bude trh cenu akceptovat? Už nebojujete při výběrových řízeních s démonem nejnižší nabídky?

Bohužel se ani tady mnoho nezměnilo, pořád přežívá model, kdy zákazník nekupuje kvalitu služby, ale rovnou si definuje její podobu, a tu chce pořídit ne co nejlépe, ale co nejlevněji.

Podléháme pocitu, že když je v kancelářích dvacet procent lidí, stačí dvacet procent úklidu, ale ten pocit je falešný. Vir tak nefunguje. I jeden člověk propluje kanceláří a celým prostorem. Narážíme na podivnou rezistenci – děláme věci ze strachu, a ne proto, aby strach příště nemusel přijít.

Teď bych čekal, že se něco změní, že občasná pravidelná dezinfekce prostor bude standardem. Firmy musejí chránit své zaměstnance. Nemocný zaměstnanec přece ztrácí na ceně.

I my na to čekáme. Vlastně nečekáme, snažíme se aktivně trh edukovat a ukazovat na případech našich klientů, že IoT propojení do IFM je ta správná cesta. Atalian je vždy připraven pomoci klientům definovat správné postupy a metody při správě jejich budov. Poměrně velké portfolio klientů nyní hledá úspory a tady opravdu vidíme prostor pro inovace a pro to začít IFM vnímat trochu jinak. Ale COVID velmi pomohl vnímání jedné z našich větví, a to úklidu. Poctivě přiznávám, že z toho mám velkou radost, pomohl alespoň trochu ocenit poctivou práci v té klasické podobě, v podobě základního úklidu – člověk, hadr, kbelík, koště. Vždycky mě trápilo, že tahle práce má minimální respekt, ačkoliv ji nikdo dělat nechce a taky si po sobě nikdo neuklidí, tudíž ji všichni potřebujeme, ale peněžně nedoceňujeme. Víte, moc bych všem úklidářům přála, aby jim alespoň jednou národ poděkoval, jako děkuje zdravotníkům a prodavačům. My si totiž ani neuvědomujeme, že než přijdou do práce prodavačky nebo doktoři, naběhnou tam tři hodiny před nimi právě úklidáři. Mají moji velkou poklonu, úctu a respekt.

Máte pravdu, je to segment, který do oné první vlny nikdo moc nepočítal…

Ale mnoho z nás si to uvědomilo. Respekt jsme úklidu vrátili, škoda jen, že v této zemi nejde respekt ruku v ruce s penězi. Ty jsme posílali a posíláme na všechny strany, ale zrovna úklidu se to nijak netýká, je to přece privátní komerční služba. Podléháme pocitu, že když je v kancelářích dvacet procent lidí, stačí dvacet procent úklidu, ale ten pocit je falešný. Vir tak nefunguje. I jeden člověk propluje kanceláří a celým prostorem. Narážíme na podivnou rezistenci – děláme věci ze strachu, a ne proto, aby strach příště nemusel přijít. Měli bychom změnit svůj přístup k prevenci ve všech směrech – předcházet a predikovat by mělo být součástí běžného byznys plánu pro každou budovu. Chovat se tak, abychom minimalizovali riziko.

Není problém, že v případě virů, a ostatně nejen virů, musíme nebezpečí nejdříve poznat a pak s ním teprve dokážeme bojovat?

Na toto téma nejsem odborník. Co můžeme v Atalianu posoudit, je pouze prevence a přijímání rizik v rámci IFM. A IFM je o lidech. Je o sdíleném prostoru, který by nám měl poskytovat komfort a pohodlí a minimalizovat rizika dopadu na nás. A to znamená, že pro sdílený prostor musí být pravidla, jak ho sdílet a jak o něj pečovat. A pečovat znamená s předstihem a pravidelně. Když nezasejete, také nic nesklidíte, ale ano, můžete pak u nás požádat o dotace. Otázkou je, zda je to správný přístup. Je potřeba vyhodnocovat globální změny.

V krizi už ale jen základ nestačí…

O dezinfekčních postupech už jsem mluvila. V TSB je ta míra integrace služeb již do plánu budovy úplně stejná. Musíme o hrozbách a rizicích přemýšlet. Objevíme celou škálu možností. My jsme francouzská firma, nad námi je kosmopolitní IT hráč, vedle může být malý český startup – každý máme jiné potřeby, jinou míru fluktuace lidí a všichni sdílíme jeden prostor. Prostor, kterému umí Atalian vdechnout řád, pravidelnou kontrolu a komfort. Tak vypadá současný svět. Myslím, že se skutečně mnohem více musíme bavit o prevenci. Ano, když budu jediné centrum v Česku, které preventivně dezinfikuje, jsou to vyhozené peníze. Pokud ale jako FM řekneme, jak to má vypadat, a budeme dezinfikovat všichni, pak to má smysl a na příští pandemii, která bezesporu v čase přijde, budeme lépe připraveni. Našel byste někde před půl rokem u výtahů na recepcích dezinfekční gely? Dnes tam jsou. Stejně se možná běžným obsahem kabelky stane rouška a dezinfekční gel. Atalian je v rámci svých programů, které jsme rozdělili na 3 základní pilíře, připraven pomoci společnostem s návratem lidí do sdílených prostor a s dlouhodobou správou oněch prostor – naše služby dnes zahrnují space management, implementaci nových míst, oddělení prostor v rámci klimatizačních okruhů, lokální dezinfekční prostředky – naše sužby se díky IoT technologiím, které využíváme, opravdu změnily na just-in-time služby.

Atalian CZ

Patří do francouzské skupiny ATALIAN, dříve TFN-GROUPE, která byla založena ve Francii roku 1944. Na český trh vstoupila společnost v roce 2008 odkupem majoritního podílu ve společnosti JANA. Nastartováno tak bylo období růstu prostřednictvím akvizic, které vyvrcholilo v roce 2017, kdy se akvizicí AB Facility stal ATALIAN jedničkou na tuzemském trhu v oblasti facility managementu. Dnes Atalian CZ reprezentuje 6 700 zaměstnanců, 2 100 zákazníků a obrat přesahující 3 mld. Kč.

Co se musí stát, abychom to jako zákazníci chtěli a byli ochotni to zaplatit? Co pomůže?

To je otázka. V oblasti technického facility managementu určitě příležitost nakládat s řešením ve prospěch klienta. Odvaha klienta definovat požadavky na cílový stav a nezabývat se definicí procesů. Což vyžaduje edukaci, osvícenost, znalost naší práce. Vnímám, že klienti, kteří se vracejí, řeší jiné věci než inovace a investice do technologií a nových možností, řeší především svůj základní byznys. V oblasti úklidu je to podobné, s jednou podstatnou odlišností. My dnes nenabízíme slečnu na denní servis, která kontroluje, jestli je na toaletě mýdlo a toaletní papír. My nabízíme IoT řešení, které samo změří, kdy je potřeba kontrolovat technologie na základě jejich reálného využití, kdy je potřeba uklidit.

Skončeme proto s výběrovými řízeními na principu metr čtvereční krát počet osob krát litr chemie. Zvykněme si uvažovat jinak, chtějme bezpečný, čistý, úsporný a příjemný prostor pro lidi. Dejme si do požadavků kvalitativní kritéria a parametry, ne kvantitativní. My jsme schopni s tím klientům pomoci, nabídnout možnosti, přidat technologie i připravit plány na to, jak se chovat před návratem i po něm. Požadavky na hygienu by měly skokově vzrůst.

To bude skvělá živná půda pro desítky nových konzultantů… Jak rozeznat kvalitu?

Být klientem, držela bych se selského rozumu. Jsou dvě respektované autority, které zastřešují špičku a na které se klient vždy může obrátit o radu. To je IFMA CZ a pak v rámci Hospodářské komory České republiky jistě i Česká asociace úklidu a čištění. A všímala bych si seniority firem, a pokud se opravdu neorientuje, obě asociace určitě rády pomohou.

Kacířská otázka – kdyby se masa klientů pohnula tímto směrem, máte na to kapacitu?

Ano, my máme. Atalian je jedním z nejvýznamnějších hráčů na středoevropském trhu a samozřejmě i na tom českém. Díky přechodu na technologicky orientovanou společnost se nám daří balancovat nedostatek pracovníků, které toto odvětví trápí. Nicméně, že v IFM odvětví lidé dlouhodobě chybějí, není nic nového a nemyslím, že se to zásadně zlepší. Slýchám názory, že krize nám lidi přivede, ale realita říká, že to nefunguje. Budeme v paradoxní situaci, kdy budeme mít vyšší počet nezaměstnaných a současně poroste počet nabízených pracovních míst. Vidíme to už dnes – trh jako takový se mění a prodavačka z luxusního butiku se nebude chtít rekvalifikovat na pracovníka úklidu. A ano, opravdu říkám rekvalifikovat. IFM potřebuje kvalifikované lidi více než kdy jindy, i my se musíme podřídit Průmyslu 4.1 a jít mnohem dál.

Závislost na cizincích situaci taky neřeší, jak ukázala pandemie. Máte řešení?

Pokud nebudeme mít příliv pracovníků ze zahraničí, vidím jen dvě možnosti. Nahraďme práci lidí tam, kde to jde, roboty a autonomními zařízeními. Využívejme v kancelářích inovativní formy ošetření s delším účinkem. A konečně, bavme se o míře komfortu a odpovědnosti. Bavme se o pohledové úrovni úklidu, o jeho vazbě na roční období. Pojďme se bavit o odpadovém hospodářství klientů o naší sociální odpovědnosti.

Nejde to proti vašim zájmům?

Jen zdánlivě. Ano, znamená to méně práce. A tedy ty ušetřené ruce mohu použít tam, kde je opravdu potřebuji a kde jsem ochoten je i zaplatit. Znamená to růst mezd v našem odvětví, znamená to technologický skok.

Facility management se věnuje správě a provozu budov. A přitom se už více než půlhodinu bavíme takřka výhradně o lidech…

To je směr, kterým se náš obor ubírá, ale vlastně to tak je odjakživa. Budovy slouží lidem. My jako Atalian chceme být partnerem právě těm lidem. Proto mám radost, že stále častěji jsou našimi partnery vedle klasických facility managerů také personalisté a lidé z oblasti řízení lidských zdrojů. Protože každá budova má dvě charakteristiky, tu provozní a technickou, a pak tu, kterou utvářejí lidé v ní a jejich život. V úvodu jsme se dotkli trendu chytrých budov. Žádná budova nemůže být chytrá sama o sobě a pro sebe, ona musí být chytrá pro lidi, kteří ji využívají. A tady si dovolím říct, že pokud se obrátí klienti na nás, jsou ve správných rukách.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Využití umělé inteligence ve vaší firmě

Dnes se podíváme na to, jak můžete ve...

Možnosti využití generativní AI ve firmách jsou široké,...

Psaní newsletterů: Automatizace tvorby obsahu pro pravidelné zpravodaje...

Je důležité si uvědomit, že generativní AI má...

Na trhu je několik nástrojů generativní AI, které...

Copilot od Microsoftu je nástroj navržený jako pomocník...

Gemini od Google je nástroj, který kombinuje textovou...

Generativní AI vám šetří čas a zvyšuje produktivitu....

Nezařazené
Hospodářská komora upozorňuje na změny v dohodách o provedení práce

Už od července ale budou muset zaměstnavatelé u...

Od takových pracovněprávních vztahů mohou navíc začít firmy...

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....